Thứ Sáu, 11/11/2022, 10:06 [GMT+7]

Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phát hiện, chuyển giao nguồn tin về tội phạm và công tác giám định, định giá tài sản

Chiều 10/11/2022, đã diễn ra Hội nghị công bố kết quả kiểm tra của Đoàn kiểm tra số 4 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực (PCTN, TC) về việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác phát hiện, chuyển giao, tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố các vụ việc có dấu hiệu tội phạm về tham nhũng, kinh tế, tiêu cực và công tác giám định, định giá tài sản trong giải quyết các vụ án, vụ việc tham nhũng, kinh tế, tiêu cực tại Ban cán sự đảng Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Việt Nam. Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, Phó trưởng Ban Chỉ đạo, Trưởng Đoàn kiểm tra chủ trì Hội nghị.

  Tham gia Đoàn kiểm tra có đồng chí Võ Văn Dũng, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Nội chính Trung ương, Ủy viên Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN, TC, Phó trưởng Đoàn; đại diện lãnh đạo các vụ, đơn vị thuộc Ban Nội chính Trung ương, Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Ban Tổ chức Trung ương, Bộ Công an, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân tối cao, Thanh tra Chính phủ, Kiểm toán Nhà nước, Bộ Tư pháp, Văn phòng Quốc hội.

  Tiếp và làm việc với Đoàn có đồng chí Nguyễn Thị Hồng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự đảng, Thống đốc NHNN Việt Nam; các đồng chí Ủy viên Ban cán sự đảng, Phó Thống đốc NHNN Việt Nam; đại diện lãnh đạo các đơn vị trực thuộc NHNN Việt Nam.

  Đại tướng Tô Lâm chủ trì Hội nghị.
  Đại tướng Tô Lâm chủ trì Hội nghị.

  Dự thảo kết quả kiểm tra của Đoàn kiểm tra tại Ban cán sự đảng NHNN Việt Nam nêu rõ, trong 10 năm qua (từ năm 2011 – 2021), cùng với việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện chuyên môn, Ban cán sự đảng NHNN Việt Nam đã lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng, đơn vị trực thuộc nghiêm túc quán triệt, triển khai cũng như tổ chức thực hiện các chủ trương, quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác PCTN, TC. Trong đó, đã lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc công tác phát hiện, chuyển giao, tiếp nhận, giải quyết nguồn tin về tội phạm và công tác giám định, định giá tài sản trong giải quyết các vụ án, vụ việc tham nhũng, kinh tế, tiêu cực.

  Chú trọng lãnh đạo, chỉ đạo việc xử lý các hành vi, vụ việc cụ thể có dấu hiệu tội phạm tham nhũng, kinh tế, tiêu cực phát hiện qua hoạt động kiểm tra, giám sát của cấp ủy, tổ chức đảng các cấp thuộc Đảng bộ cơ quan Ngân hàng Trung ương; thanh tra, tự kiểm tra, giám sát, kiểm soát, kiểm tra nội bộ, phòng, chống rửa tiền của NHNN và các chi nhánh; kiểm soát tài sản, thu nhập… Thực hiện kịp thời, chặt chẽ công tác phối hợp với các cơ quan chức năng trong phát hiện, chuyển giao nguồn tin về tội phạm và công tác giám định, định giá theo các quyết định trưng cầu. Trong kỳ kiểm tra, đã phát hiện, chuyển giao 73 nguồn tin về tội phạm đến các cơ quan chức năng giải quyết theo quy định. Cơ quan Thanh tra giám sát Ngân hàng đã tiếp nhận 14.739 báo cáo giao dịch đáng ngờ, chuyển giao cho cơ quan Công an 701 vụ việc. Cơ quan Giám định NHNN đã tiếp nhận 296 quyết định trưng cầu giám định của cơ quan tiến hành tố tụng, đã giải quyết 273 quyết định, từ chối 23 quyết định (do không thuộc phạm vi giám định hoặc không đủ hồ sơ, tài liệu cần thiết để giám định hoặc có nội dung trưng cầu giám định giống với kết luận giám định đã ban hành).

