Chủ Nhật, 12/09/2021, 06:45 [GMT+7]

Đảm bảo tiến độ, chất lượng xây dựng các dự án Luật, dự thảo Nghị định do Bộ Công an chủ trì soạn thảo

Ngày 09/9/2021, tại Hà Nội, Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an chủ trì buổi làm việc với Cục Pháp chế và cải cách hành chính, tư pháp cùng một số đơn vị có liên quan trực thuộc Bộ Công an để đánh giá tiến độ, chất lượng xây dựng các dự án Luật, dự thảo Nghị định do Bộ Công an chủ trì soạn thảo, cần trình để thông qua và ban hành trong thời gian tới.

  Tại buổi làm việc, Thiếu tướng Phạm Công Nguyên, Cục trưởng Cục Pháp chế và cải cách hành chính, tư pháp đã trình bày báo cáo tóm tắt về tiến độ xây dựng các dự án Luật, dự thảo Nghị định do Bộ Công an đề xuất.

  Theo đó, các dự án Luật theo đề xuất xây dựng năm 2022 của Bộ Công an (Luật Bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ; Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công an nhân dân; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự) đã được đưa vào Báo cáo số 241-BC/BCSĐCP ngày 25/8/2021 của Ban cán sự Đảng Chính phủ về định hướng Chương trình xây dựng pháp luật nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV và dự thảo Đề án định hướng Chương trình xây dựng pháp luật nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV đang được Đảng đoàn Quốc hội xem xét, ban hành theo đúng đề xuất của Bộ Công an. Ngoài ra, dự án Luật Cảnh sát cơ động đã được đưa vào Chương trình xây dựng Luật, Pháp lệnh các năm 2021, 2022 của Quốc hội. 

  Toàn cảnh buổi làm việc.
  Toàn cảnh buổi làm việc.

  Bên cạnh đó, Bộ Công an đang chủ trì xây dựng 11 Nghị định, bao gồm 08 Nghị định quy định chi tiết thi hành các Luật đã có hiệu lực và sẽ có hiệu lực từ ngày 01/01/2022; 03 Nghị định thuộc Chương trình công tác năm 2021 của Chính phủ. Hầu hết các dự thảo Nghị định đã được gửi xin ý kiến các bộ, ngành, địa phương, có Nghị định đã gửi Bộ Tư pháp thẩm định.

  Phát biểu tại buổi làm việc, Bộ trưởng Tô Lâm đề nghị các đơn vị thuộc Bộ Công an được giao chủ trì xây dựng các dự án Luật, dự thảo Nghị định khẩn trương rà soát, tiếp thu ý kiến các bộ, ban, ngành có liên quan, hoàn thiện dự thảo trình các cấp có thẩm quyền xem xét, ban hành, đảm bảo chất lượng, đúng tiến độ đã đề ra.  

  Đối với các dự thảo Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật, đồng chí Bộ trưởng đề nghị các đơn vị được giao chủ trì soạn thảo cần tập trung xây dựng văn bản, đảm bảo tiến độ chậm nhất là trước ngày 15/10/2021; gửi xin ý kiến các bộ, ngành, đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Chính phủ, của Bộ Công an để lấy ý kiến. Về các nghị định thuộc Chương trình công tác năm 2021 của Chính phủ, đề nghị các đơn vị chủ trì khẩn trương hoàn thiện hồ sơ để trình Chính phủ ban hành trong năm 2021. 

  Bộ trưởng Tô Lâm phát biểu tại buổi làm việc.
  Bộ trưởng Tô Lâm phát biểu tại buổi làm việc.

  Nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tuyên truyền các dự án Luật, Nghị định do Bộ Công an chủ trì biên soạn, Bộ trưởng Tô Lâm đề nghị Cục Pháp chế và cải cách hành chính, tư pháp cùng các đơn vị được giao chủ trì xây dựng các dự án Luật, Nghị định phối hợp với các cơ quan truyền thông, báo chí trong và ngoài lực lượng Công an nhân dân đẩy mạnh công tác tuyên truyền với nhiều nội dung, hình thức, đảm bảo đạt hiệu quả cao trong dư luận xã hội, tạo được sự quan tâm của các cấp, các ngành và nhân dân, sự ủng hộ của các đại biểu Quốc hội đối với các dự án Luật, dự thảo Nghị định của lực lượng Công an...

   

  .

  Nguồn: Cổng Thông tin điện tử Bộ Công an