Thứ Năm, 29/09/2022, 09:01 [GMT+7]

Làm rõ thêm cơ sở lý luận và thực tiễn trong xây dựng lực lượng CAND trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại

Ngày 28/9/2022, tại Hà Nội, Bộ Công an phối hợp với Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật tổ chức Hội thảo khoa học quốc gia “Đẩy mạnh xây dựng lực lượng Công an nhân dân (CAND) thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới”.

  Thượng tướng, PGS.TS Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an chủ trì Hội thảo. Đồng chí PGS.TS Phạm Minh Tuấn, Giám đốc - Tổng Biên tập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật; Trung tướng, PGS.TS Lê Văn Thắng, Giám đốc Học viện An ninh nhân dân điều hành Hội thảo. Tham dự Hội thảo còn có Thượng tướng, PGS.TS Nguyễn Văn Thành, Phó Chủ tịch chuyên trách Hội đồng Lý luận Trung ương, cùng hơn 400 đại biểu, là các đồng chí lãnh đạo các bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương và địa phương.

  Toàn cảnh Hội thảo.
  Toàn cảnh Hội thảo.

  Hội thảo nhằm tiếp tục làm sâu sắc hơn vai trò, những đóng góp quan trọng của lực lượng CAND trong thời kỳ mới, đặt dưới sự lãnh đạo trực tiếp, toàn diện về mọi mặt của Đảng; đề xuất giải pháp tiếp tục xây dựng lực lượng CAND thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. 

  Trong quá trình chuẩn bị Hội thảo, Ban Tổ chức đã nhận được gần 100 bài viết của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương và địa phương; Bộ Công an; Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật; các chuyên gia, nhà khoa học trong và ngoài lực lượng CAND. Trong đó, Ban Tổ chức lựa chọn 15 bài viết tiêu biểu đại diện cho các ngành, các lĩnh vực gắn bó chặt chẽ với chủ đề Hội thảo để mời tham luận trực tiếp tại Hội thảo.

  PGS.TS Phạm Minh Tuấn, Giám đốc - Tổng Biên tập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật trình bày đề dẫn Hội thảo.
  PGS.TS Phạm Minh Tuấn, Giám đốc - Tổng Biên tập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật trình bày đề dẫn Hội thảo.

  Các bài viết của các nhà khoa học và ý kiến thảo luận, trình bày trực tiếp tại Hội thảo đã phân tích, làm rõ các nội dung chính: Cơ sở lý luận về xây dựng lực lượng CAND thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại; thực trạng xây dựng lực lượng CAND thời gian qua; phương hướng, giải pháp tiếp tục xây dựng lực lượng CAND thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. 

  Kết quả Hội thảo góp phần tham mưu với Đảng, Nhà nước trong lãnh đạo, chỉ đạo lực lượng CAND; tham mưu với Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an hoạch định phương hướng, giải pháp nhằm quán triệt, thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 12-NQ/TW ngày 16/3/2022 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh xây dựng lực lượng CAND thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới”. Đồng thời, cung cấp nguồn tài liệu học tập phục vụ công tác giảng dạy, nghiên cứu, tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng trong toàn lực lượng CAND.

  PGS.TS Lê Văn Thắng, Giám đốc Học viện An ninh nhân dân điều hành phiên tham luận tại Hội thảo.
  PGS.TS Lê Văn Thắng, Giám đốc Học viện An ninh nhân dân điều hành phiên tham luận tại Hội thảo.

  Để phục vụ công tác nghiên cứu, tuyên truyền, lan tỏa nội dung giá trị của Hội thảo đến đông đảo nhân dân và bạn đọc, Ban Tổ chức Hội thảo tổ chức trưng bày một số ấn phẩm, tài liệu có liên quan đến chủ đề Hội thảo đã được xuất bản tại Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật. Trong đó nổi bật là cuốn sách chuyên khảo: “Xây dựng lực lượng CAND thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới theo tư tưởng Hồ Chí Minh” do Đại tướng, GS.TS Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an làm chủ biên.

  Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng CAND hiện nay

  PGS.TS Vũ Trọng Lâm, Phó Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản nhấn mạnh, tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng, chỉnh đốn Đảng có ý nghĩa vô cùng quan trọng, là cẩm nang đối với toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta trong quá trình xây dựng Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh, ngang tầm nhiệm vụ. 