  Toàn cảnh Hội nghị.
  Toàn cảnh Hội nghị.

  Bên cạnh kết quả đạt được, vẫn còn một số hạn chế, tồn tại, trong đó, nhận thức về trách nhiệm, quyền hạn trong công tác phát hiện, chuyển giao, tiếp nhận, giải quyết nguồn tin về tội phạm của một số cơ quan, đơn vị, của cán bộ, đảng viên trong ngành có lúc, có nơi chưa đầy đủ, còn xem đây là trách nhiệm của các cơ quan tố tụng. Số vụ việc phát hiện có dấu hiệu tội phạm chuyển sang Cơ quan điều tra xử lý còn ít, chưa phản ánh đúng thực chất tình hình…

  Phát biểu kết luận Hội nghị, Đại tướng Tô Lâm, Trưởng Đoàn kiểm tra ghi nhận những kết quả đạt được trong công tác PCTN, TC mà Ban cán sự đảng NHNN Việt Nam đã đạt được trong thời gian qua; qua đó góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên trong lĩnh vực này gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, chuyên môn của mình. 

   Đại tướng Tô Lâm phát biểu kết luận Hội nghị.
   Đại tướng Tô Lâm phát biểu kết luận Hội nghị.

  Để tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác PCTN, TC trong thời gian tới, Đại tướng Tô Lâm đề nghị Ban cán sự đảng NHNN Việt Nam cần tiếp tục nâng cao hơn nữa nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy, chính quyền địa phương trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác phát hiện, chuyển giao, tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố các vụ việc có dấu hiệu tội phạm về tham nhũng, tiêu cực, kinh tế. Bảo đảm nguyên tắc mọi tin báo, tố giác tội phạm, kiến nghị khởi tố liên quan đến tội phạm nói chung, tội phạm về tham nhũng, kinh tế, tiêu cực nói riêng đều phải được tiếp nhận và xử lý theo đúng quy định của pháp luật với quan điểm “không ngừng, không nghỉ”; “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”…

  Đối với ngành Ngân hàng, Đại tướng Tô Lâm đề nghị cần đặc biệt quan tâm, chú trọng hơn trong việc lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan chức năng nâng cao hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, kiểm soát, kiểm toán nội bộ, phát hiện kịp thời các sai phạm, kiến nghị xử lý nghiêm các cá nhân, tập thể liên quan đến sai phạm. Chỉ đạo việc theo dõi, đôn đốc, kiểm tra kết quả, tiến độ thực hiện các kiến nghị, kết luận của đoàn thanh tra, kiểm tra, kiểm toán đã chỉ ra; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan để có các biện pháp thu hồi tiền, tài sản của Nhà nước, tránh thất thoát, lãng phí, nhất là trong các vụ án tham nhũng, kinh tế, tiêu cực… 

  Phát biểu đáp từ tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Hồng nhấn mạnh, Ban cán sự đảng NHNN Việt Nam sẽ nghiêm túc tiếp thu đầy đủ ý kiến phát biểu của Đoàn kiểm tra và đồng chí Trưởng Đoàn. Đồng chí khẳng định, Ban cán sự đảng NHNN Việt Nam tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo toàn ngành khắc phục hạn chế, khó khăn, vướng mắc, tiếp tục triển khai thực hiện chất lượng, hiệu quả công tác phát hiện, chuyển giao nguồn tin về tội phạm và công tác giám định, định giá tài sản trong thời gian tới… 

  Đồng chí Nguyễn Thị Hồng phát biểu đáp từ.
  Đồng chí Nguyễn Thị Hồng phát biểu đáp từ. 

  .

  Nguồn: Cổng Thông tin điện tử Bộ Công an

  .