Thứ Ba, 18/04/2023, 17:33 [GMT+7]

Đẩy mạnh ứng dụng khoa học và công nghệ phục vụ công tác công an

(Congan.nghean.gov.vn)-Ngày 18/4/2023, tại Hà Nội, Bộ Công an tổ chức Hội nghị triển khai Kế hoạch số 173/KH-BCA thực hiện giải pháp trọng tâm, đột phá về nâng cao chất lượng công tác nghiên cứu lý luận, khoa học, dự báo chiến lược; đẩy mạnh ứng dụng khoa học và công nghệ (KH&CN) phục vụ công tác công an. Hội nghị được truyền hình trực tiếp từ điểm cầu Hội trường Bộ Công an đến hội trường Công an các địa phương.

Bộ trưởng Tô Lâm phát biểu tại Hội nghị.
Bộ trưởng Tô Lâm phát biểu tại Hội nghị.

Đồng chí Đại tướng, GS.TS Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an chủ trì Hội nghị. Dự Hội nghị có các đồng chí: Thượng tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; Thượng tướng, PGS.TS Nguyễn Văn Thành, Phó Chủ tịch chuyên trách Hội đồng Lý luận Trung ương; PGS.TS Bùi Thế Duy, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ KH&CN; đại diện lãnh đạo các đơn vị chức năng thuộc Bộ Công an, Văn phòng Chính phủ, Bộ KH&CN…

Các đại biểu dự Hội nghị tại điểm cầu Bộ Công an
Các đại biểu dự Hội nghị tại điểm cầu Bộ Công an

Tại điểm cầu Nghệ An, đồng chí Thiếu tướng Phạm Thế Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh chủ trì. Dự Hội nghị có các đồng chí: Đại tá Cao Minh Huyền, Đại tá Nguyễn Duy Thanh, Phó Giám đốc Công an tỉnh; đại diện lãnh đạo các phòng thuộc Công an tỉnh.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Thứ trưởng Lương Tam Quang nhấn mạnh: Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng xác định: Đẩy mạnh nghiên cứu, chuyển giao, ứng dụng tiến bộ KH&CN, đổi mới sáng tạo, nhất là những thành tựu của cuộc Cách mạng 4.0, thực hiện chuyển đổi số quốc gia, phát triển kinh tế số, nâng cao năng lực, chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh của nền kinh tế. 

Đồng chí Thượng tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an phát biểu khai mạc Hội nghị
Đồng chí Thượng tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an phát biểu khai mạc Hội nghị

Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VII xác định một trong ba nhiệm vụ trọng tâm, đột phá cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện trong nhiệm kỳ 2020 - 2025 đó là tăng cường nghiên cứu, ứng dụng thành tựu khoa học - kỹ thuật, công nghệ tiên tiến, hiện đại trong các mặt công tác công an, nhất là công nghệ số, tự động hóa, trí tuệ nhân tạo.

Để tiếp tục nâng cao hiệu quả của công tác nghiên cứu lý luận, nghiên cứu khoa học phục vụ các mặt công tác công an, ngày 15/12/2022, Đảng ủy Công an Trung ương ban hành Nghị quyết số 15-NQ/ĐUCA về nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, xây dựng lực lượng Công an nhân dân năm 2023, trong đó xác định một trong ba giải pháp trọng tâm, đột phá là “nâng cao chất lượng công tác nghiên cứu lý luận, khoa học, dự báo chiến lược; đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ và các mặt công tác công an”; đồng thời Bộ trưởng Bộ Công an đã ban hành Kế hoạch số 173/KH-BCA ngày 05/4/2023 để triển khai thực hiện giải pháp này...

Đồng chí Thiếu tướng Phạm Thế Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh chủ trì tại điểm cầu Công an Nghệ An
Đồng chí Thiếu tướng Phạm Thế Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh chủ trì tại điểm cầu Công an Nghệ An

Tại Hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận xung quanh các vấn đề như xác định vai trò, vị trí, ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác nghiên cứu lý luận, khoa học, dự báo chiến lược và đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ vào các mặt công tác công an đối với các đơn vị, địa phương. Xác định nhiệm vụ cụ thể của các đơn vị, địa phương trong công tác nghiên cứu lý luận, nghiên cứu khoa học, dự báo chiến lược, ứng dụng KH&CN nói chung và các nhiệm vụ nêu trong Kế hoạch số 173 nói riêng. Nêu lên những khó khăn, vướng mắc, đồng thời đề xuất các giải pháp, kiến nghị để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác nghiên cứu lý luận, nghiên cứu khoa học, dự báo chiến lược, ứng dụng KH&CN phục vụ công tác công an trong năm 2023 và những năm tiếp theo…

Các đại biểu dự Hội nghị tại điểm cầu Công an tỉnh Nghệ An
Các đại biểu dự Hội nghị tại điểm cầu Công an tỉnh Nghệ An

