Thứ Năm, 25/06/2020, 09:43 [GMT+7]
Công an huyện Yên Thành, Nghệ An

Đơn vị xuất sắc trong công tác cải cách hành chính

(Congannghean.vn)-Qua 10 năm triển khai công tác cải cách hành chính (CCHC) tại cơ sở (2011 - 2020), Công an huyện Yên Thành đã có bước đột phá vượt bậc, trở thành một trong những đơn vị xuất sắc của Công an tỉnh Nghệ An về công tác CCHC. Chất lượng giải quyết thủ tục hành chính được nâng lên rõ rệt. Cơ chế một cửa tiếp tục được duy trì, mở rộng, nâng cao chất lượng, hiệu quả giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, tổ chức.
Qua công tác TTKSGT, lực lượng CSGT Công an huyện Yên Thành đã phát hiện, lập biên bản xử lý gần 43.000 trường hợp vi phạm, thu phạt hơn 26 tỉ đồng
Qua công tác TTKSGT, lực lượng CSGT Công an huyện Yên Thành đã phát hiện, lập biên bản xử lý gần 43.000 trường hợp vi phạm, thu phạt hơn 26 tỉ đồng
Để có những kết quả trên, thời gian qua, Công an huyện đã tập trung chỉ đạo đồng bộ, sớm triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 30/NQ-CP ngày 8/11/2011 của Chính phủ về việc ban hành Chương trình tổng thể CCHC Nhà nước giai đoạn 2011 - 2020. 
 
Đơn vị đã xây dựng, ban hành 216 chương trình, kế hoạch, công văn CCHC. Bên cạnh đó, thường xuyên ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc triển khai công tác CCHC trong đơn vị như: Công văn yêu cầu các đội công tác, Ban Công an các xã, thị trấn đăng ký nhiệm vụ CCHC hằng năm... Ngoài ra, thường xuyên xây dựng và tổ chức triển khai các kế hoạch về thông tin, tuyên truyền công tác CCHC như: Kế hoạch tuyên truyền cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính của Công an huyện Yên Thành; Kế hoạch thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền CCHC trong Công an huyện Yên Thành... 100% CBCS, các đội công tác thực hiện nghiêm túc các nội dung, thông tin tuyên truyền. Đồng thời, ban hành các văn bản chỉ đạo về công tác thông tin, tuyên truyền. Tại các buổi giao ban, hội họp, lãnh đạo Công an huyện thường xuyên quán triệt, nhắc nhở CBCS nâng cao tinh thần trách nhiệm trong công tác CCHC. Định kỳ đánh giá hiệu quả đạt được của công tác tuyên truyền đối với đội ngũ CBCS cũng như người dân, doanh nghiệp và xã hội. Do đó, công tác CCHC ở Công an huyện Yên Thành đã có bước phát triển vượt bậc. 
 
Về cải cách thể chế: Đơn vị đã chủ động tham mưu Thường trực Huyện ủy, HĐND, UBND huyện ban hành 425 văn bản chỉ đạo công tác bảo đảm ANTT trên tất cả các lĩnh vực. Qua đó góp phần làm tốt công tác bảo đảm ANTT trên địa bàn, không để phát sinh hình thành điểm nóng, phục vụ đắc lực phát triển kinh tế của huyện nhà. Đồng thời, chủ động mở 63 lớp tập huấn, mời lãnh đạo các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh về tập huấn cho CBCS trong đơn vị về công tác CCHC, công tác hồ sơ nghiệp vụ CAND, công tác giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo, công tác tiếp nhận xử lý tin báo tố giác tội phạm…Tổ chức 322 buổi tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật tại các cơ quan, trường học trên địa bàn về trật tự ATGT, Luật An ninh mạng, phòng, chống ma túy. 
 
Về cải cách thủ tục hành chính: Đã tổ chức thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Công an cấp huyện đúng quy định của Bộ Công an, Công an tỉnh Nghệ An. Đến nay, công tác cải cách thủ tục hành chính có nhiều chuyển biến rõ rệt. Cụ thể: Tổ chức tiếp công dân xử lý vi phạm, đăng ký xe môtô, cấp CMND từ thứ 2 đến chủ nhật; rút ngắn thời gian 11 đầu mục thủ tục hành chính phục vụ nhân dân, được nhân dân ủng hộ, ghi nhận, đánh giá cao; tiếp tục áp dụng đúng, có hiệu quả hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008; nội quy đơn vị quy định rõ ràng chức trách nhiệm vụ của cán bộ tiếp công dân và công dân đến làm việc; tổ chức niêm yết công khai, đầy đủ các thủ tục hành chính liên quan đến các lĩnh vực giải quyết; bảng tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính ở vị trí dễ nhìn, dễ thấy để tất cả các công dân đến giao dịch đều đọc được. Điều động, phân công các cán bộ có năng lực trình độ, phẩm chất đạo đức tốt để thực hiện nhiệm vụ tiếp dân tại “Bộ phận một cửa”.
 
