Thứ Tư, 19/04/2023, 23:24 [GMT+7]

Ký kết quy chế phối hợp đảm bảo an ninh trật tự tại Khu công nghiệp VSIP

(Congan.nghean.gov.vn)-Ngày 19/4/2023, tại Công ty VSIP đã diễn ra lễ ký kết quy chế phối hợp đảm bảo an ninh trật tự (ANTT) tại khu công nghiệp giữa Công an huyện Hưng Nguyên và Công ty TNHH Vsip Nghệ An. Tới dự, có đại diện Lãnh đạo UBND, Công an huyện và các sở, ban, ngành liên quan.

Toàn cảnh buổi lễ ký quy chế phối hợp
Toàn cảnh buổi lễ ký quy chế phối hợp

Tại lễ ký kết, các bên đã thống nhất ký kết nội dung phối hợp: tiếp tục tổ chức quán triệt cho cán bộ, công chức và người lao động chấp hành nghiêm túc các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các quy định của Đảng, Nhà nước liên quan ANTT nói chung và an toàn tại Khu công nghiệp, đô thị và dịch vụ VSIP nói riêng. Làm tốt công tác nắm tình hình, phối hợp chặt chẽ trong việc tiếp nhận trao đổi và xử lý thông tin liên quan đến đảm bảo an ninh trật tự. Xây dựng và triển khai thực hiện các phương án bảo đảm an ninh, an toàn khu công nghiệp nhất là phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm.

Các bên tiến hành ký quy chế phối hợp
Các bên tiến hành ký quy chế phối hợp

Cùng với đó phối hợp giải quyết những vấn đề phát sinh liên quan đến ANTT. Đồng thời xây dựng và triển khai kế hoạch, phương án bảo vệ hoạt động của lãnh đạo Đảng và Nhà nước, các đoàn khách quốc tế đến thăm và làm việc tại địa bàn; xây dựng và phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tại các doanh nghiệp khu công nghiệp và các địa phương giáp ranh và phối hợp tham mưu đề xuất Huyện ủy, UBND huyện ban hành các văn bản chỉ đạo công tác bảo đảm khu công nghiệp, đô thị dịch vụ VSIP khi cần thiết. Về nguyên tắc phối hợp các bên tuân thủ và thực hiện nghiêm Hiến pháp và pháp luật; thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ quyền hạn của mỗi bên. Bảo đảm phối hợp thống nhất, thường xuyên, kịp thời và hiệu quả.

Thông qua lễ ký kết nhằm đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong cơ quan doanh nghiệp và Nhân dân các địa phương liên quan đến Khu công nghiệp VSIP, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đảm bảo ANTT trong tình hình mới.

.

Hồ Hưng

.