Thứ Tư, 13/04/2022, 18:12 [GMT+7]

Quán triệt công tác thực hiện dân chủ ở cơ sở trong Công an nhân dân

(Congan.nghean.gov.vn)-Sáng 13/4/2022, Bộ Công an tổ chức Hội nghị trực tuyến quán triệt công tác thực hiện dân chủ ở cơ sở trong Công an nhân dân (CAND). Đồng chí Trung tướng Lê Quốc Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, Trưởng Ban chỉ đạo thực hiện dân chủ ở cơ sở của Bộ Công an dự và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Tại điểm cầu Công an tỉnh Nghệ An, đồng chí Đại tá Hồ Văn Tứ, Phó Giám đốc Công an tỉnh chủ trì Hội nghị.

Để nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban Chỉ đạo thực hiện dân chủ ở cơ sở của Bộ Công an, ngày 26/8/2021, Bộ trưởng Bộ Công an đã ban hành Quyết định số 6845 quy định thành phần, cơ cấu tổ chức, nhiệm vụ và quyền hạn của Ban Chỉ đạo thực hiện dân chủ ở cơ sở của Bộ Công an, đồng thời ban hành văn bản yêu cầu Công an các đơn vị, địa phương tổ chức rà soát, kiện toàn Ban Chỉ đạo thực hiện dân chủ ở cơ sở của Công an các cấp.

Trong xây dựng, hoàn thiện quy định về thực hiện dân chủ ở cơ sở, Ban Chỉ đạo thực hiện dân chủ ở cơ sở của Bộ Công an đã chỉ đạo các đơn vị thuộc cơ quan Bộ nghiên cứu, xây dựng và sửa đổi các thông tư của Bộ trưởng Bộ Công an quy định về thực hiện dân chủ trong các lĩnh vực công tác công an. Theo đó, Bộ trưởng Bộ Công an ký ban hành 15 thông tư quy định về thực hiện dân chủ ở cơ sở trong các lĩnh vực công tác công an.

Nội dung thực hiện dân chủ trong các lĩnh vực công tác tiếp tục đổi mới như: Bảo đảm tính công khai, minh bạch trong hoạt động của các đơn vị, địa phương, tạo điều kiện để cán bộ, chiến sỹ, Nhân dân phát huy quyền làm chủ, quyền giám sát; cùng đó, việc ứng dụng công nghệ thông tin ngày càng được chú trọng thực hiện và đạt được nhiều kết quả nổi bật, góp phần đẩy nhanh tiến độ số hóa, đổi mới phương thức quản lý Nhà nước về an ninh trật tự.

Toàn cảnh Hội nghị tại điểm cầu Công an tỉnh Nghệ An
Toàn cảnh Hội nghị tại điểm cầu Công an tỉnh Nghệ An

Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, việc đổi mới phương thức tuyên truyền, thực hiện dân chủ theo hướng hiện đại hóa đã góp phần bảo đảm hiệu quả công tác thực hiện dân chủ ở cơ sở của lực lượng CAND. Công an các đơn vị, địa phương đã thực hiện tốt công tác tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính liên quan đến tổ chức, công dân, bảo đảm đúng quy trình, thủ tục với tinh thần "Vì Nhân dân phục vụ", tạo điều kiện thuận lợi để Nhân dân biết, giám sát, kiến nghị, phản ánh việc thực thi công vụ của cán bộ, chiến sỹ trong CAND.

Kết quả, mối quan hệ giữa Công an với Nhân dân ngày càng gắn bó. Hình ảnh người cán bộ, chiến sỹ CAND tận tâm phục vụ Nhân dân, kiên quyết đấu tranh với các loại tội phạm vì bình yên, hạnh phúc của Nhân dân ngày càng được nhân rộng. Qua đó, tranh thủ được sự đồng tình ủng hộ, giúp đỡ của Nhân dân đối với việc thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh, phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật…

Hội nghị cũng đánh giá, việc thực hiện nghiêm túc các quy định về dân chủ ở cơ sở trong CAND đã góp phần nâng cao nhận thức, ý thức tự giác, tinh thần trách nhiệm của mỗi cán bộ, chiến sỹ CAND, tạo chuyển biến rõ rệt trong nhận thức và hành động; giúp lực lượng CAND nhận diện, đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" của cán bộ, chiến sỹ, từ đó xây dựng lực lượng CAND trong sạch, vững mạnh, hướng đến mục tiêu "cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại" vào năm 2030.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, cùng với việc quán triệt về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác dân chủ ở cơ sở đối với lực lượng CAND, đồng chí Thứ trưởng Lê Quốc Hùng đã khái quát kết quả thực hiện dân chủ trong các lĩnh vực công tác Công an thời gian qua. Đồng chí cũng đã chỉ đạo, định hướng về các nhiệm vụ trọng tâm về công tác thực hiện dân chủ ở cơ sở trong CAND trong thời gian tới. Cụ thể, lãnh đạo Công an các đơn vị, địa phương cần kịp thời phát hiện những hạn chế, bất cập phát sinh trong thực hiện dân chủ ở cơ sở để phòng ngừa từ sớm, từ xa và có phương hướng giải quyết những vấn đề phức tạp, điểm nóng phát sinh từ những hạn chế, bất cập trên. Ngoài ra, cần tăng cường tuyên truyền sâu rộng trong và ngoài lực lượng CAND về thực hiện dân chủ ở cơ sở trong CAND để Nhân dân hiểu, giúp đỡ và giám sát lực lượng CAND thực hiện nhiệm vụ, đồng thời phát huy quyền làm chủ của Nhân dân trên lĩnh vực an ninh trật tự.

Cùng với đó, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong CAND, gắn với đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính trên các lĩnh vực công tác công an; tiếp tục đẩy mạnh thanh tra, kiểm tra việc thực hiện những quy định dân chủ ở cơ sở trong CAND…

Tại Hội nghị, đồng chí Thiếu tướng Phạm Công Nguyên, Cục trưởng Cục Pháp chế và cải cách hành chính, tư pháp Bộ Công an đã công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an quy định thành phần, cơ cấu tổ chức, nhiệm vụ và quyền hạn của Ban Chỉ đạo thực hiện dân chủ ở cơ sở của Bộ Công an; trình bày Báo cáo kết quả xây dựng và thực hiện dân chủ ở cơ sở trong CAND (từ năm 2016 đến năm 2021); khái quát nhận thức chung về thực hiện dân chủ ở cơ sở và quán triệt nội dung cơ bản 15 thông tư của Bộ trưởng Bộ Công an quy định về thực hiện dân chủ trong CAND. 

.

Hồng Hạnh - Đình Hưng

.