Tiến hành cấp phát 226.379 hồ sơ CMND (trong đó cấp mới: 156.319, cấp lại: 70.060). Việc tiếp nhận, giải quyết các thủ tục hành chính cho các tổ chức, cá nhân đều thực hiện đúng quy định; đảm bảo tính công khai, minh bạch, thuận tiện trong giao dịch. Công an huyện Yên Thành đã tiến hành rà soát và đến nơi cư trú làm thủ tục cấp CMND cho 14.356 trường hợp tại tất cả 39 xã, thị trấn trên địa bàn.
 
Trong công tác tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm về trật tự ATGT: Đã tổ chức 12.325 ca tuần tra kiểm soát với 33.081 lượt CBCS, lập 42.936 biên bản vi phạm, xử lý 42.785 trường hợp vi phạm, thu phạt 26.120.000.000 đồng. Tạm giữ 7.329 xe; tước quyền sử dụng giấy phép lái xe 2.150 trường hợp. Trong công tác đăng ký xe, đã tiến hành đăng ký, cấp biển số mới cho 90.020 xe; đăng ký sang tên trong tỉnh cho 5.036 xe; cấp lại giấy chứng nhận đăng ký xe cho 4.225 trường hợp; đăng ký sang tên, di chuyển từ tỉnh khác chuyển đến 936 xe; sang tên di chuyển đi tỉnh khác (rút hồ sơ gốc) 456 xe; tiến hành niêm yết, công khai đầy đủ các thủ tục hành chính để phục vụ việc theo dõi, đánh giá của nhân dân. Bố trí 1 đường dây nóng của lãnh đạo đơn vị; 1 hòm thư góp ý tại “Bộ phận một cửa”.
 
Về cải cách tổ chức bộ máy hành chính, đã tiến hành rà soát, sắp xếp bố trí đầy đủ biên chế giữa các đội công tác theo quy định của Bộ Công an, Công an tỉnh về tổ chức bộ máy cán bộ; thực hiện chủ trương về việc tinh giản biên chế, tinh gọn bộ máy. Qua đó, đến nay từ 9 đội nghiệp vụ, Công an huyện đã sát nhập rút xuống còn 7 đội nghiệp vụ. Tiến hành bố trí 117 đồng chí Công an chính quy đảm nhiệm chức danh Công an xã theo đúng chủ trương “Bộ tinh, tỉnh mạnh, huyện toàn diện, xã bám cơ sở”. Thực hiện nghiêm túc, đúng quy định quyết định quy định về phân công phân cấp trong công tác bảo đảm  ANTT của Lãnh đạo Công an tỉnh Nghệ An...
 
Trên cơ sở những kết quả đã đạt được, Đảng ủy, lãnh đạo Công an huyện Yên Thành đề ra mục tiêu tiếp theo cho công tác CCHC thời gian tới. Đó là, tiếp tục đẩy mạnh và thực hiện đồng bộ các cuộc cải cách lập pháp, tư pháp và hành pháp; xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, thực hiện tốt chức năng kiến tạo phát triển. Tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, pháp luật của nền hành chính phù hợp với thực tiễn xã hội. Đẩy mạnh đơn giản hóa thủ tục hành chính. Tăng cường công khai thủ tục hành chính trên các phương tiện thông tin đại chúng và các trang mạng xã hội. Đồng thời, triển khai thực hiện đầy đủ, đồng bộ và có hiệu quả cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại mỗi đơn vị. Đề cao trách nhiệm và đạo đức công vụ, siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong chỉ đạo, điều hành và thực hiện nhiệm vụ của cán bộ, chiến sĩ. Đặc biệt, áp dụng công nghệ thông tin, các mô hình, phương pháp, công nghệ hiện đại trong công tác quản lý cán bộ và quy trình hóa việc giải quyết công việc của cơ quan hành chính theo tiêu chuẩn ISO. 
.

Đ. Thắng

.