Thứ Sáu, 10/09/2021, 09:09 [GMT+7]

Công điện của Bộ Công an về việc ứng phó với diễn biến bão CONSON và mưa lớn

Ngày 09/9/2021, Bộ Công an có Công điện số 04/CĐ-BCA-V01 gửi Thủ trưởng các đơn vị: Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động; Cục Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; Cục Cảnh sát giao thông; Cục Cảnh sát quản lý trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng; Cục Truyền thông Công an nhân dân; Cục Trang bị và kho vận; Cục Viễn thông và cơ yếu; Cục Công nghệ thông tin; Cục Y tế; Giám đốc Công an các tỉnh, thành phố ven biển từ Quảng Ninh đến Bình Thuận và khu vực Bắc Bộ về việc ứng phó với diễn biến bão CONSON và mưa lớn.

  Nội dung Công điện nêu rõ:

  Để chủ động ứng phó với diễn biến của bão CONSON và mưa lớn trong bối cảnh dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp, lãnh đạo Bộ Công an yêu cầu Công an các đơn vị, địa phương tập trung thực hiện một số công tác trọng tâm sau:

  1. Thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai, Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn, Bộ Công an và chính quyền địa phương về công tác ứng phó thiên tai trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19, trọng tâm là: Công điện số 1107/CĐ-TTg ngày 31/8/2021 của Thủ tướng Chính phủ về sẵn sàng ứng phó với thiên tai; Kế hoạch số 351/KH-BCA ngày 26/8/2021 của Bộ Công an về “Thực hiện nhiệm vụ phòng, chống thiên tai của lực lượng Công an nhân dân trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19”; Công điện số 10/CĐ-TW ngày 07/9/2021 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai và Công điện số 07/CĐ-V01 ngày 07/9/2021 của Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo ƯPT/Bộ Công an về ứng phó với diễn biến bão CONSON và mưa lớn. 

  2. Phối hợp với các ngành triển khai công tác tuyên truyền về thiên tai và bảo đảm an ninh, trật tự việc sơ tán nhân dân khỏi những nơi xung yếu, nguy hiểm; đặc biệt chú trọng công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 theo khuyến cáo của cơ quan y tế trong triển khai phương án di dời, sơ tán, ứng cứu nhân dân, nhất là ở các nơi đang là “vùng đỏ” dịch Covid-19. Kiểm tra công tác chuẩn bị, sẵn sàng ứng phó với bão và những ảnh hưởng sau bão, bảo đảm cao hơn, sớm hơn một cấp độ so với dự báo, theo phương châm “4 tại chỗ”, “3 sẵn sàng”, nhất là tại các địa bàn cơ sở, xung yếu, thường xuyên bị ảnh hưởng nặng nề bởi thiên tai.

  3. Theo dõi sát diễn biến của bão CONSON để triển khai ngay các phương án, kế hoạch, lực lượng, phương tiện và điều kiện ứng phó, bảo đảm phát huy vai trò xung kích, tuyến đầu, tiên phong của lực lượng Công an nhân dân trên mặt trận phòng, chống thiên tai và dịch bệnh. Đồng thời, triển khai phương án phòng, chống thiên tai, dịch bệnh trong chính cơ quan, đơn vị Công an theo phương châm “Mỗi đơn vị, tổ chức trong Công an là một pháo đài vững chắc phòng, chống dịch bệnh và sẵn sàng, chủ động trong ứng phó với thiên tai”.

  4. Phát huy vai trò, trách nhiệm của lực lượng Công an cấp xã trong ứng phó với bão CONSON, kết hợp với công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 theo đúng tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, nhất là trong công tác nắm hộ, nắm người, tuyên truyền, vận động, sơ tán nhân dân và giải quyết các tình huống phát sinh về thiên tai, dịch bệnh ngay tại cơ sở, theo phương châm lấy xã, phường làm “pháo đài” trong phòng, chống dịch bệnh và là “chủ lực, tuyến đầu, trọng yếu, kè chắn” trong phòng, chống thiên tai.

  5. Các đơn vị chức năng của Bộ sẵn sàng lực lượng, phương tiện, vật tư, kinh phí để kịp thời chi viện cho các địa phương trong trường hợp bị ảnh hưởng nặng nề do bão. Có phương án hướng dẫn, phân luồng, kiểm soát phương tiện giao thông, tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ; phương án bảo đảm thông tin liên lạc phục vụ công tác chỉ huy, điều hành trong ứng phó với thiên tai, tổ chức tìm kiếm cứu nạn và phương án bảo đảm an toàn cho người dân, hoạt động chi viện cho những địa bàn bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi bão, dịch bệnh. 

  6. Đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền, kịp thời phản ánh hình ảnh, hoạt động của lực lượng Công an nhân dân trong phòng, chống bão, dịch bệnh, tìm kiếm cứu nạn. Tổ chức trực ban, trực chỉ huy, bảo đảm quân số sẵn sàng triển khai các nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự, phòng, chống bão, dịch bệnh. Thực hiện nghiêm chế độ thông tin, báo cáo về Bộ Công an (qua Văn phòng Bộ)./. 

   

  .

  Nguồn: Cổng Thông tin điện tử Bộ Công an

  .