Thứ Ba, 17/12/2019, 14:33 [GMT+7]

Hướng dẫn tuyển dụng đặc cách giáo viên hợp đồng

(Congannghean.vn)-Đối tượng được xem xét tuyển dụng đặc cách là giáo viên hiện đang làm hợp đồng lao động theo vị trí việc làm giảng dạy tại cơ sở giáo dục công lập, đã có thời gian ký hợp đồng lao động có đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) bắt buộc theo quy định của Luật BHXH làm công việc giảng dạy tại các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn trước ngày 31/12/2015.

Toàn tỉnh Nghệ An hiện có hơn 400 giáo viên hợp đồng có đóng bảo hiểm bắt buộc trước 2015
Toàn tỉnh Nghệ An hiện có hơn 400 giáo viên hợp đồng có đóng bảo hiểm bắt buộc trước 2015

Tại Văn bản số 8842/UBND-TH, ngày 12/12/2019 của UBND tỉnh Nghệ An nêu rõ, UBND tỉnh yêu cầu các địa phương rà soát, tổng hợp danh sách giáo viên đã có hợp đồng lao động từ năm 2015 trở về trước và căn cứ chỉ tiêu số lượng người làm việc là giáo viên (biên chế giáo viên) chưa sử dụng để quyết định việc đặc cách đối với các đối tượng này theo chủ trương của Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ.

Đối tượng được xem xét tuyển dụng đặc cách là giáo viên hiện đang làm hợp đồng lao động theo vị trí việc làm giảng dạy tại cơ sở giáo dục công lập, đã có thời gian ký hợp đồng lao động có đóng BHXH bắt buộc theo quy định của Luật BHXH làm công việc giảng dạy tại các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn trước ngày 31/12/2015, trong chỉ tiêu biên chế; có năng lực, trình độ phù hợp với yêu cầu của vị trí cần tuyển dụng.

Việc tuyển dụng phải đảm bảo các quy định về tiêu chuẩn, chức danh, khung danh mục vị trí việc làm và định mức số lượng của người làm việc trong các cơ sở công lập, đảm bảo công khai, minh bạch.

Sau khi tuyển dụng đặc cách, nếu các địa phương đang còn chỉ tiêu biên chế thì các cơ quan, đơn vị thực hiện việc thi tuyển hoặc xét tuyển công khai theo quy định của Luật Viên chức và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Ngoài ra, nếu các cơ quan, đơn vị, địa phương đã thực hiện tuyển dụng đặc cách và thực hiện tuyển dụng theo quy định của pháp luật về viên chức đủ số chỉ tiêu biên chế giáo viên được giao mà vẫn còn giáo viên hợp đồng lao động thì chấm dứt hợp đồng lao động theo quy định.

Trước đó, để khắc phục những bất cập trong quản lý, sử dụng biên chế sự nghiệp giáo dục và y tế. Bộ Chính trị (tại Công văn số 9028-CV/VPTW ngày 11/3/2019 của VPTW Đảng và Thủ tướng Chính phủ (tại Công văn số 1480/VPCP-TCCV ngày 5/6/2019 của VPCP) đã đồng ý chủ trương cho phép các địa phương thực hiện xét đặc cách đối với giáo viên đã có hợp đồng lao động và đóng BHXH bắt buộc theo quy định của Luật BHXH từ năm 2015 trở về trước, trong chỉ tiêu biên chế, có năng lực, trình độ phù hợp với yêu cầu vị trí cần tuyển dụng. Đến tháng 11/2019, Bộ Nội vụ đã có văn bản gửi 63 tỉnh, thành phố về việc tuyển dụng đặc cách đối với giáo viên đã có hợp đồng lao động và đóng BHXH từ năm 2015 trở về trước.

Theo số liệu tổng hợp của Sở GD&ĐT Nghệ An, trên địa bàn đang còn khoảng hơn 400 giáo viên hợp đồng huyện, tập trung chủ yếu ở các huyện đồng bằng. Tìm hiểu được biết, trong số này, có nhiều giáo viên hợp đồng đã trên 15 năm, dù quá trình làm việc của họ không khác gì các giáo viên đã được biên chế, song quyền lợi kinh tế, chính trị họ luôn phải chịu thiệt thòi. Nhiều giáo viên đang hợp đồng hy vọng, với chính sách tuyển dụng đặc cách của Nhà nước, cơ hội được vào biên chế của họ vẫn còn, song việc tuyển dụng còn phụ thuộc vào chỉ tiêu biên chế còn lại, người được tuyển dụng phải có năng lực, trình độ phù hợp với yêu cầu của vị trí cần tuyển dụng.

.

Đ. Thắng

.