Thứ Sáu, 27/11/2020, 08:30 [GMT+7]
Công an huyện Con Cuông

Nhiều giải pháp đẩy mạnh cải cách hành chính trong năm 2020

(Congannghean.vn)-Nhằm nâng cao hiệu quả công tác cải cách hành chính (CCHC) trong và ngoài đơn vị, Công an huyện Con Cuông đã chủ động xây dựng các kế hoạch, công văn chỉ đạo và tổ chức thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ CCHC như: Ban hành kế hoạch về đăng ký, cam kết thực hiện 5 nhiệm vụ CCHC và đăng ký 4 nhiệm vụ CCHC năm 2020; kế hoạch về tổ chức hội nghị đối thoại toàn diện với CBCS, công dân, doanh nghiệp về công tác CCHC; công văn về nâng cao chất lượng tiếp dân và giải quyết thủ tục hành chính…
Cán bộ Công an huyện Con Cuông đến tận bản làng  làm thủ tục cấp phát CMND cho người dân
Cán bộ Công an huyện Con Cuông đến tận bản làng làm thủ tục cấp phát CMND cho người dân
 
Đồng thời, đơn vị triển khai công khai nội dung, thời gian, điều kiện, lệ phí thực hiện thủ tục hành chính, chuẩn hoá các loại biểu mẫu, tạo điều kiện cho người dân, doanh nghiệp đến làm việc đúng quy định, phục vụ kịp thời yêu cầu chính đáng của các cơ quan, doanh nghiệp, cán bộ và nhân dân. Kịp thời quán triệt tới CBCS các tài liệu văn bản mới ban hành về CCHC. Tổ chức đặt hòm thư góp ý; bố trí cán bộ và bàn hướng dẫn giải quyết thủ tục hành chính; thông qua diễn đàn “Công an lắng nghe ý kiến nhân dân” tăng cường đối thoại, lắng nghe ý kiến của cán bộ và nhân dân để chấn chỉnh kịp thời những hạn chế, thiếu sót. 
 
Kết quả, trong năm vừa qua, Công an huyện Con Cuông tiếp tục tổ chức phổ biến, quán triệt, triển khai có hiệu quả các văn bản Luật sửa đổi, bổ sung, các văn bản quy phạm pháp luật và các văn bản hướng dẫn thi hành của Bộ Công an. Rà soát, đề xuất cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật trên lĩnh vực quản lý Nhà nước về ANTT; rà soát, sửa đổi, bổ sung các quy chế làm việc trong nội bộ đơn vị; tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về ANTT với các hình thức, phương pháp phù hợp với từng đối tượng.
 
Về cải cách thủ tục hành chính, đơn vị tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về ban hành danh mục mẫu đơn, mẫu tờ khai, yêu cầu, điều kiện thủ tục hành chính thực hiện trong nội bộ lực lượng Công an nhân dân và Quyết định phê duyệt phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính thực hiện trong nội bộ lực lượng Công an nhân dân; hệ thống hóa, biên tập, ban hành quyết định công khai, quán triệt, niêm yết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Công an huyện cho CBCS và nhân dân.
 
Theo đó, trong năm, Công an huyện Con Cuông đã cấp 4.272 CMND, trong đó: cấp 1.810 CMND tại các xã, thị trấn; 2.462 CMND tại “Bộ phận một cửa”; 852 CMND miễn phí tại nhà cho các đối tượng ưu tiên, qua đó giúp giảm thiểu chi phí tuân thủ thủ tục hành chính cho nhân dân. Ngoài ra, đơn vị còn thực hiện tiến hành lập được 18.258/19.176 hồ sơ hộ khẩu (đạt 95,2%), 79.282 nhân khẩu, lập mới 113 hồ sơ hộ. Bổ sung vào tàng thư hồ sơ hộ khẩu 2.954 tài liệu, thông tin. Tiếp nhận và giải quyết 2.763 hồ sơ đăng ký cư trú do Công an xã, thị trấn chuyển về. Cấp 2.342 hộ khẩu miễn phí cho 2.342 hộ thuộc diện sáp nhập đơn vị hành chính. Hoàn thành công tác kiểm tra, phúc tra thông tin 76.582 phiếu thu thập thông tin về dân cư.
 
Để thuận tiện cho cá nhân, tổ chức khi đến giải quyết các thủ tục hành chính, đơn vị cũng đã tổ chức lắp đặt, niêm yết công khai thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết và niêm yết công khai nội dung, địa chỉ, số điện thoại tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính tại nơi tiếp dân của Công an 13 xã, thị trấn. Đồng thời đưa nội dung các thủ tục hành chính lên trang thông tin điện tử huyện.                                                                                                                                         
Tăng cường công tác kiểm tra hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính trong Công an huyện. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào thực hiện các thủ tục hành chính nhằm giảm phiền hà, giải quyết nhanh gọn các yêu cầu của công dân. Tiếp tục triển khai xây dựng, hoàn thiện hệ thống cơ sở hạ tầng thông tin; ứng dụng có hiệu quả các phần mềm đăng ký, quản lý phương tiện mô tô, xe máy để đăng ký bấm biển số mô tô, xe máy cho công dân, đảm bảo nhanh chóng, khách quan, chính xác… Đã tiếp nhận, đăng ký, quản lý phương tiện 2.454 hồ sơ, trong đó: Đăng ký mới: 2.250 trường hợp, cấp lại đăng ký, biển số: 75 trường hợp, sang tên 129 trường hợp. Ứng dụng mạng nội bộ tra cứu, cấp phát và quản lý CMND, năm 2020 đã giải quyết 4.272 hồ sơ CMND; chuyển giao 100% CMND hoàn chỉnh trả cho công dân.
 
Với nhiều giải pháp CCHC được triển khai quyết liệt trong năm 2020, Công an huyện Con Cuông đã và đang từng ngày hướng tới mục tiêu “lấy sự hài lòng của nhân dân làm thước đo CCHC” của đơn vị.
.

Hải Việt

.