Thứ Ba, 19/10/2021, 16:28 [GMT+7]

Bộ Công an: Xây dựng Công an cấp huyện toàn diện và xây dựng Công an xã, thị trấn chính quy

(Congan.nghean.gov.vn)-Sáng 19/10/2021, tại Hà Nội, Bộ Công an tổ chức Hội nghị xây dựng Công an cấp huyện toàn diện và xây dựng Công an xã, trị trấn chính quy. Đồng chí Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có các đồng chí Thứ trưởng, lãnh đạo các Cục trực thuộc Bộ Công an và được tổ chức trực tuyến đến Công an các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Tại điểm cầu Nghệ An, đồng chí Thiếu tướng Phạm Thế Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh chủ trì.

Đồng chí Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an chủ trì hội nghị
Đồng chí Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an chủ trì hội nghị

Tại hội nghị, đồng chí Tô Ân Xô, Chánh Văn phòng Bộ Công an đã trình bày báo cáo tóm tắt tình hình, kết quả xây dựng Công an cấp huyện toàn diện và xây dựng Công an xã, thị trấn chính quy của Công an các đơn vị, địa phương. Phát biểu tham luận tại hội nghị, đồng chí Thiếu tướng Phạm Thế Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An đã báo cáo tình hình, kết quả về xây dựng Công an cấp huyện và xây dựng Công an xã, thị trấn chính quy trên địa bàn. Theo đó, trên cơ sở chỉ đạo quyết liệt của Đảng ủy Công an Trung ương và đặc biệt là chỉ đạo của đồng chí Bộ trưởng, Công an tỉnh Nghệ An đã và đang xây dựng, triển khai thực hiện nghiêm các chủ trương, chỉ đạo của Bộ Công an về xây dựng Công an cấp huyện toàn diện, xã bám cơ sở. Trong đó, Công an tỉnh đã chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền ban hành hệ thống văn bản chỉ đạo đảm bảo, đầy đủ, toàn diện để lãnh đạo, chỉ đạo và giải quyết căn cơ tất cả các vấn đề về xây dựng lực lượng Công an từ tỉnh đến xã; trong điều kiện có 428 xã, thị trấn, phân bố tại 21 huyện, thành phố, thị xã và là tỉnh có diện tích lớn nhất cả nước, Công an tỉnh đã tập trung kiện toàn tổ chức bộ máy, tăng cường tối đa biên chế cho lực lượng Công an cấp huyện, cấp xã. Công an tỉnh đã chủ động nghiên cứu, phân công, phân cấp và chuẩn hóa thành các quy trình, quy định cho Công an cấp huyện, cấp xã trên tất cả các lĩnh vực; đẩy mạnh công tác cải cách hành chính; quyết liệt tham mưu và huy động mọi nguồn lực để đảm bảo hoạt động của Công an cấp huyện, cấp xã…

Thời gian tới, Công an tỉnh Nghệ An tiếp tục triển khai đồng bộ các biện pháp để nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động để đạt được mục tiêu "huyện toàn diện, xã bám cơ sở”. Trong đó, tập trung hoàn thành việc thành lập Công an xã chính quy ở các xã theo đúng lộ trình; Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính từ tỉnh đến xã để đáp ứng tốt hơn các yêu cầu và nguyện vọng chính đáng của Nhân dân; Công an tỉnh xác định và tập trung chỉ đạo làm tốt công tác nắm tình hình và giữ yên địa bàn; thực hiện tốt công tác nắm người, nắm hộ và quản lý di biến động dân cư; trước mắt tập trung làm tốt công tác phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn. Đồng chí Giám đốc Công an tỉnh cũng đề xuất Bộ Công an kiến nghị và có cơ chế phối hợp tốt hơn nữa với Bộ Quốc phòng chỉ đạo về chức năng, nhiệm vụ, công tác phối hợp giữa Công an các xã biên giới với lực lượng Biên phòng…

Đồng chí Thiếu tướng Phạm Thế Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An đã báo cáo tình hình, kết quả về xây dựng Công an cấp huyện và xây dựng Công an xã, thị trấn chính quy trên địa bàn
Đồng chí Thiếu tướng Phạm Thế Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An đã báo cáo tình hình, kết quả về xây dựng Công an cấp huyện và xây dựng Công an xã, thị trấn chính quy trên địa bàn
Hội nghị được tổ chức trực tuyến từ điểm cầu Bộ Công an đến Công an các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
Hội nghị được tổ chức trực tuyến từ điểm cầu Bộ Công an đến Công an các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
Toàn cảnh hội nghị tại điểm cầu Công an tỉnh Nghệ An
Toàn cảnh hội nghị tại điểm cầu Công an tỉnh Nghệ An

Kết luận tại hội nghị, đồng chí Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an ghi nhận và đánh giá cao kết quả đạt được của Công an các đơn vị, địa phương trong công tác xây dựng Công an cấp huyện toàn diện và xây dựng Công an xã, thị trấn chính quy trong thời gian qua.

Đồng chí Bộ trưởng nhấn mạnh: Trong thời gian tới, đối với việc xây dựng Công an cấp huyện, tiếp tục nâng cao nhận thức, triển khai các nhiệm vụ xây dựng Công an cấp huyện vững mạnh, toàn diện; tiếp tục tham mưu, kiện toàn tổ chức bộ máy, chức năng nhiệm vụ của Công an cấp huyện đảm bảo trong tình hình mới. Tiếp tục nâng cao hiệu quả thực hiện các mặt công tác nghiệp vụ cơ bản, công tác điều tra, quản lý Nhà nước về an ninh trật tự trong Công an cấp huyện; tiếp tục tăng cường đầu tư trang thiết bị, cơ sở vật chất những điều kiện đảm bảo cho Công an cấp huyện. Đối với Công an các đơn vị, địa phương cần tiếp tục tham mưu cho cấp ủy, chính quyền đáp ứng ngân sách, hỗ trợ kinh phí cho Công an cấp huyện thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự, an ninh quốc gia; chú trọng công tác chăm sóc sức khỏe cho cán bộ, chiến sỹ Công an cấp huyện, cấp xã; về xây dựng Công an xã, thị trấn chính quy, đồng chí Bộ trưởng Bộ Công an yêu cầu từng bước nâng cao kỹ năng chiến lược công tác, kịp thời nắm tình hình, xử lý các vụ việc liên quan đến an ninh trật tự ngay tại cơ sở; tiếp tục tăng cường đào tạo, huấn luyện, bồi dưỡng đối với Công an xã, thị trấn chính quy, trong đó, đặc biệt là đào tạo ngoại ngữ, tiếng dân tộc đối với Công an các xã biên giới… góp phần xây dựng lực lượng Công an hiện đại, chính quy, tinh nhuệ, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

.

Minh Khôi

.