Thứ Hai, 18/04/2022, 16:18 [GMT+7]

Chuẩn bị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới

Sáng 18/4/2022, Ban Chỉ đạo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc (BVTQ) trong tình hình mới của Bộ Công an tổ chức phiên họp thứ nhất. Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, Trưởng Ban Chỉ đạo chủ trì phiên họp.

  Cùng dự có Thượng tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, Phó trưởng Ban Thường trực; Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, Phó trưởng Ban; Thiếu tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng Bộ Công an, Phó trưởng Ban; các thành viên Ban Chỉ đạo và Tổ Biên tập…

  Ngày 25/10/2013, Hội nghị Trung ương 8 (khóa XI) ban hành Nghị quyết số 28-NQ/TW về Chiến lược BVTQ trong tình hình mới. Đây là Nghị quyết chuyên đề về nhiệm vụ BVTQ của Đảng ta, trong đó xác định rõ mục tiêu, quan điểm, phương châm chỉ đạo, nhiệm vụ và các giải pháp thực hiện BVTQ trong bối cảnh mới của tình hình thế giới, khu vực, hội nhập quốc tế.

  Bộ trưởng Tô Lâm chủ trì phiên họp.
  Bộ trưởng Tô Lâm chủ trì phiên họp


  Nghị quyết quán triệt các nội dung cơ bản về việc giữ vững và tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, hiệu lực quản lý của Nhà nước đối với sự nghiệp BVTQ; kiên định mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội; phát huy cao nhất sức mạnh tổng hợp của đất nước, nhất là vai trò của nhân dân đối với sự nghiệp BVTQ; vấn đề giữ nước phải giữ từ thời bình; kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại, tranh thủ sự ủng hộ của bạn bè quốc tế; xây dựng lực lượng vũ trang thực sự là lực lượng chính trị, lực lượng chiến đấu trung thành, tin cậy của Đảng, Nhà nước và Nhân dân, làm nòng cốt cho toàn dân trong sự nghiệp BVTQ.

  Ngày 25/10/2021, Bộ Chính trị ban hành Quyết định số 40-QĐ/TW thành lập Ban Chỉ đạo “Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI về Chiến lược BVTQ trong tình hình mới” nhằm kiểm điểm, đánh giá toàn diện tình hình và kết quả thực hiện Nghị quyết trong 10 năm qua; đồng thời đánh giá những ưu điểm, kết quả nổi bật, những hạn chế, yếu kém, nguyên nhân và những bài học kinh nghiệm trong triển khai thực hiện Nghị quyết; góp phần nâng cao nhận thức của các cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ đảng viên, lực lượng vũ trang đối với nhiệm vụ BVTQ; xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ BVTQ đến năm 2035 và những năm tiếp theo.

  Để chuẩn bị cho việc tổng kết, Đảng ủy Công an Trung ương cũng đã khẩn trương thành lập Ban Chỉ đạo Tổng kết và Tổ Biên tập tổng kết trong Bộ do Bộ trưởng Tô Lâm làm Trưởng Ban Chỉ đạo, Thứ trưởng Lương Tam Quang làm Phó trưởng Ban Thường trực... Thời gian qua, Đảng ủy Công an Trung ương đã tích cực phối hợp xây dựng các văn bản hoạt động của Ban Chỉ đạo và xây dựng Đề án tổng kết gồm quy chế, kế hoạch hoạt động của Ban Chỉ đạo, hướng dẫn tổng kết, đề cương báo cáo tổng kết, nội dung biên soạn các chuyên đề tổng kết. Đồng thời tích cực phối hợp chuẩn bị Hội nghị quán triệt và triển khai tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI do Quân ủy Trung ương chủ trì sắp diễn ra tới đây. 

  Trung tướng Tô Ân Xô, Chánh Văn phòng Bộ Công an phát biểu tại phiên họp.
  Trung tướng Tô Ân Xô, Chánh Văn phòng Bộ Công an phát biểu tại phiên họp 


  Phát biểu tại phiên họp, Bộ trưởng Tô Lâm khẳng định, việc tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI có ý nghĩa hết sức quan trọng, đặc biệt trong bối cảnh tình hình thế giới, khu vực và trong nước có nhiều biến động sâu sắc so với 10 năm trước đây, đặt ra những yêu cầu, tư duy, nhiệm vụ mới trong thực hiện chiến lược BVTQ. Do đó, toàn lực lượng Công an, Thủ trưởng Công an các đơn vị, địa phương phải nâng cao tinh thần trách nhiệm để tổ chức tổng kết toàn diện, bài bản, nghiêm túc, đánh giá đúng thực chất, hiệu quả, tránh hình thức, chiếu lệ.

  Bộ trưởng Tô Lâm yêu cầu các đơn vị có liên quan khẩn trương chỉ đạo đánh giá chuyên đề theo chức năng, nhất là những nguy cơ, thách thức đối với bảo vệ an ninh quốc gia hiện nay, gửi về Thường trực Ban Chỉ đạo để tổng hợp, hoàn thiện tham luận của Bộ Công an tại Hội nghị toàn quốc quán triệt, triển khai tổng kết Nghị quyết. Tập trung hoàn thiện Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo tổng kết Nghị quyết của Bộ và Kế hoạch của Đảng ủy Công an Trung ương tổ chức tổng kết, trong đó xác định cụ thể lộ trình, thời gian phạm vi tổng kết và có Đề cương tổng kết cụ thể hướng dẫn Công an các đơn vị, địa phương thực hiện…

  .

  Nguồn: Cổng Thông tin điện tử Bộ Công an

  .