Thứ Ba, 07/12/2021, 20:49 [GMT+7]

Tư duy mới về bảo vệ an ninh quốc gia theo quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam

Chiều 07/12/2021, Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an tổ chức Hội thảo khoa học "Tư duy mới về bảo vệ an ninh quốc gia (ANQG) theo quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam". Trung tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an chủ trì Hội thảo.
 
Tham dự Hội thảo có các đồng chí: Thiếu tướng, TS. Lê Tấn Tới, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội; Lê Tiến Châu, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Thượng tướng, PGS.TS Nguyễn Văn Thành, Phó Chủ tịch chuyên trách Hội đồng Lý luận Trung ương, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Thứ trưởng Bộ Công an; Thiếu tướng Nguyễn Văn Thiện, Phó Tư lệnh Bộ đội Biên phòng…
Toàn cảnh hội thảo
Toàn cảnh hội thảo
Hội thảo được tổ chức theo hình thức trực tuyến từ điểm cầu Hội trường lớn Bộ Công an tại Hà Nội đến 63 điểm cầu Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các trường Công an nhân dân khu vực phía Nam. Tại điểm cầu tỉnh Nghệ An, Đồng chí Đại tá Lê Văn Thái, Phó Giám đốc Công an tỉnh chủ trì hội thảo.
 
Phát biểu khai mạc Hội thảo, Thứ trưởng Lương Tam Quang nhấn mạnh, Bảo vệ ANQG là công việc hệ trọng của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân và cả hệ thống chính trị; khẳng định, việc thường xuyên nghiên cứu, học tập, quán triệt, thực hiện quan điểm của Đảng về bảo vệ ANQG là hoạt động có ý nghĩa chính trị sâu sắc, đặc biệt quan trọng đối với lực lượng Công an nhân dân; góp phần làm sâu sắc, lan tỏa những nội dung mới, cốt lõi quan điểm an ninh chủ động và toàn diện của Đảng tại Đại hội XIII.
Thứ trưởng Lương Tam Quang phát biểu khai mạc Hội thảo.
Thứ trưởng Lương Tam Quang phát biểu khai mạc Hội thảo.
Đồng chí Đại tá Lê Văn Thái, Phó Giám đốc Công an tỉnh chủ trì tại điểm cầu Công an tỉnh Nghệ An
Đồng chí Đại tá Lê Văn Thái, Phó Giám đốc Công an tỉnh chủ trì tại điểm cầu Công an tỉnh Nghệ An
Hội thảo khoa học "Tư duy mới về bảo vệ ANQG theo quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam" được tổ chức nhằm tiếp tục thực hiện sâu sắc hơn nữa Chỉ thị số 01 ngày 9/3/2021 của Bộ Chính trị về việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, đánh giá kết quả quán triệt của ngành Công an sau gần 01 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, cũng như làm rõ sự quan tâm của cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương đối với công tác bảo đảm an ninh, trật tự.
 
Do đó, Thứ trưởng Lương Tam Quang yêu cầu, Hội thảo tập trung làm rõ những vấn đề, quan điểm chỉ đạo chung về bảo vệ ANQG thể hiện nhận thức, tư duy mới của Đảng tập trung trong Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII và chiến lược, nghị quyết được ban hành thời gian qua. Đồng thời nhấn mạnh, các ý kiến tham luận cần phân tích để khẳng định cơ sở và làm rõ quan điểm, nhận thức, tư duy mới của Đảng; trên cơ sở đó, xác định những vấn đề cần quán triệt, nội dung công tác trọng tâm cần triển khai thực hiện trong thời gian tới. Tập trung thảo luận làm sâu sắc hơn nhận thức, nội hàm khái niệm, các yếu tố tác động và thực tiễn bảo đảm an ninh con người; trao đổi làm rõ các yếu tố tác động đến an ninh và bảo đảm an ninh kinh tế trong thời kỳ Cách mạng công nghiệp lần thứ tư; tập trung nhận diện và đề xuất giải pháp phòng ngừa, ứng phó các mối đe dọa an ninh phi truyền thống trên từng lĩnh vực, địa bàn...
Thiếu tướng PGS.TS Phan Xuân Tuy, Hiệu trưởng Trường Đại học An ninh nhân dân  Đề dẫn tại Hội thảo.
Thiếu tướng PGS.TS Phan Xuân Tuy, Hiệu trưởng Trường Đại học An ninh nhân dân đề dẫn tại Hội thảo.
Trình bày Đề dẫn Hội thảo, Thiếu tướng PGS.TS Phan Xuân Tuy, Hiệu trưởng Trường Đại học An ninh nhân dân nêu rõ: Quán triệt quan điểm, tư duy mới của Đảng về bảo vệ ANQG, lực lượng Công an nhân dân đã chủ động nắm chắc tình hình, xây dựng, triển khai quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả phương án, kế hoạch, tạo thế chủ động chiến lược trong bảo vệ ANQG... Với mục tiêu và mong muốn được cung cấp luận cứ khoa học thiết thực cho Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo công tác bảo vệ ANQG trong tình hình mới, đặc biệt là làm rõ, hệ thống sâu sắc hơn tư duy mới về ANQG và vận dụng vào trong thực tiễn; tham mưu chiến lược với Đảng, Nhà nước sửa đổi, bổ sung Luật ANQG và văn bản pháp luật liên quan đáp ứng yêu cầu thực tiễn bảo vệ ANQG hiện nay; tiếp tục đổi mới tổ chức lực lượng Công an nhân dân đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ ANQG trong tình hình mới, Trường Đại học An ninh nhân dân phối hợp với Cục Khoa học, Chiến lược và Lịch sử Công an nhân dân, Văn phòng Bộ Công an tham mưu lãnh đạo Bộ Công an xây dựng kế hoạch tổ chức Hội thảo khoa học cấp Bộ với chủ đề “Tư duy mới về bảo vệ ANQG theo quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam”...
Thiếu tướng, TS. Lê Tấn Tới, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội và Thượng tướng, PGS.TS Nguyễn Văn Thành, Phó Chủ tịch chuyên trách Hội đồng Lý luận Trung ương phát biểu tham luận tại Hội thảo.
Thiếu tướng, TS. Lê Tấn Tới, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội và Thượng tướng, PGS.TS Nguyễn Văn Thành, Phó Chủ tịch chuyên trách Hội đồng Lý luận Trung ương phát biểu tham luận tại Hội thảo.
Tại Hội thảo, các đại biểu đã làm rõ những nhận thức, tư duy mới trong bảo vệ ANQG thể hiện trong Văn kiện Đại hội XIII của Đảng; cơ hội, thách thức của Việt Nam trong bảo vệ ANQG hiện nay; chỉ rõ từng vấn đề hiện hữu, tiềm ẩn đặt ra cho công tác bảo vệ ANQG... Đồng thời, đánh giá, làm rõ những kết quả đạt được, bài học kinh nghiệm thực tiễn, những khó khăn, vướng mắc và nguyên nhân khách quan, chủ quan làm nảy sinh khó khăn, vướng mắc trong bảo vệ ANQG. Từ đó, đề xuất các giải pháp góp phần nâng cao hiệu quả quán triệt quan điểm của Đảng vào sự nghiệp bảo vệ ANQG trong bối cảnh tình hình mới.
 
