Thứ Năm, 09/02/2023, 16:57 [GMT+7]
Công an tỉnh Nghệ An

Phổ biến, quán triệt những nội dung cơ bản của Luật Cảnh sát cơ động

(Congan.nghean.gov.vn)-Sáng 09/02/2023 Công an Nghệ An tổ chức Hội nghị trực tuyến phổ biến, quán triệt những nội dung cơ bản của Luật Cảnh sát cơ động. Tới dự có đồng chí Đại tá Cao Minh Huyền, Phó Giám đốc Công an tỉnh và đại diện các sở, ban ngành cấp tỉnh. Hội nghị được trực tuyến tới các điểm cầu của Công an các huyện, thành, thị.

Toàn ảnh Hội nghị
Toàn ảnh Hội nghị

Luật Cảnh sát cơ động được ban hành tại Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV. Luật gồm 5 Chương, 33 Điều, quy định về vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức và hoạt động của Cảnh sát cơ động; điều kiện bảo đảm và chế độ, chính sách đối với Cảnh sát cơ động; trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan. Luật Cảnh sát cơ động được ban hành nhằm tiếp tục thể chế hóa chủ trương, quan điểm của Đảng về xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, một số lực lượng tiến thẳng lên hiện đại; hoàn thiện khuôn khổ pháp lý về tổ chức, hoạt động của Cảnh sát cơ động phù hợp với tính chất đặc thù của lực lượng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Đồng chí Đại tá Cao Minh Huyền, Phó Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An phát biểu khai mạc Hội nghị
Đồng chí Đại tá Cao Minh Huyền, Phó Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An phát biểu khai mạc Hội nghị
Lãnh đạo Phòng Tham mưu Công an tỉnh quán triệt, triển khai những nội dung cơ bản của Luật Cảnh sát cơ động
Lãnh đạo Phòng Tham mưu Công an tỉnh quán triệt, triển khai những nội dung cơ bản của Luật Cảnh sát cơ động

Tại Hội nghị, các đại biểu được nghe lãnh đạo Phòng Tham mưu Công an tỉnh quán triệt, triển khai những nội dung cơ bản của Luật Cảnh sát cơ động; các văn bản quy định chi tiết và các biện pháp thi hành Luật Cảnh sát cơ động… Các đại biểu dự Hội nghị đã tập trung thảo luận, giải đáp những khó khăn vướng mắc, đưa ra giải pháp khắc phục, để thực hiện một cách hiệu quả Luật Cảnh sát cơ động.

Hội nghị đã tập trung thảo luận, giải đáp những khó khăn vướng mắc, đưa ra giải pháp khắc phục, để thực hiện một cách hiệu quả Luật Cảnh sát cơ động
Hội nghị đã tập trung thảo luận, giải đáp những khó khăn vướng mắc, đưa ra giải pháp khắc phục, để thực hiện một cách hiệu quả Luật Cảnh sát cơ động
Đồng chí Đại tá Cao Minh Huyền, Phó Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An phát biểu kết luận tại Hội nghị
Đồng chí Đại tá Cao Minh Huyền, Phó Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An phát biểu kết luận tại Hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Đại tá Cao Minh Huyền, Phó Giám đốc Công an tỉnh đề nghị lực lượng Cảnh sát cơ động cần chủ động tham mưu, triển khai thực hiện Luật để cán bộ, chiến sĩ nắm, thực hiện đúng, hiệu quả. Phối hợp với Công an các huyện, thành, thị, lực lượng Cảnh sát ma túy xây dựng phương án cụ thể để đấu tranh với các loại tội phạm; lực lượng Công an các đơn vị địa phương và các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể cần phối hợp chặt chẽ trong tuyên truyền, tổ chức triển khai thực hiện Luật, đảm bảo Luật được triển khai kịp thời, hiệu quả đáp ứng yêu cầu đấu tranh, phòng, chống tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.

.

Cao Loan - Hồ Hưng

.