Thứ Sáu, 15/10/2021, 15:17 [GMT+7]

Đảng ủy Công an Trung ương quán triệt Quy định số 24-QĐ/TW của Ban Chấp hành Trung ương và Hướng dẫn số 01-HD/TW của Ban Bí thư

(Congan.nghean.gov.vn)-Sáng 15/10/2021, tại Hà Nội, Đảng ủy Công an Trung ương (CATW) tổ chức Hội nghị quán triệt Quy định số 24-QĐ/TW của Ban Chấp hành Trung ương, Hướng dẫn số 01-HD/TW của Ban Bí thư về thi hành Điều lệ Đảng và thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 4 khóa XIII. Trung tướng Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy CATW, Thứ trưởng Bộ Công an chủ trì hội nghị.
Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ phát biểu tại hội nghị
Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ phát biểu tại hội nghị
Dự hội nghị có đồng chí Lê Hải Bình, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; đại diện lãnh đạo Vụ Tổng hợp, Văn phòng Trung ương Đảng; các đồng chí Ủy viên Đảng ủy CATW, Ủy viên Ủy ban kiểm tra Đảng ủy CATW, Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy trực thuộc Đảng ủy CATW… Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tuyến từ hội trường Bộ Công an tại Hà Nội đến 63 điểm cầu Công an các địa phương. Tại điểm cầu Nghệ An, đồng chí Đại tá Hồ Văn Tứ, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an tỉnh chủ trì hội nghị.
Đại tá Hồ Văn Tứ, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an tỉnh chủ trì tại điểm cầu Nghệ An
Đại tá Hồ Văn Tứ, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an tỉnh chủ trì tại điểm cầu Nghệ An
Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ nêu rõ, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng thống nhất không sửa đổi Điều lệ Đảng và giao Ban Chấp hành Trung ương khóa mới xem xét sửa đổi một số nội dung cho phù hợp. Thực hiện chủ trương trên, ngày 30/7/2021 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã ban hành Quy định số 24-QĐ/TW về thi hành Điều lệ Đảng và có hiệu lực thi hành từ ngày ký. Ngày 28/9/2021, Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XIII cũng đã ban hành Hướng dẫn số 01-HD/TW, hướng dẫn một số vấn đề cụ thể thi hành Điều lệ Đảng. 
Tại điểm cầu Công an tỉnh Nghệ An
Tại điểm cầu Công an tỉnh Nghệ An
Ngay sau hội nghị này, Đảng ủy CATW, lãnh đạo Bộ Công an yêu cầu các cấp ủy Đảng, người đứng đầu cấp ủy, thủ trưởng Công an các đơn vị, địa phương căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền, phát huy trách nhiệm, thực hiện tốt các nội dung được quán triệt và lãnh đạo, chỉ đạo cấp dưới trong phạm vi phụ trách cùng thực hiện, góp phần thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao trong tình hình mới…
Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 4 khóa XIII; trong đó nêu rõ, thực hiện chương trình làm việc toàn khoá, từ ngày 04/10/2021 đến ngày 07/10/2021, tại Thủ đô Hà Nội, Hội nghị Trung ương 4 khóa XIII đã họp bàn, cho ý kiến về các nội dung sau: Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021, dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022; đánh giá tình hình thực hiện ngân sách Nhà nước năm 2021 và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2022; kế hoạch tài chính ngân sách Nhà nước 03 năm 2022 - 2024… Báo cáo kết quả công tác phòng, chống dịch Covid-19 thời gian qua; quan điểm, chủ trương, nhiệm vụ, giải pháp trong thời gian tới. Báo cáo kết quả 05 năm thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TW, ngày 30/10/2016 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ. Quy định về những điều đảng viên không được làm…
Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tuyến từ hội trường Bộ Công an tại Hà Nội đến 63 điểm cầu Công an các địa phương
Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tuyến từ hội trường Bộ Công an tại Hà Nội đến 63 điểm cầu Công an các địa phương

Tiếp đó, các đại biểu đã nghe đại diện lãnh đạo Cục Công tác Đảng và công tác chính trị quán triệt Quy định số 24-QĐ/TW, ngày 30/7/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về thi hành Điều lệ Đảng và Hướng dẫn số 01-HD/TW, ngày 28/9/2021 của Ban Bí thư về một số vấn đề cụ thể thi hành Điều lệ Đảng...

 

.

Minh Khôi

.