Thứ Sáu, 21/04/2023, 09:53 [GMT+7]

Hội nghị triển khai công tác phòng, chống ma túy năm 2023

Ngày 21/4/2023, tại Hà Nội, Văn phòng Chính phủ phối hợp với Bộ Công an tổ chức Hội nghị triển khai công tác phòng, chống ma túy năm 2023. Đồng chí Trần Lưu Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS, ma túy, mại dâm chủ trì Hội nghị.

  Dự Hội nghị có các đồng chí Ủy viên Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS, ma túy, mại dâm: Đào Ngọc Dung, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội; Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; Y Vinh Tơr, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban dân tộc. Cùng dự có các đồng chí lãnh đạo đại diện các bộ, ngành, thành viên Ủy ban quốc gia, lãnh đạo Ủy ban nhân dân 05 tỉnh, thành phố phía Bắc gồm Hà Nội, Sơn La, Thái Nguyên, Hòa Bình, Nghệ An...

  Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang chủ trì Hội nghị.
  Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang chủ trì Hội nghị.

  Ngày 14/2/2023, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 89 về việc kiện toàn Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS, ma túy, mại dâm. Theo đó, Ủy ban Quốc gia là tổ chức phối hợp liên ngành, có chức năng giúp Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo, phối hợp công tác phòng, chống AIDS, ma túy, mại dâm; Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang là Chủ tịch.

  Tại Hội nghị, báo cáo tóm tắt kết quả công tác phòng, chống ma túy năm 2022, Thiếu tướng Đặng Hồng Đức, Chánh Văn phòng Bộ Công an nêu rõ: Với sự quan tâm chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ, Ủy ban Quốc gia, sự nỗ lực vào cuộc của các cấp, các ngành và địa phương, công tác phòng, chống ma túy năm 2022 đã đạt được những kết quả tích cực, hoàn thành đa số chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác trọng tâm đề ra tại chương trình công tác năm 2022 của Ủy ban Quốc gia.

  Thiếu tướng Đặng Hồng Đức, Chánh Văn phòng Bộ Công an báo cáo tóm tắt kết quả công tác phòng, chống ma túy năm 2022.
  Thiếu tướng Đặng Hồng Đức, Chánh Văn phòng Bộ Công an báo cáo tóm tắt kết quả công tác phòng, chống ma túy năm 2022.

  Trong đó, công tác tuyên truyền, giáo dục, phòng ngừa được tăng cường. Nổi bật, đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực hưởng ứng Tháng hành động phòng, chống ma túy, góp phần nâng cao nhận thức và hành động của chính quyền các cấp và các tầng lớp nhân dân trong công tác phòng, chống ma túy; tổ chức tuyên truyền, tập huấn, quán triệt, triển khai sâu rộng Luật Phòng, chống ma túy; Công điện 365/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ đến cấp cơ sở. Đến nay 61/63 tỉnh, thành phố đã công bố danh sách cơ sở y tế đủ điều kiện xác định tình trạng cai nghiện, nhiều địa phương đã chủ động, tích cực lập hồ sơ đưa nhiều người cai nghiện đi cai nghiện bắt buộc theo quy định mới.

  Công tác đấu tranh chống tội phạm ma túy đã chú trọng vào các tuyến, địa bàn trọng điểm. Các lực lượng chuyên trách đã phối hợp hiệu quả, phát hiện, triệt phá nhiều đường dây mua bán, vận chuyển ma túy lớn, hoạt động liên tuyến, liên tỉnh và xuyên quốc gia. Công tác điều tra, truy tố, xét xử tội phạm về ma túy được tiến hành kịp thời, nghiêm minh, đúng pháp luật và đạt tỷ lệ cao (đạt 90,4% về số vụ, 89,3% số bị cáo). Công tác kiểm soát các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy và phòng, chống trồng cây chứa chất ma túy có nhiều chuyển biến tích cực. Hoạt động hợp tác quốc tế, nhất là với các nước láng giềng được tăng cường, góp phần nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa, ngăn chặn từ sớm, từ xa các loại tội phạm về ma túy. 

  Công tác rà soát, thống kê, quản lý người nghiện, người sử dụng trái phép chất ma túy; lập hồ sơ đưa đi cai nghiện bắt buộc được quan tâm chỉ đạo và thực hiện thống nhất, đồng bộ trên phạm vi toàn quốc. Việc rà soát được thực hiện từ cơ sở xã, phường, thị trấn; qua đó giúp các cấp, các ngành chỉ đạo triển khai đồng bộ các giải pháp về công tác cai nghiện, quản lý người nghiện, người sử dụng trái phép chất ma túy và quản lý sau cai, góp phần hạn chế nguồn cầu về ma túy. 

  Toàn cảnh Hội nghị.
  Toàn cảnh Hội nghị.

  Hội nghị sẽ tiến hành thảo luận các giải pháp “giảm cầu” về ma túy: công tác quản lý người nghiện ma túy, người sử dụng trái phép chất ma túy; công tác cai nghiện và quản lý sau cai; tuyên truyền, giáo dục phòng ngừa ma túy; xây dựng các mô hình điểm, huy động các tổ chức chính trị - xã hội tham gia vào công tác phòng, chống ma túy…

  Cổng Thông tin điện tử Bộ Công an sẽ tiếp tục thông tin về Hội nghị. 

  .

  Nguồn: Cổng Thông tin điện tử Bộ Công an

  .