Thứ Hai, 04/01/2021, 08:06 [GMT+7]

Những hình ảnh lịch sử về cuộc tổng tuyển cử đầu tiên năm 1946

Nhân kỷ nhiệm 75 năm ngày Tổng tuyển cử đầu tiên (06/01/1946 – 06/01/2021), chúng tôi trân trọng giới thiệu những hình ảnh tư liệu quý về Cuộc Tổng tuyển cử bầu đại biểu Quốc hội đầu tiên của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa năm 1946.

Cách đây 75 năm, ngày 06/01/1946 là ngày đầu tiên người dân Việt Nam được đi bầu cử với tư cách là công dân của một nước độc lập. Trong ảnh: Nhân dân lao động Thủ đô cổ động cho ngày Tổng tuyển cử đầu tiên. Ảnh: Tư liệu
Cách đây 75 năm, ngày 06/01/1946 là ngày đầu tiên người dân Việt Nam được đi bầu cử với tư cách là công dân của một nước độc lập. Trong ảnh: Nhân dân lao động Thủ đô cổ động cho ngày Tổng tuyển cử đầu tiên. Ảnh: Tư liệu
Người dân đón mừng Chủ tịch Hồ Chí Minh và các vị được giới thiệu ứng cử Đại biểu Quốc hội tại Hà Nội ngày 05/01/1946. Ảnh tư liệu
Người dân đón mừng Chủ tịch Hồ Chí Minh và các vị được giới thiệu ứng cử Đại biểu Quốc hội tại Hà Nội ngày 05/01/1946. Ảnh tư liệu
Chuẩn bị bầu cử Quốc hội khóa I tại ngõ Phất Lộc (Hà Nội) năm 1946. Ảnh tư liệu
Chuẩn bị bầu cử Quốc hội khóa I tại ngõ Phất Lộc (Hà Nội) năm 1946. Ảnh tư liệu
Nhân dân thị xã Quảng Ngãi thực hiện quyền công dân trong ngày bầu cử. Ảnh Tư liệu
Nhân dân thị xã Quảng Ngãi thực hiện quyền công dân trong ngày bầu cử. Ảnh Tư liệu
Lời kêu gọi đi bầu cử của Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Lời kêu gọi đi bầu cử của Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Số đặc biệt của Báo Quốc hội ra trong ngày Tổng tuyển cử
Số đặc biệt của Báo Quốc hội ra trong ngày Tổng tuyển cử
Nhân dân Hà Nội bỏ phiếu bầu Quốc hội khóa I. Ảnh tư liệu
Nhân dân Hà Nội bỏ phiếu bầu Quốc hội khóa I. Ảnh tư liệu
 Thiếu nhi phố Mai Hắc Đế (Hà Nội) cổ động trong ngày bầu cử đầu tiên của đất nước. Ảnh Tư liệu
Thiếu nhi phố Mai Hắc Đế (Hà Nội) cổ động trong ngày bầu cử đầu tiên của đất nước. Ảnh Tư liệu
Ngày 12/1/1946, hàng vạn nhân dân Thủ đô họp mít tinh tại khu học xá Trung ương (nay là Đại học Bách khoa Hà Nội) chào mừng Chủ tịch Hồ Chí Minh và các vị đại biểu vừa trúng cử vào Quốc hội khóa I. Ảnh tư liệu
Ngày 12/1/1946, hàng vạn nhân dân Thủ đô họp mít tinh tại khu học xá Trung ương (nay là Đại học Bách khoa Hà Nội) chào mừng Chủ tịch Hồ Chí Minh và các vị đại biểu vừa trúng cử vào Quốc hội khóa I. Ảnh tư liệu
Chủ tịch Hồ Chí Minh và các đại biểu Quốc hội đầu tiên của Hà Nội ra mắt cử tri tháng 2/1946. Ảnh Tư liệu
Chủ tịch Hồ Chí Minh và các đại biểu Quốc hội đầu tiên của Hà Nội ra mắt cử tri tháng 2/1946. Ảnh Tư liệu
Chủ tịch Hồ Chí Minh chụp ảnh cùng các đại biểu Quốc hội khóa I. Ảnh Tư liệu
Chủ tịch Hồ Chí Minh chụp ảnh cùng các đại biểu Quốc hội khóa I. Ảnh Tư liệu
 Sau tổng tuyển cử, nhân dân bầu ra 333 đại biểu Quốc hội trong số hàng nghìn người ứng cử và đề cử. Trong đó, Bắc Bộ có 152 người, Trung Bộ 108 và Nam Bộ 73. Có 10 đại biểu nữ. Ảnh Tư liệu
Sau tổng tuyển cử, nhân dân bầu ra 333 đại biểu Quốc hội trong số hàng nghìn người ứng cử và đề cử. Trong đó, Bắc Bộ có 152 người, Trung Bộ 108 và Nam Bộ 73. Có 10 đại biểu nữ. Ảnh Tư liệu
Phiên họp đầu tiên Quốc hội khóa I
Phiên họp đầu tiên Quốc hội khóa I

.

Nguồn: Cổng TTĐT Quốc hội