Thứ Năm, 17/03/2022, 10:43 [GMT+7]

Nâng cao hiệu quả công tác tham mưu chiến lược về đối ngoại và nhân quyền trong Công an nhân dân

Sáng 15/3/2022, tại Hà Nội, Trung tướng Lê Quốc Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an có buổi làm việc với Cục Đối ngoại.

  Cùng dự buổi làm việc có Trung tướng Tô Ân Xô, Chánh Văn phòng Bộ Công an.

  Báo cáo tóm tắt kết quả công tác và phương hướng, nhiệm vụ thời gian tới của Cục Đối ngoại, Trung tướng Đặng Xuân Hồng, Cục trưởng nêu rõ: Thời gian qua, Cục Đối ngoại đã phối hợp chặt chẽ với Công an các đơn vị, địa phương chủ động tham mưu với Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an triển khai có hiệu quả công tác đối ngoại, nhân quyền. 

  Toàn cảnh buổi làm việc.
  Toàn cảnh buổi làm việc

  Nổi bật, đơn vị đã chủ động trao đổi, thu thập thông tin, nắm tình hình liên quan đến lợi ích an ninh quốc gia của đất nước, kịp thời báo cáo lãnh đạo Bộ đề xuất tham mưu với lãnh đạo Đảng, Nhà nước về các chủ trương, quyết sách chiến lược, phương hướng về công tác đối ngoại và hợp tác quốc tế của Công an nhân dân (CAND) nhằm đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm. Triển khai các hoạt động đối ngoại quan trọng của lực lượng CAND theo hướng thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19, thúc đẩy hợp tác an ninh trở thành kênh hợp tác tin cậy, trụ cột trong quan hệ giữa Việt Nam với các nước. Tiếp tục duy trì hợp tác trong khuôn khổ INTERPOL, ASEANAPOL và các cơ chế, diễn đàn hợp tác an ninh quốc tế, khu vực. Phối hợp tổ chức các hoạt động nhằm nâng cao năng lực, thúc đẩy hợp tác chuyên ngành, trong đó với các đối tác tổ chức các cuộc hội thảo quốc tế, tập huấn, khóa đào tạo ngắn hạn liên quan đến các lĩnh vực chuyên môn, nghiệp vụ của lực lượng Công an. 

  Bên cạnh đó, Cục Đối ngoại đã tham mưu với lãnh đạo Bộ ký, gia hạn các văn bản hợp tác giữa Bộ Công an với các đối tác nước ngoài, đồng thời tích cực triển khai các nội dung hợp tác theo các văn bản đã ký kết; trao đổi, phối hợp với các đơn vị liên quan và các đối tác để đàm phán, thống nhất về nội dung các hiệp định, văn bản, chương trình hợp tác về tương trợ tư pháp, phòng chống tội phạm, an ninh mạng, phòng, chống khủng bố… Thực hiện hiệu quả chức năng Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo về Nhân quyền. Công tác tuyên truyền về quyền con người được đẩy mạnh theo hướng chú trọng thông tin và định hướng cho lực lượng làm công tác tuyên truyền địa phương…

  Trung tướng Đặng Xuân Hồng, Cục trưởng Cục Đối ngoại báo cáo tại buổi làm việc.
  Trung tướng Đặng Xuân Hồng, Cục trưởng Cục Đối ngoại báo cáo tại buổi làm việc

  Phát biểu tại buổi làm việc, Thứ trưởng Lê Quốc Hùng ghi nhận những đánh giá tình hình, kết quả công tác mà Cục Đối ngoại đã đạt được từ đầu năm đến nay và phương hướng, nhiệm vụ đề ra của đơn vị trong năm 2022.

  Để triển khai có hiệu quả công tác đối ngoại, nhân quyền trong CAND thời gian tới, Thứ trưởng Lê Quốc Hùng yêu cầu Cục Đối ngoại cần nghiên cứu nâng cao hiệu lực, hiệu quả về công tác tham mưu; chủ động dự báo, nắm và phân tích tình hình, đặc biệt diễn biến tình hình thời hậu COVID-19. Tăng cường tham mưu về các chủ trương, chiến lược, phương hướng công tác đối ngoại và nhân quyền, nhất là các kế hoạch hợp tác, cơ chế đối ngoại song phương và đa phương, các văn bản hợp tác quốc tế, các điều ước quốc tế, thỏa thuận quốc tế, biên bản ghi nhớ với các nước... 

  Thứ trưởng Lê Quốc Hùng phát biểu tại buổi làm việc

  Đồng chí Thứ trưởng cũng đề nghị Cục Đối ngoại cần bám sát và thường xuyên rà soát về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu, tổ chức bộ máy; rà soát, bổ sung, chỉnh lý, hoàn thiện quy chế làm việc của cấp ủy và của Cục; rà soát lại đội ngũ cán bộ làm công tác đối ngoại tại Công an các địa phương. Nghiên cứu, xây dựng Đề án kiện toàn lực lượng đối ngoại, nhân quyền trong CAND để báo cáo với Đảng ủy Công an Trung ương. Nâng cao đào tạo, bồi dưỡng cho cán bộ, chiến sỹ về trình độ, chuyên môn, ngoại ngữ, pháp luật, thông lệ quốc tế và ngoại giao. Triển khai tập huấn về công tác đối ngoại, nhân quyền cho các địa phương. Tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ và công tác phối hợp với các đơn vị để nắm và trao đổi thông tin; chú trọng xây dựng pháp luật để tạo hành lang pháp lý cho công tác đối ngoại và nhân quyền đạt hiệu quả hơn…

   

  .

  Nguồn: Cổng Thông tin điện tử Bộ Công an

  .