Thứ Hai, 23/12/2019, 10:39 [GMT+7]

Cuồng ghen

Họ hàng, bạn bè đều bảo tôi may mắn, có phúc vì lấy được chồng hiền. Chị Thảo, làm cùng bệnh viện với tôi còn đọc cả ca dao cho tôi nghe:

“Mẹ cha cho bạc cho tiền

Không bằng lấy được chồng hiền sướng thân”.

Truyện ngắn của Lê Phúc Hỷ

.

Nguồn: VNCA/Báo CAND