Thứ Bảy, 21/12/2019, 15:08 [GMT+7]

Ra mắt bộ SGK mới 'Vì sự Bình đẳng và Dân chủ trong giáo dục'

Đây là 1 trong 5 bộ sách được Bộ trưởng Bộ GD&ĐT phê duyệt để sử dụng trong các cơ sở giáo dục do Công ty Cổ phần Phát hành sách giáo dục (Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam) phát hành.
 
Bộ sách được thiết kế đảm bảo tính dễ sử dụng với học sinh, giáo viên, hướng tới rèn luyện năng lực tự học ngay từ đầu thông qua hình thức trình bày với các kí hiệu, biểu tượng, cũng như việc mô tả các hoạt động rõ ràng, ngắn gọn, có nội dung gắn với cuộc sống của học sinh.
 
Cấu trúc sách và các chủ đề học tập mang tính mở để giáo viên có cơ hội sáng tạo và vận dụng các phương pháp dạy học tích cực, đồng thời tạo cơ hội giúp giáo viên tích hợp nội dung giáo dục địa phương.
 
Đồng bộ với SGK là sách giáo viên, vở thực hành, sách bổ trợ, đồ dùng dạy học và website cung cấp các nguồn tài nguyên nhằm hỗ trợ giáo viên, học sinh, phụ huynh sử dụng các tư liệu, hình ảnh, phiếu học tập, video-clip, audio gắn với tất cả các chủ đề bài học… góp phần nâng cao hiệu quả của hoạt động dạy học, kiểm tra đánh giá giúp phát triển năng lực và phẩm chất học sinh.
 
Triết lý của bộ sách “Vì sự Bình đẳng và Dân chủ trong giáo dục” được giải thích: Bình đẳng trong việc tạo cơ hội tiếp cận tri thức như nhau; phù hợp với năng lực nhận thức khác nhau; cơ hội phát triển năng lực như nhau. Dân chủ trong việc tạo dựng môi trường giáo dục mà ở đó học sinh và giáo viên được: tự chủ trong học tập; tự do trong sáng tạo; chủ động trong giải quyết vấn đề.
.

Nguồn: Chinhphu.vn

.