Thứ Ba, 23/11/2021, 14:23 [GMT+7]

Đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác lý luận Công an nhân dân trong tình hình mới

Sáng 23/11/2021, tại Hà Nội, Bộ Công an tổ chức Hội nghị Tổng kết 10 năm công tác lý luận Công an nhân dân (CAND) trong tình hình mới và Lễ ký Chương trình phối hợp giữa Bộ Công an và Hội đồng Lý luận Trung ương giai đoạn 2021 – 2026. Đại tướng, GS.TS Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Bộ Công an và đồng chí GS.TS Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đồng chủ trì Lễ ký Chương trình phối hợp.
 
Dự Hội nghị, có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương, Hội đồng Lý luận Trung ương; Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội, Bộ Quốc phòng, Bộ Khoa học và Công nghệ, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh...
 
Về phía Bộ Công an có các đồng chí: Trung tướng, PGS.TS Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an, Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận Bộ Công an; Trung tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận Bộ Công an; các đồng chí lãnh đạo và nguyên lãnh đạo Bộ Công an...
 
Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tuyến tại điểm cầu Bộ Công an, Hà Nội đến các điểm cầu Công an các đơn vị, địa phương, trường CAND trong toàn quốc. Tại điểm cầu Công an tỉnh Nghệ An, đồng chí Đại tá Hồ Văn Tứ, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an tỉnh chủ trì hội nghị.
Bộ trưởng Tô Lâm phát biểu chỉ đạo Hội nghị
Bộ trưởng Tô Lâm phát biểu chỉ đạo Hội nghị
Phát biểu khai mạc Hội nghị, Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ khẳng định, lý luận CAND là hệ thống những tri thức phản ánh mối liên hệ bản chất, quy định trong các lĩnh vực công tác công an; có vai trò định hướng, dẫn đường cho hoạt động thực tiễn, luận giải sáng tỏ những vấn đề mới giúp cho lực lượng CAND luôn hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ trong sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội và xây dựng lực lượng CAND trong từng giai đoạn cách mạng mà Đảng, Nhà nước và Nhân dân tin tưởng giao phó.
Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ phát biểu khai mạc Hội nghị.
Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ phát biểu tại Hội nghị.
Đồng chí Đại tá Hồ Văn Tứ, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an tỉnh chủ trì hội nghị tại điểm cầu Nghệ An
Đồng chí Đại tá Hồ Văn Tứ, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an tỉnh chủ trì hội nghị tại điểm cầu Nghệ An
Nhận thức được tầm quan trọng và vai trò “nòng cốt” của lý luận CAND, trong 76 năm qua, Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo công tác lý luận CAND. Năm 2012, Bộ Công an đã thành lập Hội đồng Lý luận Bộ Công an là Cơ quan tư vấn, tham mưu với Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an trong xây dựng và phát triển lý luận về các lĩnh vực công tác công an. Đồng thời, ngày 06/6/2012, Đảng ủy Công an Trung ương đã ban hành Nghị quyết số 08 về “Công tác lý luận CAND trong tình hình mới” và Chỉ thị số 05 về “Tăng cường công tác lý luận CAND trong tình hình mới”.
 
Sau 10 năm thực hiện Nghị quyết 08, Chỉ thị số 05 và gần 02 năm nhiệm kỳ hoạt động của Hội đồng lý luận Bộ Công an, công tác lý luận CAND đã có những bước phát triển lên tầm cao mới, đạt được những kết quả quan trọng và tương đối toàn diện. Hệ thống lý luận CAND không ngừng được bổ sung, phát triển trên tất cả các lĩnh vực: Bảo vệ an ninh quốc gia; bảo đảm trật tự, an toàn xã hội; xây dựng lực lượng, hậu cần – kỹ thuật CAND; xây dựng pháp luật về bảo vệ an ninh, trật tự, cải cách hành chính, cải cách tư pháp trong CAND. Nhiều vấn đề mang tầm chiến lược đã được tổ chức nghiên cứu, phục vụ cho việc định hướng, thống nhất quản lý, chỉ đạo các mặt công tác công an, cung cấp luận cứ khoa học làm cơ sở tham mưu với Đảng, Nhà nước ban hành các chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật về bảo đảm an ninh, trật tự. 
Bộ trưởng Tô Lâm trao Kỷ niệm chương “Bảo vệ an ninh Tổ quốc” tặng các đồng chí thuộc Hội đồng Lý luận Trung ương.
Bộ trưởng Tô Lâm trao Kỷ niệm chương “Bảo vệ an ninh Tổ quốc” tặng các đồng chí thuộc Hội đồng Lý luận Trung ương.
Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ trao Bằng khen của Bộ Công an tặng các tập thể có thành tích xuất sắc.
Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ trao Bằng khen của Bộ Công an tặng các tập thể có thành tích xuất sắc.
Tham luận tại Hội nghị, các đại biểu đều khẳng định, lý luận chính là kim chỉ nam cho các hoạt động thực tiễn và giúp lực lượng CAND hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ do Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó. Hội đồng lý luận Bộ Công an đã phát huy tốt vai trò tư vấn, tham mưu cho Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác lý luận của Ngành; là đầu mối của Bộ Công an trong quan hệ, phối hợp về lĩnh vực lý luận với các cơ quan nghiên cứu của Trung ương và các ban, bộ, ngành...
Bộ Công an và Hội đồng Lý luận Trung ương ký kết Chương trình phối hợp giai đoạn 2021 – 2026.
Bộ Công an và Hội đồng Lý luận Trung ương ký kết Chương trình phối hợp giai đoạn 2021 – 2026.
Cũng tại Hội nghị, Bộ Công an và Hội đồng Lý luận Trung ương đã ký Chương trình phối hợp giai đoạn 2021 – 2026. Chương trình phối hợp quy định phạm vi, nguyên tắc, nội dung, phương thức phối hợp giữa Bộ Công an và Hội đồng Lý luận Trung ương trong công tác nghiên cứu khoa học, nghiên cứu lý luận, trao đổi thông tin, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ. 
Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương Nguyễn Xuân Thắng phát biểu tại Hội nghị.
Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương Nguyễn Xuân Thắng phát biểu tại Hội nghị.
Nhấn mạnh một số nhiệm vụ trong Chương trình phối hợp giữa Bộ Công an và Hội đồng Lý luận Trung ương thời gian tới, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương Nguyễn Xuân Thắng đề nghị, hai Bên cần phối hợp nghiên cứu làm rõ các quan điểm, tư tưởng chỉ đạo, phương châm, nguyên tắc, chủ trương, giải pháp trong thực hiện nhiệm vụ an ninh, trật tự, an toàn, bảo vệ Tổ quốc theo tinh thần Đại hội XIII của Đảng. Tiếp tục phối hợp chặt chẽ trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Tăng cường trao đổi thông tin chuyên đề, trao đổi học thuật, nói chuyện thời sự giữa hai Bên...
 