Thiếu tướng, TS. Lê Tấn Tới, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội đã tham luận các nội dung về "Tư duy mới về bảo vệ ANQG trong xây dựng pháp luật và bầu cử đại biểu Quốc hội cũng như các hoạt động của Quốc hội"; Thượng tướng, PGS.TS Nguyễn Văn Thành, Phó Chủ tịch chuyên trách Hội đồng Lý luận Trung ương tham luận  về “Chủ quyền quốc gia trên không gian mạng – Những yêu cầu đảm bảo các chỉ số an ninh – an toàn trong bối cảnh hiện nay”; Thiếu tướng, PGS.TS Lê Văn Thắng, Giám đốc Học viện An ninh nhân dân tham luận về "Nhận thức về an ninh con người và thực tiễn bảo đảm an ninh con người ở Việt Nam hiện nay"; Trung tướng, PGS.TS Trần Vi Dân, Ủy viên Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị Công an nhân dân tham luận về "Đổi mới hướng tiếp cận trong nghiên cứu lý luận về bảo vệ ANQG, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội"...
Các đại biểu tham luận tại Hội thảo.
Các đại biểu tham luận tại Hội thảo.
Phát biểu bế mạc Hội thảo, Thứ trưởng Lương Tam Quang nêu rõ, để tiếp tục thực hiện có hiệu quả tư duy, nhận thức mới của Đảng về ANQG và bảo vệ ANQG, đề nghị: Các tỉnh ủy, thành ủy, các ban đảng, ban cán sự đảng, đảng đoàn, đảng ủy trực thuộc Trung ương tiếp tục nghiên cứu, nắm vững những quan điểm cơ bản, nội dung cốt lõi và vấn đề mới nêu tại Đại hội XIII về quốc phòng, an ninh để cụ thể hóa, xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện hiệu quả. Đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân về tình hình, nhiệm vụ bảo đảm quốc phòng, an ninh trong tình hình hiện nay.
 
Công an các đơn vị, địa phương cần tham mưu cấp ủy, chính quyền các địa phương và phối hợp các cơ quan tổ chức thực hiện hiệu quả những quan điểm cơ bản, nội dung cốt lõi và vấn đề mới về ANQG, bảo vệ ANQG, củng cố tiềm lực ANQG, xây dựng lực lượng Công an nhân dân đến năm 2030 cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại. Đồng thời rà soát, bổ sung các phương án, kế hoạch bảo vệ ANQG phù hợp trên các lĩnh vực, địa bàn.
Thứ trưởng Lương Tam Quang với các đại biểu tham dự Hội thảo.
Thứ trưởng Lương Tam Quang với các đại biểu tham dự Hội thảo.

Các cơ quan nghiên cứu, các cơ sở đào tạo, giảng dạy lý luận chính trị trong Công an nhân dân căn cứ các nội dung thống nhất về tư duy, nhận thức mới của Đảng về ANQG và bảo vệ ANQG, tiếp tục cập nhật, bổ sung, hoàn thiện chương trình, hệ thống giáo trình, tài liệu giảng dạy lý luận chính trị sát với từng đối tượng cụ thể… Xây dựng các chương trình, đề tài nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn, góp phần triển khai thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

 

.

Trọng Đại

.