Thứ Tư, 09/12/2020, 08:41 [GMT+7]
Phong trào 'Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa'

Những chuyển biến sau 20 năm thực hiện

(Congannghean.vn)-Trải qua 20 năm (2000 - 2020) thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” trên địa bàn tỉnh Nghệ An đã đạt được những kết quả thiết thực, từng bước đi vào chiều sâu và trở thành phong trào thi đua yêu nước rộng lớn, góp phần quan trọng phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội, giữ vững an ninh chính trị và đảm bảo trật tự an toàn xã hội.

Bản Khe Rạn, xã Bồng Khê, huyện Con Cuông bảo tồn, phát huy nghệ thuật trình diễn dân tộc Thái
Bản Khe Rạn, xã Bồng Khê, huyện Con Cuông bảo tồn, phát huy nghệ thuật trình diễn dân tộc Thái
20 năm qua, phát huy những thuận lợi, khắc phục những khó khăn, tỉnh Nghệ An đã thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” với những kết quả nổi bật. Theo đó, thông qua phong trào đã xuất hiện nhiều tấm gương tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực và có sức lan toả rất lớn, tác động tích cực đến phong trào chung trong toàn tỉnh. Qua các kỳ tổng kết, liên hoan điển hình tiên tiến trong phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” đã tôn vinh hơn 23.520 gia đình văn hóa tiêu biểu xuất sắc cấp xã, 1.965 gia đình văn hóa  tiêu biểu xuất sắc cấp huyện, 250 gia đình văn hóa tiêu biểu xuất sắc cấp tỉnh, 28 đại biểu gia đình văn hóa tiêu biểu xuất sắc được Bộ VH-TT&DL tặng Bằng khen; có 103 điển hình làng, bản, khối phố tiêu biểu xuất sắc cấp tỉnh, 3 điển hình làng, bản, khối phố tiêu biểu cấp toàn quốc; hàng nghìn điển hình cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào giai đoạn 2000 - 2020  được tuyên dương.
 
Một trong những nội dung trọng tâm của phong trào đã và đang được các ngành, các cấp, các địa phương quan tâm chỉ đạo, nhân dân hưởng ứng thực hiện, duy trì phát triển thực chất ở nhiều cơ sở là việc xây dựng, công nhận và phát huy các danh hiệu văn hóa. Cùng với việc xây dựng gia đình văn hoá, làng, bản, khối phố văn hoá, nhiều địa phương trong tỉnh đã xây dựng, nhân rộng và phát huy tốt mô hình dòng họ văn hóa, làng văn hóa đa dân tộc, bản văn hóa thuần dân tộc thiểu số, điểm sáng văn hóa vùng biên... Cụ thể, năm 2000, toàn tỉnh có 349.333/620.484 gia đình được công nhận gia đình văn hóa, đạt 56,3%, đến năm 2020 có khoảng 686.937/815.839 gia đình văn hoá, đạt 84,2%.  Năm 2000, tỉnh nhà có 386/5859 khu dân cư được công nhận khu dân cư văn hóa, đạt 6,5%, đến năm 2020 có khoảng 2.365/3804 khu dân cư văn hóa, đạt 62,1%. 
 
Bên cạnh đó, công tác xây dựng đời sống văn hóa cơ sở gắn với thực hiện các cuộc vận động, phong trào thi đua của các ngành, các cấp được thực hiện toàn diện, tạo nên sự chuyển biến tích cực, góp phần phát triển đời sống văn hóa, kinh tế, xã hội. Trong 20 năm qua, toàn tỉnh đã huy động được hàng trăm nghìn tỉ đồng thực hiện công tác xóa đói giảm nghèo, hỗ trợ đầu tư cho các huyện nghèo, các xã đặc biệt khó khăn... Nhiều chính sách văn hóa được các cấp ban hành và thực hiện có hiệu quả. Phong trào văn hóa - thể thao ở cơ sở phát triển rộng rãi, khởi sắc và đạt được kết quả quan trọng như: Xây dựng thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở, đời sống văn hóa ở khu dân cư, các chương trình hoạt động văn hóa, nghệ thuật phục vụ đồng bào vùng sâu, vùng xa, biên giới, liên hoan, hội thi, hội diễn; hoạt động đền ơn đáp nghĩa, tương thân tương ái, xóa đói giảm nghèo; xây dựng nông thôn mới; công tác xã hội hóa thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”. Nhiều cá nhân, gia đình, làng, xã, cơ quan, đơn vị trong tỉnh đã trở thành điểm sáng văn hóa, góp phần xây dựng con người văn hóa, gia đình văn hóa Nghệ An phát triển bền vững.
 
Vừa qua, tại Hội nghị tổng kết phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, đồng chí Bùi Đình Long, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các cấp, ngành cần tiếp tục có các giải pháp để thực hiện tốt hơn, hiệu quả thiết thực hơn trong triển khai và thực hiện các phong trào. Trong đó, cần tập trung cao về công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện mục tiêu xây dựng con người văn hóa Nghệ An từ hành vi, ứng xử đến lối sống. Tiếp tục đưa các hoạt động văn hóa, thông tin, thể thao và gia đình về cơ sở, nhất là vùng miền núi; quan tâm và thực hiện có hiệu quả công tác bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa; tăng cường nguồn lực phát triển văn hóa, gia đình, ưu tiên hỗ trợ xây dựng các thiết chế  văn hóa, thể thao đạt chuẩn...
.

Phan Tuyết

.