Phát biểu kết luận Hội nghị, Bộ trưởng Tô Lâm nhấn mạnh, 10 năm qua, công tác lý luận CAND đã có những bước phát triển rõ rệt, cung cấp luận cứ khoa học làm cơ sở để Bộ Công an tham mưu với Đảng, Nhà nước ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo sự nghiệp bảo đảm an ninh, trật tự. Công tác lý luận góp phần cụ thể hóa chủ trương, đường lối của Đảng trong sự nghiệp bảo vệ an ninh, trật tự; nâng cao trình độ chính trị, pháp luật, nghiệp vụ cho cán bộ, chiến sỹ.
 
Để công tác lý luận CAND tiếp tục được đẩy mạnh, đổi mới toàn diện, phù hợp với tình hình mới, Bộ trưởng Tô Lâm đề nghị, Cục Khoa học, Chiến lược và Lịch sử Công an chủ trì tham mưu Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an ban hành Nghị quyết và Chỉ thị về công tác lý luận CAND thay thế Nghị quyết số 08 và Chỉ thị số 05 theo tinh thần Nghị quyết số 37 ngày 09/10/2014 của Bộ Chính trị (Khóa XI) về công tác lý luận và định hướng nghiên cứu đến năm 2030, Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng về tiếp tục nghiên cứu phát triển lý luận an ninh, nghệ thuật bảo vệ an ninh quốc gia, an ninh xã hội, xây dựng lực lượng CAND trên cơ sở nhận thức mới, tư duy mới. Nâng cao nhận thức cho đội ngũ lãnh đạo, chỉ huy và cán bộ, chiến sỹ về vai trò quan trọng, tính chất chiến lược của công tác lý luận CAND. Tăng cường sự gắn kết chặt chẽ giữa nghiên cứu, giáo dục lý luận với thực tiễn công tác, chiến đấu, xây dựng lực lượng CAND.
 
Bên cạnh đó, phải thường xuyên tổng kết và dự báo tình hình, trên cơ sở đó nghiên cứu, xây dựng, phát triển lý luận về từng lĩnh vực, luận giải những vấn đề lý luận mới, những vấn đề thực tiễn chưa được nghiên cứu, khái quát thành lý luận. Tiếp tục đổi mới nội dung, phương pháp giảng dạy, tuyên truyền lý luận CAND theo hướng gắn kết chặt chẽ giữa lý luận và thực tiễn. Hoàn thiện tổ chức bộ máy, chức năng, nhiệm vụ cơ quan chuyên trách công tác lý luận CAND và tăng cường năng lực cho các cơ quan nghiên cứu lý luận, các cơ sở đào tạo về lý luận của Ngành. Tăng cường quan hệ phối hợp giữa Bộ Công an với các cơ quan nghiên cứu, giáo dục lý luận của Đảng, Nhà nước, các trung tâm nghiên cứu khoa học lớn của quốc gia, của các ban, bộ, ngành, cơ quan, tổ chức có liên quan. Mở rộng hợp tác quốc tế về công tác nghiên cứu lý luận với các nước để bổ sung, phát triển hệ thống lý luận CAND Việt Nam...
Các đại biểu dự Hội nghị.
Các đại biểu dự Hội nghị.
Từ năm 2012 đến nay, Công an Nghệ An đã và đang chủ trì thực hiện 55 đề tài khoa học các cấp; trong đó, có 05 đề tài cấp tỉnh và 50 đề tài cấp cơ sở và nếu phân theo lĩnh vực thì có 22 đề tài khoa học nghiệp vụ, khoa học xã hội và nhân văn; 03 đề tài khoa học kỹ thuật và công nghệ; 30 công trình khoa học lịch sử; chủ trì, phối hợp tổ chức, nghiên cứu, góp ý hơn 110 Hội thảo khoa học, hội nghị chuyên đề.

.

Trọng Đại