Thứ Ba, 22/09/2020, 08:45 [GMT+7]

Phát huy sức trẻ trong xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ

(Congannghean.vn)-Thời gian qua, công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong Đoàn Thanh niên xã Nghĩa Thuận ngày càng phát triển cả bề rộng lẫn chiều sâu, từng bước khẳng định vai trò xung kích của tuổi trẻ, tạo không khí thi đua sôi nổi và môi trường thuận lợi cho đoàn viên, thanh niên phấn đấu, cống hiến, trưởng thành. Bên cạnh đó, sự nỗ lực của tuổi trẻ xã nhà đã góp phần quan trọng vào nhiệm vụ bảo đảm ANTT tại địa phương.
Đoàn Thanh niên xã Nghĩa Thuận phối hợp với lực lượng Công an bảo đảm ANTT và tiếp sức mùa thi tại Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020
Đoàn Thanh niên xã Nghĩa Thuận phối hợp với lực lượng Công an bảo đảm ANTT và tiếp sức mùa thi tại Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020
Xác định công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ là nhiệm vụ mang tính chất đặc thù, Đoàn Thanh niên đã chủ động phối hợp với Ban Công an xã thường xuyên vận động nhân dân tích cực tham gia phát hiện, tố giác, đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm; quản lý, giáo dục, cảm hóa các đối tượng lầm lỡ; thực hiện các biện pháp phòng ngừa tình trạng thanh, thiếu niên phạm tội; tham gia quản lý, giáo dục trẻ em làm trái pháp luật. 2 lực lượng còn vận động nhân dân chấp hành và tham gia giữ gìn TTATGT, trật tự đô thị, kịp thời ngăn chặn các vụ việc gây rối ANTT tại nơi công cộng. Bên cạnh đó, phối hợp làm tốt công tác phòng ngừa, ngăn chặn tội phạm, phòng, chống ma túy và các tệ nạn xã hội; tổ chức các hoạt động phát hiện, tố giác tội phạm, lên án, đấu tranh các hành vi vi phạm pháp luật, đạo đức và lối sống lệch chuẩn trong thanh, thiếu niên...
 
Phát huy vai trò xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ tham gia phát triển kinh tế - xã hội gắn với bảo đảm ANTT, Đoàn Thanh niên xã đã tổ chức có hiệu quả các hoạt động tình nguyện giúp đỡ nhân dân khắc phục khó khăn, hỗ trợ gia đình chính sách, học sinh nghèo, tham gia xây dựng nông thôn mới. Ngoài ra, tích cực tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương có nhiều chính sách, cơ chế hỗ trợ ĐVTN phát triển kinh tế hộ gia đình trên cơ sở triển khai thực hiện nhiều chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội. Quá trình xây dựng các mô hình, điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, Đoàn Thanh niên đã phối hợp thực hiện mô hình “Tái hòa nhập cộng đồng”, tham mưu cho Ban Công an xã lựa chọn 2 trường hợp công dân chấp hành án phạt tù trở về địa phương cho vay vốn 100.000.000 đồng để phát triển kinh tế. Hỗ trợ học nghề, tạo việc làm và theo dõi quản lý đối với 3 trường hợp công dân chấp hành án phạt tù trở về địa phương. Lực lượng ĐVTN cũng thường xuyên trao đổi thông tin về tình hình ANTT trong các chi đoàn cũng như tại các xóm, tiếp xúc, thu thập ý kiến của các tổ chức và quần chúng nhân dân để nắm rõ tình hình địa bàn. Từ đó, rút ra những kết luận sát thực để tham mưu cho cấp ủy Đảng đề ra chỉ thị, nghị quyết xây dựng và đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ.
 
Xác định phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ có ý nghĩa hết sức quan tọng trong việc huy động sức mạnh của quần chúng nhân dân trong công tác bảo đảm ANTT trên địa bàn, Đoàn Thanh niên luôn chú trọng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động với nhiều hình thức phong phú, đa dạng; thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, nêu cao tinh thần trách nhiệm, tạo niềm tin trong quần chúng nhân dân. Đặc biệt, ĐVTN đã chủ động phối hợp với các tổ chức, đoàn thể quan tâm đầu tư xây dựng và phát triển mô hình tự quản trong cộng đồng dân cư phù hợp với thực tế địa phương. Đặc biệt, thường xuyên đổi mới hình thức và phương pháp tập hợp tuần chúng nhân dân dưới nhiều tổ chức tự nguyện. Củng cố và kiện toàn các tổ chức xã hội - xã hội nghề nghiệp để mọi người đều có cơ hội được tham gia. Thường xuyên gần gũi lắng nghe ý kiến, tâm tư nguyện vọng của nhân dân và phối hợp xử lý kịp thời những phát hiện, kiến nghị của nhân dân. Kịp thời phát hiện những cá nhân điển hình tiên tiến trong toàn dân bảo vệ ANTQ và kêu gọi sự đồng thuận của các tầng lớp nhân dân để các mô hình phát huy được hiệu quả cao nhất.
 
Với những cố gắng, nỗ lực của mỗi ĐVTN, thời gian qua, công tác phối hợp xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ giữa Đoàn Thanh niên xã Nghĩa Thuận với Ban Công an xã và các tổ chức, đoàn thể trên địa bàn đã thực sự góp phần không nhỏ vào việc giữ vững ổn định chính trị, TTATXH, tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương. Qua đó, tạo sự đồng thuận xã hội ngày càng lớn và củng cố thêm niềm tin của người dân đối với cấp ủy, chính quyền địa phương.
.

Ngọc Anh

.