Thứ Năm, 28/10/2021, 15:01 [GMT+7]
Đảng ủy Công an Trung ương

Đột phá trong xây dựng tổ chức cơ sở Đảng, nâng cao chất lượng đảng viên

(Congan.nghean.gov.vn)-Sáng 28/10/2021, tại Hà Nội, Đảng ủy Công an Trung ương tổ chức Hội thảo chuyên đề nhiệm vụ, giải pháp đột phá xây dựng tổ chức cơ sở Đảng và nâng cao chất lượng đảng viên gắn với xây dựng lực lượng CAND cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.

Đồng chí Trung tướng Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an chủ trì Hội nghị và được tổ chức trực tuyến đến Công an các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Tại điểm cầu Nghệ An, đồng chí Đại tá Hồ Văn Tứ, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an tỉnh chủ trì.

Đồng chí Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ phát biểu khai mạc Hội thảo
Đồng chí Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ phát biểu khai mạc hội thảo

Tại hội thảo, Công an các đơn vị, địa phương đã phát biểu tham luận với nhiều chủ đề, trong đó, Công an tỉnh Nghệ An tham luận với chuyên đề "Nhiệm vụ, giải pháp xây dựng đội ngũ đảng viên Công an xã cách mạng, chính quy, tinh nhuệ". Theo đó, sau gần 02 năm thực hiện, chi bộ Công an cấp xã trên địa bàn tỉnh Nghệ An đã phát huy tốt vai trò đầu tàu, gương mẫu trong việc triển khai các chủ trương, chính sách tại cơ sở; tích cực tham mưu cấp ủy, chính quyền chỉ đạo triển khai hiệu quả các biện pháp đảm bảo an ninh, trật tự; chỉ đạo lực lượng Công an xã thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Với việc triển khai đồng bộ các biện pháp đã từng bước nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của chi bộ Công an cấp xã và đội ngũ cán bộ, đảng viên; đảm bảo sự lãnh đạo toàn diện của Đảng trên các lĩnh vực công tác Công an. Do vậy, tình hình an ninh, trật tự trên địa bàn tỉnh Nghệ An ngày càng bình yên hơn; các vụ việc phát sinh đều được tham mưu xử lý kịp thời, hiệu quả ngay từ cơ sở; từ đó, uy tín, hình ảnh của lực lượng Công an ngày càng được nâng cao.

Thời gian tới, Đảng ủy, Lãnh đạo Công an tỉnh Nghệ An đã xác định và tập trung chỉ đạo thực hiện 06 nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm. Trong đó, tiếp tục tham mưu cấp ủy, chính quyền các cấp triển khai thực hiện nghiêm túc, đầy đủ, toàn diện các quy định của Trung ương, của Đảng ủy Công an Trung ương, của tỉnh Nghệ An về xây dựng tổ chức Đảng trong Công an nhân dân; với mục tiêu xây dựng đội ngũ cán bộ đảng viên Công an xã "tinh nhạy về chính trị, tinh thông về nghiệp vụ, tinh nhuệ về đội ngũ, tinh gọn về tổ chức và tinh tế trong giao tiếp ứng xử"; phối hợp với cấp ủy, chính quyền các địa phương tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với chi bộ Công an xã; nâng cao chất lượng hoạt động, đảm bảo sự lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện của Đảng đối với hoạt động của chi bộ Công an xã; đề cao vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, người đứng đầu, nhất là đồng chí Bí thư chi bộ, Trưởng Công an xã trong chỉ đạo tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị, trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng, đảm bảo nghiêm túc chặt chẽ; tập trung thực hiện tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng cho đội ngũ đảng viên Công an xã, thị trấn…

Đồng chí Đại tá Hồ Văn Tứ, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an tỉnh tham luận tại Hội thảo với chuyên đề
Đồng chí Đại tá Hồ Văn Tứ, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an tỉnh tham luận tại hội thảo với chuyên đề "Nhiệm vụ, giải pháp xây dựng đội ngũ đảng viên Công an xã cách mạng, chính quy, tinh nhuệ"
Hội thảo được tổ chức trực tuyến đến Công an các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
Hội thảo được tổ chức trực tuyến đến Công an các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
Tại điểm cầu Công an tỉnh Nghệ An
Tại điểm cầu Công an tỉnh Nghệ An

Kết luận tại hội thảo, thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, đồng chí Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ cảm ơn các đồng chí đại biểu đại diện cho 18 Đảng ủy, Công an các đơn vị, địa phương có ý kiến tham luận tại hội thảo, các ý kiến đó thể hiện tâm huyết, trách nhiệm và sâu sắc; đã tập trung phân tích, làm rõ về lý luận và thực tiễn đối với nội hàm về công tác xây dựng tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên nói chung, trong Công an nhân dân nói riêng, nhất là đối với tình hình hiện nay và dự báo trong tình hình mới; đánh giá rõ hơn về vai trò, vị trí, tầm quan trọng của tổ chức cơ sở Đảng, đảng viên; xác định vấn đề cần đặt ra và phải thường xuyên chăm lo xây dựng, củng cố và kiện toàn đảm bảo thật sự trong sạch, vững mạnh của tổ chức Đảng, đảng viên, đây là điều kiện tiên quyết, là yếu tố quyết định đến mọi thành công trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng Công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, thật sự là lực lượng vũ trang tin cậy của Đảng, Nhà nước và của Nhân dân trong công cuộc bảo vệ An ninh Quốc gia và đảm bảo trật tự, an toàn xã hội.

Mặt khác, các ý kiến cũng đã phân tích, làm rõ hơn về tình hình, kết quả công tác xây dựng tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên trong Công an nhân dân giai đoạn 2010 - 2020; làm rõ những kết quả nổi bật, những khó khăn, vướng mắc, hạn chế, tồn tại, nguyên nhân, kinh nghiệm rút ra từ thực tiễn. Đồng thời, các ý kiến đó cũng đã đưa ra nội dung về dự báo và những căn cứ để đưa ra dự báo, nhất là đối với những thách thức đan xen, tiềm ẩn có liên quan đến công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng Công an nhân dân và công tác đảm bảo an ninh, trật tự trong tình hình mới. Đồng chí Thứ trưởng cũng giao cho các đơn vị liên quan ghi nhận, nghiên cứu, tiếp thu tối đa, bổ sung chỉnh sửa, hoàn thiện dự thảo chuyên đề và tiếp tục quy trình tiếp theo.

.
Minh Khôi
.