Trong đó, Nghệ An là tỉnh có diện tích lớn nhất, dân số đông thứ tư so với các tỉnh, thành phố trong cả nước; được Bộ Chính trị xác định là trung tâm kinh tế, văn hóa, xã hội của khu vực Bắc Trung Bộ và Chính phủ, Bộ Công an xác định là một trong những địa bàn trọng yếu, chiến lược về an ninh, trật tự (ANTT). Quán triệt và thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Công an Nghệ An luôn xác định mục tiêu, nhiệm vụ quan trọng trước mắt, xuyêt suốt đó là: Chủ động tiếp nhận, nghiên cứu lý luận, ứng dụng mạnh mẽ khoa học công nghệ, kỹ thuật để “đi tắt, đón đầu”, tạo bước đột phá trong tất cả lĩnh vực công tác, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Trong giai đoạn từ năm 1990 đến nay, Công an tỉnh chủ động báo cáo đề xuất nghiên cứu 72 đề tài nghiên cứu khoa học cấp bộ và cấp sở (tập trung toàn diện các mặt công tác).

Việc triển khai quán triệt, thực hiện nghiêm túc chủ trương, chỉ đạo của Bộ là vô cùng quan trọng, do đó, Công an Nghệ An ở từng thời kỳ, từng giai đoạn đề ra một số giải pháp như: Phát huy vai trò gương mẫu, tiên phong đi đầu đội ngũ cán bộ, lãnh đạo chỉ huy trong công tác nghiên cứu khoa học, nghiên cứu lý luận; đồng thời xây dựng đội ngũ cán bộ cốt cán có trình độ năng lực cao đáp ứng yêu cầu nghiên cứu khoa học (riêng đối với Công an Nghệ An, qua các thời kỳ các đồng chí lãnh đạo Công an tỉnh đều đặc biệt quan tâm đến công tác nghiên cứu khoa học); ban hành quy định cụ thể gắn công tác nghiên cứu khoa học, nghiên cứu lý luận và xem đây là chỉ tiêu, nhiệm vụ bắt buộc đối với tập thể, cá nhân; đã chỉ đạo sơ, tổng kết, đánh giá kịp thời từng vụ việc, từng chuyên án, vụ án lớn để làm căn cứ thực tiễn sâu sát cho các công trình nghiên cứu lý luận, nghiên cứu khoa học và rút ra các bài học kinh nghiệm khi cần thiết…

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Bộ trưởng Tô Lâm đề nghị thủ trưởng Công an các đơn vị, địa phương khẩn trương tổ chức phổ biến và quán triệt triển khai thực hiện nghiêm túc Kế hoạch 173 của Bộ. Trong đó, chú trọng nâng cao nhận thức của các cấp ủy Đảng, lãnh đạo, cán bộ , chiến sĩ về vị trí, ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác nghiên cứu lý luận, khoa học, dự báo chiến lược và đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ và các mặt công tác công an trong tình hình hiện nay…

Bộ trưởng Tô Lâm nhấn mạnh: Cần xác định việc phát huy vai trò công tác này là xu thế tất yếu, là nhiệm vụ thường xuyên, là giải pháp quan trọng, chiến lược không thể thiếu để nâng cao hiệu lực, hiệu quả các mặt công tác công an, nhất là trong xây dựng lực lượng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới theo Nghị quyết số 12 của Bộ Chính trị.

Bên cạnh đó, các đơn vị, địa phương căn cứ chức năng nhiệm vụ để xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện, cụ thể hóa các nhiệm vụ lớn trong kế hoạch của Bộ thành các nhiệm vụ cụ thể, phân công tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm thực hiện trong năm 2023 và những năm tiếp theo…

Chú trọng xây dựng các trung tâm nghiên cứu, ứng dụng chuyên trách mạnh; xây dựng nền công nghiệp an ninh tự chủ, có năng lực tiếp nhận, chuyển giao, sản xuất các sản phẩm từ nghiên cứu khoa học, công nghệ phục vụ công tác công an… Phát huy và phát triển đội ngũ cán bộ nghiên cứu khoa học, nhà khoa học; xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác khoa học và công nghệ có phẩm chất và năng lực, đội ngũ chuyên gia, cộng tác viên tâm huyết, chất lượng cao phù hợp với đặc thù của ngành; sớm đề xuất cơ chế khuyến khích các hoạt động nghiên cứu, đổi mới sáng tạo trong Công an nhân dân.

Chủ động thực hiện tốt công tác phối hợp với các ban, bộ, ngành, địa phương và phát huy hiệu quả của hợp tác quốc tế trong nghiên cứu, phát triển, chuyển giao công nghệ, nhân lực khoa học công nghệ phục vụ sự nghiệp bảo đảm an ninh, trật tự của đất nước.

 

.

Minh Khôi

.