Thứ Năm, 09/02/2023, 16:53 [GMT+7]

Tọa đàm giá trị lý luận, thực tiễn cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đối với sự nghiệp bảo vệ an ninh trật tự

(Congan.nghean.gov.vn)-Sáng 09/02/2023, Bộ Công an phối hợp Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật tổ chức Toạ đàm giá trị lý luận, thực tiễn cuốn sách "Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh" của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đối với sự nghiệp bảo vệ an ninh trật tự. Đồng chí Đại tướng, GS.TS Tô Lâm - Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng uỷ Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an dự và chỉ đạo.

Đồng chí Đại tướng, GS.TS Tô Lâm, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an và các đại biểu tham dự toạ đàm
Đồng chí Đại tướng, GS.TS Tô Lâm, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an và các đại biểu tham dự toạ đàm

Toạ đàm được tổ chức trực tuyến từ điểm cầu Bộ Công an đến Công an các đơn vị, địa phương. Tham dự Tọa đàm có các đồng chí: Thượng tướng Lương Tam Quang - Uỷ viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc - Uỷ viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương; các chuyên gia nghiên cứu, nhà khoa học trong và ngoài lực lượng Công an nhân dân (CAND)...

Đồng chí Bộ trưởng Tô Lâm và các đại biểu tham quan gian trưng bày sách bên lề toạ đàm
Đồng chí Bộ trưởng Tô Lâm và các đại biểu tham quan gian trưng bày sách bên lề toạ đàm

Tại điểm cầu Công an Nghệ An, đồng chí Thượng tá Trần Ngọc Tuấn - Phó Giám đốc Công an tỉnh chủ trì.

Phát biểu giới thiệu cuốn sách và đề dẫn toạ đàm, Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc nêu rõ: Cuốn sách "Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh" của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng có ý nghĩa đặc biệt quan trọng cả về lý luận và thực tiễn trong công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực (PCTN,TC) ở Việt Nam thời gian qua, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Thời gian qua, công tác đấu tranh PCTN,TC đã được Trung ương Đảng, trong đó trực tiếp và thường xuyên là Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN,TC tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, bài bản, ngày càng đi vào chiều sâu, đạt nhiều kết quả cụ thể, rất quan trọng, toàn diện, tạo hiệu ứng tích cực, lan toả mạnh mẽ trong toàn xã hội, được cán bộ, đảng viên và Nhân dân đồng tình, ủng hộ, ghi nhận, được bạn bè quốc tế đánh giá cao. Cuốn sách phản ánh chân thực, sâu sắc tư tưởng kiên định, nhất quán và xuyên suốt của đồng chí Tổng Bí thư về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, rèn luyện đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên và công tác đấu tranh PCTN,TC.

Đồng chí Thượng tá Trần Ngọc Tuấn - Phó Giám đốc Công an tỉnh chủ trì tại điểm cầu Công an Nghệ An
Đồng chí Thượng tá Trần Ngọc Tuấn - Phó Giám đốc Công an tỉnh chủ trì tại điểm cầu Công an Nghệ An

Trong khuôn khổ Tọa đàm, các đại biểu đã phát biểu ý kiến, làm sáng rõ hơn giá trị cuốn sách của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Phát biểu chỉ đạo và kết luận toạ đàm, đồng chí Đại tướng, GS.TS Tô Lâm - Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng uỷ Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an nhấn mạnh: Cuốn sách của đồng chí Tổng Bí thư có ý nghĩa to lớn, là định hướng, quan điểm chỉ đạo quan trọng đối với lực lượng CAND trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng trong thời gian tới, nhất là Nghị quyết số 12 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh xây dựng lực lượng CAND thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Quán triệt sâu sắc những tư tưởng, quan điểm chỉ đạo trong cuốn sách của đồng chí Tổng Bí thư, Bộ trưởng Tô Lâm yêu cầu lực lượng CAND bất luận trong hoàn cảnh nào, điều kiện nào cũng phải luôn kiên định nguyên tắc Đảng lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt đối với lực lượng CAND. Đây là yêu cầu khách quan, tất yếu của sự nghiệp bảo vệ an ninh trật tự và xây dựng lực lượng.

Từng đơn vị, mỗi cán bộ, chiến sĩ (CBCS) Công an, nhất là lãnh đạo, chỉ huy và người đứng đầu phải nhận thức sâu sắc về tình hình, nhiệm vụ quan trọng, cấp bách của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, PCTN,TC trong giai đoạn hiện nay. Trên cơ sở đó, nghiên cứu, cụ thể hóa bằng các chương trình hành động, kế hoạch cụ thể để tổ chức thực hiện thắng lợi nhiệm vụ công tác đề ra.

Bên cạnh đó, phải tập trung xây dựng lực lượng thật sự trong sạch, vững mạnh, tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc, hết lòng phục vụ Nhân dân. Tiếp tục thể hiện tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đổi mới, dám đương đầu với khó khăn, thử thách, dám hành động vì lợi ích chung; phát huy trách nhiệm và vai trò nêu gương, nhất là người đứng đầu. Mỗi CBCS phải thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện; thường xuyên tự soi, tự sửa, tự tu dưỡng, rèn luyện theo Sáu điều Bác Hồ dạy CAND.

Toàn cảnh buổi Tọa đàm tại điểm cầu Công an Nghệ An
Toàn cảnh buổi Tọa đàm tại điểm cầu Công an Nghệ An

Cùng với đó, chủ động, tích cực tham mưu, đề xuất nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh PCTN,TC theo chức năng, nhiệm vụ của lực lượng CAND. Phối hợp chặt chẽ với các bộ, ban, ngành, đơn vị có liên quan tập trung tham mưu, đề xuất hoàn thiện thể chế, cơ chế, chính sách pháp luật về PCTN,TC.

Tiếp tục làm tốt hơn nữa công tác phòng ngừa, công tác phát hiện, điều tra án tham nhũng tại địa phương. Xử lý kịp thời, nghiêm minh các đối tượng phạm tội, với phương châm triệt để, thận trọng, thấu đáo, chặt chẽ, trên nguyên tắc thượng tôn pháp luật, "không có vùng cấm", không bỏ lọt tội phạm, nhân văn, thuyết phục, có lý, có tình... góp phần củng cố, nâng cao niềm tin của Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và chế độ XHCN.

Để lan tỏa hơn nữa giá trị cuốn sách của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong lực lượng CAND, Bộ trưởng Tô Lâm đề nghị: Các cấp uỷ, tổ chức Đảng cần tập trung chỉ đạo tổ chức thật tốt sinh hoạt chuyên đề về nội dung cuốn sách theo Hướng dẫn số 34, ngày 31/01/2023 của Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương, để cán bộ, đảng viên nắm rõ bản chất, nguy cơ của TN,TC đối với sự tồn tại, phát triển của Đảng và chế độ XHCN ở Việt Nam; quan điểm, quyết tâm chính trị của Đảng, Nhà nước về đấu tranh PCTN,TC. Từ đó xác định rõ trách nhiệm và quyết tâm trong công tác này, trước hết là ở ngay chính đơn vị, địa phương mình.

.

Hồng Hạnh - Minh Khôi

.