Thứ Ba, 19/04/2022, 16:27 [GMT+7]

Nâng cao chất lượng công tác phát triển đảng viên trong sinh viên các học viện, trường Công an nhân dân

Ngày 19/4/2022, tại Hà Nội, Đại tướng, GS.TS Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an đã có buổi làm việc với các đơn vị chức năng và các học viện, trường Công an nhân dân (CAND) về công tác phát triển đảng viên trong sinh viên các trường CAND.

  Dự buổi làm việc có đại diện lãnh đạo các đơn vị chức năng thuộc Bộ; các đồng chí Giám đốc, Hiệu trưởng các học viện, trường CAND…

  Bộ trưởng Tô Lâm chủ trì buổi làm việc.
  Bộ trưởng Tô Lâm chủ trì buổi làm việc

  Báo cáo về công tác phát triển đảng viên trong sinh viên các trường CAND giai đoạn 2018 - 2021, Trung tướng Nguyễn Ngọc Toàn, Cục trưởng Cục Công tác đảng và công tác chính trị nhấn mạnh, thời gian qua, công tác phát triển đảng viên luôn được các đảng ủy học viện, trường CAND quan tâm, xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên trong công tác xây dựng đảng bộ. Các chỉ thị, quy định, hướng dẫn của Trung ương và của Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương về công tác phát triển đảng viên được các cấp ủy chỉ đạo quán triệt, thực hiện nghiêm túc. Công tác tạo nguồn, theo dõi, giúp đỡ người xin vào Đảng, thẩm tra, xác minh, xem xét kết nạp đảng viên mới, công nhận đảng viên chính thức, xây dựng, quản lý, khai thác, bảo quản hồ sơ đảng viên cơ bản được các đảng ủy học viện, trường CAND thực hiện đúng quy định. 

  Tỷ lệ đảng viên được kết nạp ở mỗi học viện, trường CAND dao động từ 15-21% so với tổng số sinh viên CAND trong mỗi năm học. Qua 02 nhiệm kỳ Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI, XII, Đảng ta đã kết nạp được trên 1,5 triệu đảng viên, trong đó Đảng bộ Công an Trung ương kết nạp được hơn 113.000 đảng viên (chiếm tỷ lệ khoảng 7%), phần lớn đảng viên được kết nạp là sinh viên tại các học viện, trường CAND. Sau khi ra trường, số lượng đảng viên mới này được điều động công tác về các Công an đơn vị, địa phương, là nguồn cán bộ có năng lực, trình độ, phẩm chất tốt bổ sung cho đội ngũ cán bộ đảng viên ở địa phương. Trải qua quá trình công tác, lao động, những cống hiến, đóng góp của đảng viên kết nạp từ trong các học viện, trường CAND được cấp ủy địa phương đánh giá cao bằng nhiều hình thức khen thưởng, động viên, góp phần tô đẹp hình ảnh người chiến sĩ CAND. 

  Trung tướng Nguyễn Ngọc Toàn, Cục trưởng Cục Công tác đảng và công tác chính trị báo cáo tại buổi làm việc.
  Trung tướng Nguyễn Ngọc Toàn, Cục trưởng Cục Công tác đảng và công tác chính trị báo cáo tại buổi làm việc

  Tại buổi làm việc, các đại biểu đã tập trung đánh giá, làm rõ những khó khăn, vướng mắc còn tồn tại; làm rõ vai trò, trách nhiệm, thẩm quyền của các cấp ủy trong lãnh đạo, chỉ đạo cũng như trách nhiệm tham mưu, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát của các đơn vị chức năng có liên quan; đồng thời đưa ra các kiến nghị, đề xuất để giải quyết hạn chế góp phần nâng cao chất lượng công tác phát triển đảng viên trong sinh viên các học viện, trường CAND…

  Phát biểu tại buổi làm việc, Bộ trưởng Tô Lâm khẳng định, phát triển đảng viên là một nội dung quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, có ý nghĩa, vai trò quyết định sự tồn tại, phát triển của Đảng. Đảng bộ Công an Trung ương luôn coi phát triển đảng viên là một trong những nội dung quan trọng của nhiệm vụ xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng, được cụ thể hóa thành chỉ tiêu trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020-2025. 

  Thời gian tới, Bộ trưởng Tô Lâm yêu cầu, các đảng ủy học viện, trường CAND phải tập trung lãnh đạo tăng cường, đẩy mạnh công tác phát triển đảng viên trong sinh viên tập trung cả về số lượng và chất lượng, đi đôi với nâng cao chất lượng công tác giáo dục, đào tạo nhằm hướng tới mục tiêu chung xây dựng Đảng gắn với xây dựng lực lượng CAND chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, trước hết là về đội ngũ. Trong đó, cần tập trung làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng, tạo sự chuyển biển mạnh mẽ về nhận thức của cấp ủy, tổ chức đảng, đoàn thể quần chúng, đội ngũ đảng viên về ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác phát triển đảng viên, tạo động cơ, mục đích trong sáng cho sinh viên các trường CAND khi phấn đấu vào Đảng. Xác định chương trình, kế hoạch cụ thể thực hiện công tác tạo nguồn phát triển đảng viên, tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo các tập thể cấp ủy, tổ chức đảng, đoàn thể quần chúng thúc đẩy các hoạt động phong trào, đặc biệt là hoạt động của đoàn thanh niên để tạo môi trường cho sinh viên học tập, rèn luyện và phát triển.

  Bộ trưởng Tô Lâm cũng lưu ý, cần tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện nghị quyết, chỉ thị, quy định, hướng dẫn của Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương về công tác phát triển đảng viên tại các tổ chức đảng, kịp thời chấn chỉnh, xử lý mọi khuyết điểm, vi phạm nảy sinh trong công tác phát triển đảng viên trong sinh viên…

  .

  Nguồn: Cổng Thông tin điện tử Bộ Công an

  .