Thứ Sáu, 16/09/2022, 17:46 [GMT+7]

Xây dựng Phòng Xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc vững mạnh toàn diện

(Congan.nghean.gov.vn)-Sáng 16/9/2022, đồng chí Thượng tá Trần Ngọc Tuấn, Phó Giám đốc Công an tỉnh đã có buổi làm việc với Phòng Xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ) nhằm đánh giá tình hình, kết quả công tác 9 tháng đầu năm 2022. Cùng dự buổi làm việc có đại diện lãnh đạo một số phòng Công an tỉnh.

Đồng chí Thượng tá Trần Ngọc Tuấn, Phó Giám đốc Công an tỉnh chủ trì buổi làm việc
Đồng chí Thượng tá Trần Ngọc Tuấn, Phó Giám đốc Công an tỉnh chủ trì buổi làm việc

Với chức năng, nhiệm vụ được giao, trong thời gian qua, Phòng Xây dựng phong trào bảo vệ ANTQ đã tích cực, chủ động tham mưu cho Đảng ủy, Lãnh đạo Công an tỉnh để tham mưu, triển khai quyết liệt, hiệu quả công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trên địa bàn. Trong đó, đã tham mưu Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Lãnh đạo Công an tỉnh ban hành nhiều văn bản quan trọng để tập trung chỉ đạo các cấp, các ngành, cả hệ thống chính trị trong thực hiện nhiệm vụ xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ; các văn bản chỉ đạo liên quan đến xây dựng Đề án "Xã biên giới sạch về ma túy"; chuỗi các hoạt động Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ năm 2022 từ huyện đến cơ sở, qua đó đã có sức lan tỏa sâu rộng, làm chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, trách nhiệm của lãnh đạo các cấp, các ngành và quần chúng Nhân dân đối với phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ. Tham mưu Lãnh đạo Công an tỉnh chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc Công an các đơn vị, địa phương chủ động triển khai, phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân tham gia phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội. Công tác xây dựng, nhân rộng mô hình, điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ được Công an các đơn vị, địa phương triển khai quyết liệt, hiệu quả; duy trì, nâng cao chất lượng các chương trình, quy chế phối hợp hành động với các ban, ngành, đoàn thể trong công tác xây dựng, phát động phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ; chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương nâng cao hiệu quả công tác “Dân vận khéo” của lực lượng Công an, nhất là Công an cơ sở… Từ đó, ngày càng củng cố mối quan hệ máu thịt giữa Công an với Nhân dân, xây dựng hình ảnh đẹp về người chiến sĩ Công an Nghệ An trong lòng Nhân dân...

Đồng chí Thượng tá Trần Ngọc Tuấn, Phó Giám đốc Công an tỉnh kết luận buổi làm việc
Đồng chí Thượng tá Trần Ngọc Tuấn, Phó Giám đốc Công an tỉnh kết luận buổi làm việc

Tại buổi làm việc, Lãnh đạo, cán bộ Phòng Xây dựng phong trào bảo vệ ANTQ đã trình bày một số khó khăn, vướng mắc cũng như những kiến nghị đề xuất với đồng chí Phó Giám đốc Công an tỉnh. Lãnh đạo các phòng Công an tỉnh cũng đã đóng góp một số ý kiến nhằm nâng cao công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong thời gian tới.

Trưởng phòng Xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ báo cáo tình hình, kết quả công tác 9 tháng đầu năm 2022
Các đại biểu dự buổi làm việc
Trưởng phòng Xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ báo cáo tình hình, kết quả công tác 9 tháng đầu năm 2022
Trưởng phòng Xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ báo cáo tình hình, kết quả công tác 9 tháng đầu năm 2022

Kết luận tại buổi làm việc, đồng chí Thượng tá Trần Ngọc Tuấn, Phó Giám đốc Công an tỉnh đã chỉ đạo một số nội dung trọng tâm trước mắt, định hướng, gợi ý các nhiệm vụ trong dài hạn, đồng thời ghi nhận và biểu dương những kết quả mà Phòng Xây dựng phong trào bảo vệ ANTQ đã đạt được trong thời gian qua. Đồng chí Phó Giám đốc nhấn mạnh: Phòng Xây dựng phong trào bảo vệ ANTQ là đơn vị thực hiện rất nhiều nhiệm vụ; công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ là biện pháp công tác đặc biệt quan trọng, mang tính chất bản lề và có ý nghĩa then chốt trong các hoạt động công tác công an. Do vậy, Lãnh đạo, chỉ huy, cán bộ đơn vị phải cống hiến hết tâm sức, trí tuệ và có đóng góp xứng đáng vào thành tích chung của Công an tỉnh. Đồng thời, đồng chí Phó Giám đốc đề nghị Lãnh đạo đơn vị tiếp tục gương mẫu, trách nhiệm xây dựng tập thể đoàn kết, thống nhất, vững mạnh, nhất là làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, truyền thống, công tác đào tạo, tự đào tạo cán bộ, xây dựng được đội ngũ cán bộ kế cận, đủ sức đảm nhiệm vị trí công tác cao hơn. Mỗi cán bộ phải nỗ lực, cố gắng trưởng thành, xây dựng đơn vị ngày càng vững mạnh toàn diện.

.

Minh Khôi

.