Thứ Năm, 07/10/2021, 14:15 [GMT+7]

Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ Công an tỉnh khóa XIV lần thứ 6

(Congan.nghean.gov.vn)-Sáng 07/10/2021, Đảng ủy Công an tỉnh Nghệ An tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Công an tỉnh khóa XIV lần thứ 6. Đồng chí Thiếu tướng Phạm Thế Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh chủ trì Hội nghị.
Đồng chí Thiếu tướng Phạm Thế Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh chủ trì hội nghị
Đồng chí Thiếu tướng Phạm Thế Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh chủ trì hội nghị

Trong quý III/2021, bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, kịp thời, thường xuyên của Đảng ủy Công an Trung ương, Lãnh đạo Bộ Công an, của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh, Đảng ủy, Lãnh đạo Công an tỉnh đã triển khai quyết liệt, đồng bộ, toàn diện các mặt công tác, nỗ lực hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, nhất là tích cực tham mưu, chỉ đạo triển khai kịp thời các chủ trương lớn về công tác đảm bảo an ninh trật tự. Chủ động triển khai các biện pháp bảo vệ vững chắc an ninh quốc gia, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống. Chỉ đạo triển khai quyết liệt, đồng bộ các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh trấn áp tội phạm, kéo giảm sâu tội phạm, tỷ lệ điều tra, khám phá án đạt cao, nhiều vụ án, chuyên án có tiếng vang về hình sự, kinh tế, ma túy, môi trường.

Công tác quản lý Nhà nước về an ninh trật tự và cải cách hành chính tiếp tục được tăng cường, các chỉ tiêu trong quý đều đạt cao, phục vụ tốt nhất yêu cầu, nguyện vọng chính đáng của tổ chức và công dân. Công tác phòng, chống dịch Covid-19 được chỉ đạo quyết liệt, hiệu quả. Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc không ngừng phát triển sâu rộng, góp phần quan trọng vào công tác đảm bảo an ninh trật tự ở cơ sở. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng, hậu cần tiếp tục được chú trọng. Lãnh đạo, chỉ huy Công an các cấp đoàn kết, cộng sự, gương mẫu, trách nhiệm trong công tác. Cán bộ, chiến sỹ nỗ lực, cố gắng, không ngại khó khăn, gian khổ, bám cơ sở, tinh thần, thái độ, ý thức phục vụ Nhân dân ngày càng tốt hơn. Nhiều tập thể, cá nhân được các cấp, các ngành biểu dương, khen thưởng và Nhân dân gửi thư khen ngợi, xây dựng hình ảnh người chiến sỹ Công an đẹp trong lòng Nhân dân.

Đại biểu phát biểu tại hội nghị
Đại biểu phát biểu tại hội nghị
Phát biểu kết luận Hội nghị, Đồng chí Thiếu tướng Phạm Thế Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh thống nhất với các dự thảo, báo cáo công tác Đảng quý III/2021. Thời gian tới, đồng chí Bí thư Đảng ủy đề nghị các đồng chí trong Ban chấp hành Đảng bộ Công an tỉnh phải luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, cộng sự, cố gắng hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Thực hiện thắng lợi Nghị quyết và Chương trình công tác Công an năm 2021 đã đề ra, phấn đấu giữ vững danh hiệu Đảng bộ Công an tỉnh được Tỉnh ủy xếp loại “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”, Công an tỉnh Nghệ An được Chính phủ tặng cờ “Đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua” và Bộ Công an tặng danh hiệu “Đơn vị văn hóa, gương mẫu chấp hành nghiêm điều lệnh Công an nhân dân”, tiếp tục là đơn vị dẫn đầu công tác cải cách hành chính trong toàn lực Công an nhân dân và mục tiêu xây dựng Công an Nghệ An trở thành đơn vị “Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân trong thời kỳ đổi mới”. 
.

Trọng Đại

.