Thứ Bảy, 09/04/2022, 21:39 [GMT+7]

Tăng cường công tác bảo đảm an ninh chính trị nội bộ, đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới

Sáng 08/4/2022, tại Hà Nội, Bộ Công an tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai các công tác trọng tâm về bảo vệ an ninh chính trị nội bộ, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch, phát hiện xử lý tin giả, tin sai sự thật, tin xấu, độc hại. Thượng tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng, Trưởng Ban Chỉ đạo 35 Bộ Công an dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị.
Thứ trưởng Lương Tam Quang phát biểu tại Hội nghị.
Thứ trưởng Lương Tam Quang phát biểu tại Hội nghị

Dự hội nghị có các đồng chí trong Ban Chỉ đạo bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch (Ban Chỉ đạo 35) của Bộ Công an và đại diện lãnh đạo một số đơn vị trực thuộc Bộ Công an.

Hội nghị đã đánh giá kết quả công tác công an, trọng tâm là công tác bảo đảm an ninh chính trị nội bộ, an ninh thông tin truyền thông, an ninh văn hóa tư tưởng trong thời gian qua, đã có những bước đột phá, được triển khai đồng bộ, thống nhất từ trung ương đến cơ sở, góp phần đặc biệt quan trọng trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, bảo đảm vững chắc an ninh chính trị, góp phần thực thi hiệu quả các chủ trương, chính sách hội nhập quốc tế sâu rộng.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Thứ trưởng Lương Tam Quang nhấn mạnh: Cán bộ, chiến sĩ phải quán triệt sâu sắc quan điểm của Đảng, Nhà nước và của Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an về bảo vệ an ninh quốc gia, trọng tâm là an ninh chính trị nội bộ, an ninh truyền thông, an ninh mạng; coi trọng tham mưu phối hợp với các ban ngành, đoàn thể, huy động sức mạnh tổng hợp cả hệ thống chính trị nhằm thực hiện mục tiêu cao nhất là bảo đảm an ninh quốc gia, cam kết của Việt Nam trong thực hiện thỏa thuận quốc tế, kịp thời phát hiện các âm mưu phá hoại, chống phá; không bị động, bất ngờ trước các hoạt động tội phạm.

Trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng, phải thể hiện rõ vị trí, vai trò, bản lĩnh chính trị của người cán bộ Công an; luôn hướng tới nhiệm vụ bảo vệ Đảng, Nhà nước, Nhân dân và hình ảnh của lực lượng Công an nhân dân; tập trung nắm chắc tình hình, phát hiện ngăn chặn kịp thời và vô hiệu hóa những thông tin sai sự thật, tin xấu, độc hại ảnh hưởng đến an ninh, trật tự.
 

Thứ trưởng Lương Tam Quang cùng các đại biểu dự Hội nghị.
Thứ trưởng Lương Tam Quang cùng các đại biểu dự Hội nghị

Công an các đơn vị, địa phương cần nhận thức rõ vai trò, trách nhiệm của mình; phải thấu suốt các nội dung trọng tâm và biện pháp thực hiện trong bảo đảm an ninh, trật tự, phòng ngừa tội phạm; có kế hoạch triển khai cụ thể phù hợp với tình hình địa phương; huy động sức mạnh của các cấp, các ngành, đoàn thể liên quan.

Phát huy vai trò của các cấp ủy Đảng trong Công an nhân dân, nhất là vai trò của người đứng đầu, thủ trưởng đơn vị, các cơ quan thường trực trong tham mưu chỉ đạo hướng dẫn, điều phối, phối hợp giữa các lực lượng. Tăng cường công tác phối hợp, hiệp đồng tác chiến giữa các đơn vị, lực lượng nghiệp vụ, phát huy mạnh mẽ vai trò của Công an cấp cơ sở, coi trọng công tác đào tạo, bố trí cán bộ đủ trình độ, năng lực đảm nhiệm hoàn thành tốt nhiệm vụ.

 

.

Nguồn: Cổng Thông tin điện tử Bộ Công an

.