Thứ Năm, 23/04/2020, 10:53 [GMT+7]

Đoàn Thanh niên Công an tỉnh: Hưởng ứng Ngày sách Việt Nam lần thứ 7

(Congannghean.vn)-Hưởng ứng Ngày sáchViệt Nam lần thứ 7, sáng ngày 23/4, Đoàn Thanh niên Công an tỉnh Nghệ An tổ chức cho đoàn viên, thanh niên tham gia ngày hội đọc sách, Hội sách trực tuyến quốc gia.

Ngoài 2000 đầu sách về các chủ đề như: tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tư tưởng Hồ Chí Minh về CAND; di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh; Công an nhân dân học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy; về Đảng, Nhà nước; về ANTT trong nước và quốc tế; sách về văn học, pháp luật....Đợt này, thư viện Công an tỉnh bổ sung một số đầu sách như cuốn: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng với tình cảm của nhân dân trong nước và bạn bè quốc tế, Nghệ An những tấm gương Cộng sản, hay những cuốn sách báo viết về những tấm gương người người tốt, việc tốt, những mô hình hay, cách làm sáng tạo...

CBCS hưởng ứng ngày sách tại Công an Nghệ An
CBCS hưởng ứng ngày sách tại Công an Nghệ An

Hưởng ứng Ngày sách Việt Nam, Ban Thường vụ Đoàn Thanh niên Công an tỉnh cũng đề nghị Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên Công an các đơn vị, địa phương tổ chức các hoạt động hưởng ứng theo từng chủ đề, trọng tâm như : Sáng tạo, triển khai các mô hình nâng cao văn hóa đọc trong đoàn viên, thanh niên trong thời điểm dịch COVID -19 như: mỗi ngày một cuốn sách, mỗi ngày một mẩu chuyện thông qua hình thức đọc sách online, sinh hoạt đoàn online, tuyên truyền, vận động đoàn viên, thanh niên tham gia Hội sách trực tuyến Quốc gia do Cục xuất bản, In và Phát hành - Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức trên địa chỉ website: Book365.vn....Ngoài ra, bổ sung cập nhật các đầu sách mới; vận động, huy động các nguồn lực xã hội để đầu tư, phát triển văn hóa đọc tại cộng đồng, đặc biệt chú trọng đến các địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn, hướng đến các nhóm người ít có điều kiện đọc sách...

Hoạt động này nhằm đẩy mạnh giáo dục, trang bị kiến thức, kỹ năng, định hướng xu hướng đọc sách lành mạnh, bổ ích cho đoàn viên, thanh niên Công an tỉnh. Đồng thời, là dịp để CBCS Công an Nghệ An nâng cao ý thức, văn hóa tự học tập, tự nghiên cứu nhằm nâng cao nhận thức chính trị, tư tưởng.

.

Phan Tuyết