  PGS.TS Vũ Trọng Lâm, Phó Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản tham luận tại Hội thảo.
  PGS.TS Vũ Trọng Lâm, Phó Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản tham luận tại Hội thảo.

  Đồng chí Phó Tổng Biên tập chỉ rõ, xây dựng Đảng là xây dựng trên tất cả các mặt như chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và công tác cán bộ. Quán triệt và vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng CAND thời gian tới cần tập trung đổi mới, nâng cao chất lượng việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đứng, phong cách Hồ Chí Minh và Sáu điều Bác Hồ dạy CAND. Luôn “tự soi”, “tự sửa”, kiên định, vững vàng trước sự tấn công của các thế lực thù địch, phản động, ngăn chặn các biểu hiện suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Nâng cao nhận thức cho cấp ủy, lãnh đạo và cán bộ, chiến sỹ về mục tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ, giải pháp xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng lực lượng CAND trong sạch, vững mạnh…

  Nâng cao chất lượng công tác xây dựng hệ thống pháp luật về CAND góp phần bảo vệ vững chắc an ninh quốc gia

  Đồng chí Nguyễn Tuấn Anh, Phó trưởng Ban Công tác đại biểu thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội tham luận tại Hội thảo.
  Đồng chí Nguyễn Tuấn Anh, Phó trưởng Ban Công tác đại biểu thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội tham luận tại Hội thảo.

  Đồng chí Nguyễn Tuấn Anh, Phó trưởng Ban Công tác đại biểu thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội nêu rõ, từ năm 2020 đến nay, mặc dù đối mặt với diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 nhưng Bộ Công an luôn coi trọng, quan tâm đặc biệt đến công tác xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật về CAND. Thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về chương trình xây dựng luật, pháp lệnh; tham mưu trình Quốc hội thông qua nhiều đạo luật, nghị quyết quan trọng, mang tính đột phá để lực lượng CAND thực hiện tốt nhiệm vụ phòng ngừa, đấu tranh chống vi phạm pháp luật; giúp đỡ, cải tạo người phạm tội; góp phần đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ của công dân và tham gia xây dựng chính phủ điện tử, chính phủ số, xây dựng lực lượng CAND chính quy, tinh nhuệ, hiện đại…

  Thực trạng và giải pháp đổi mới phương thức lãnh đạo của cấp ủy trong tình hình mới, gắn với xây dựng lực lượng CAND thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại

  Đại tá Vũ Thành Thức, Phó Giám đốc Công an thành phố Cần Thơ tham luận tại Hội thảo.
   Đại tá Vũ Thành Thức, Phó Giám đốc Công an thành phố Cần Thơ tham luận tại Hội thảo.

  Đại tá Vũ Thành Thức, Phó Giám đốc Công an thành phố Cần Thơ khẳng định, trong thực hiện đổi mới phương thức lãnh đạo của cấp ủy, Đảng ủy Công an thành phố Cần Thơ luôn chú trọng đến việc phát huy hiệu quả quản lý, điều hành để xây dựng lực lượng CAND cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại. Trong đó tập trung vào một số nội dung như xây dựng quy chế làm việc, chương trình, kế hoạch công tác, sâu sát cơ sở; đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng ở Đảng bộ Công an thành phố trên cơ sở kiên định các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ. Đảng ủy Công an thành phố Cần Thơ đã quán triệt sâu sắc nội dung về xây dựng lực lượng, lực lượng có vững mạnh, trong sạch thì sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Chính vì vậy, luôn tập trung thực hiện nghiêm túc Nghị quyết số 26-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa II “về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ” và Quy định số 205-QĐi/TW của Bộ Chính trị “về việc kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền” cùng các quy định của Đảng, Bộ Công an về công tác cán bộ.

  Xây dựng Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động tiến lên hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự trong tình hình mới

  Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Thanh, Phó Tư lệnh Bộ Tư lệnh Cảnh sát Cơ động tham luận tại Hội thảo.
  Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Thanh, Phó Tư lệnh Bộ Tư lệnh Cảnh sát Cơ động tham luận tại Hội thảo.

  Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Thanh, Phó Tư lệnh Bộ Tư lệnh Cảnh sát Cơ động khẳng định, để quán triệt triển khai thực hiện thắng lợi quan điểm của Đảng, Nhà nước về quốc phòng, an ninh xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân trong tình hình hiện nay, trong đó việc xây dựng lực lượng Cảnh sát cơ động tiến lên hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới là hết sức cần thiết và được xác định trong các văn kiện từ Đại hội XI đến Đại hội XIII của Đảng… Đảng ủy Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động cũng xác định đây là nhiệm vụ công tác trọng tâm, xuyên suốt từ nay đến năm 2025 và các năm tiếp theo, gắn với việc thực hiện Nghị quyết số 12 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh xây dựng lực lượng CAND thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

  Kết lại Hội thảo, Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ nêu rõ, Hội thảo đã được nghe nhiều ý kiến của các đại biểu, qua các bài tham luận, các đại biểu đã làm rõ thêm cơ sở lý luận và thực tiễn trong xây dựng lực lượng CAND trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng với yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. 

  Trong đó tập trung vào một số vấn đề như: phân tích, làm rõ cơ sở lý luận, nội hàm, khái niệm về các thành tố “trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại”. Giá trị và ý nghĩa thực tiễn của Nghị quyết số 12 của Bộ Chính trị. Đánh giá kết quả xây dựng lực lượng CAND trong thời gian vừa qua, nhất là từ giai đoạn kiện toàn tổ chức bộ máy CAND theo hướng “Bộ tinh, tỉnh mạnh, huyện toàn diện, xã bám cơ sở” từ năm 2018 đến nay. Phân tích, dự báo những tác động của tình hình thế giới, khu vực, trong nước; nhận định những thuận lợi, khó khăn trong việc triển khai tổ chức thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 12 của Bộ Chính trị trong thời gian tới…

  Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ phát biểu tại Hội thảo.
  Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ phát biểu tại Hội thảo.

  Đồng chí Thứ trưởng đề nghị Ban Tổ chức Hội thảo tiếp thu đầy đủ, nghiêm túc ý kiến tham luận, đóng góp của các đại biểu, các nhà nghiên cứu, nhà khoa học để bổ sung, chỉnh lý, hoàn thiện kỷ yếu Hội thảo. Phối hợp với các đơn vị chức năng nghiên cứu những bài học kinh nghiệm rút ra từ thực tiễn công tác công an để hoàn thiện hệ thống lý luận về xây dựng lực lượng CAND trong thời kỳ mới. 

  Công an các đơn vị, địa phương phải nhận thức rõ đây là nhiệm vụ trong tâm, then chốt trong thời gian tới. Quán triệt đầy đủ, sâu sắc các quan điểm, tư tưởng chỉ đạo của Đảng, Nhà nước về bảo đảm an ninh, trật tự và xây dựng lực lượng CAND thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại. 

  Tập trung xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nâng cao chất lượng các cấp ủy, tổ chức Đảng trong CAND thật sự trong sạch, vững mạnh; đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng trong CAND. Tiếp tục hoàn thiện tổ chức bộ máy của lực lượng CAND đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự trong tình hình mới. Chủ động sắp xếp, bố trí cán bộ theo hướng “Bộ tinh, tỉnh mạnh, huyện toàn diện, xã bám cơ sở” đảm bảo tiêu chí, tiêu chuẩn cán bộ Công an 4 cấp…

  Các đại biểu tham dự Hội thảo.
  Các đại biểu tham dự Hội thảo.

  Qua Hội thảo, Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ gửi lời cảm ơn đến các bộ, ngành Trung ương, cấp ủy, chính quyền địa phương, các nhà nghiên cứu, nhà khoa học, các đại biểu đã ủng hộ, giúp đỡ lực lượng CAND trong thời gian qua. Mong muốn tiếp tục nhận được sự phối hợp, ủng hộ, giúp đỡ trong thời gian tới, góp phần xây dựng lực lượng CAND thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới theo tinh thần Nghị quyết số 12 của Bộ Chính trị.

  .

  Nguồn: Cổng Thông tin điện tử Bộ Công an

  .