Thứ Năm, 29/09/2022, 14:47 [GMT+7]
Tỉnh Nghệ An

Thêm 186 Công an cấp xã đủ điều kiện đăng ký xe mô tô

(Congan.nghean.gov.vn)-Thực hiện Thông tư số 15/2022/TT-BCA ngày 06/4/2022 của Bộ Công an quy định về trình tự thực hiện các mặt công tác nghiệp vụ của lực lượng Công an nhân dân và Thông tư số 16/2022/TT-BCA ngày 06/4/2022 của Bộ Công an quy định một số mặt công tác nghiệp vụ của lực lượng Cảnh sát giao thông; thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an, Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An quyết định: Bắt đầu từ ngày 01/10/2022 tổ chức thí điểm phân cấp công tác đăng ký, cấp biển số xe mô tô, xe gắn máy, kể cả xe máy điện (sau đây viết gọn là xe mô tô) cho 186 Công an cấp xã thuộc tỉnh Nghệ An. Đây là những xã, phường có số lượng đăng ký xe mô tô trên 150 xe/năm, đủ điều kiện theo danh sách rà soát của Cục Cảnh sát giao thông - Bộ Công an. Theo Quyết định của Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An, thời gian tổ chức thí điểm đăng ký xe mô tô: Từ ngày 01/10/2022 đến ngày 21/5/2023. Công an cấp xã thực hiện đăng ký, cấp biển số xe mô tô cho cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, doanh nghiệp quân đội, cá nhân có trụ sở hoặc thường trú tại cấp xã chưa được phân cấp đăng ký xe trong cùng huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (theo mô hình cụm), nhằm đảm bảo thuận lợi cho tổ chức, cá nhân có nhu cầu.

Phòng Cảnh sát giao thông hướng dẫn Công an cấp xã triển khai đăng ký xe mô tô cho công dân đợt đầu tiên từ ngày 21/5/2022
Phòng Cảnh sát giao thông hướng dẫn Công an cấp xã triển khai đăng ký xe mô tô cho công dân đợt đầu tiên từ ngày 21/5/2022

Để tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả phân cấp đăng ký xe mô tô cho Công an cấp xã (đợt 2), đồng chí Giám đốc Công an tỉnh đã có văn bản chỉ đạo, đôn đốc Công an các đơn vị, địa phương khẩn trương triển khai thực hiện một số nội dung. Theo đó, Công an tỉnh yêu cầu Công an các huyện, thành, thị khẩn trương kiểm tra, rà soát để trang bị, bố trí đầy đủ, địa điểm, cơ sở vật chất, các trang thiết bị máy tính, máy in, đường truyền và cán bộ đáp ứng yêu cầu công tác đăng ký xe cho Công an cấp xã. Phòng Cảnh sát giao thông phối hợp các phòng Công an tỉnh và Công an các huyện, thành, thị cài đặt, triển khai các phần mềm đăng ký xe cho Công an cấp xã trên hạ tầng mạng Wan Bộ Công an để bảo đảm việc triển khai thực hiện của Công an cấp xã; cử cán bộ trực tiếp kiểm tra, hướng dẫn đối với những địa phương gặp khó khăn trong quá trình triển khai phân cấp đăng ký xe đến Công an cấp xã.

Việc phân cấp đăng ký xe mô tô cho Công an cấp xã đã mang lại nhiều thuận lợi cho người dân
Việc phân cấp đăng ký xe mô tô cho Công an cấp xã đã mang lại nhiều thuận lợi cho người dân

Trước đó, từ ngày 21/5/2022, 122 Công an cấp xã trên địa bàn tỉnh Nghệ An đã tổ chức đăng ký, cấp biển số xe mô tô, xe gắn máy (kể cả xe máy điện) cho cá nhân, tổ chức. Quá trình triển khai thực hiện đã mang lại nhiều lợi ích cho người dân, tiết kiệm thời gian, chi phí đi lại.

Việc phân cấp công tác đăng ký xe mô tô cho Công an cấp xã là chủ trương lớn của Bộ Công an về cải cách thủ tục hành chính. Đây là việc làm thể hiện danh dự và trách nhiệm của lực lượng Công an với Nhân dân và xã hội.

 

Danh sách 186 xã, phường đủ điều kiện đăng ký thí điểm xe mô tô

(16 huyện, thị xã)

Huyện Anh Sơn gồm các xã: Tào Sơn, Cao Sơn, Cẩm Sơn, Hội Sơn, Đỉnh Sơn, Lạng Sơn, Long Sơn.  

Huyện Con Cuông gồm các xã: Đôn Phục, Châu Khê, Lạng Khê, Yên Khê, Thạch Ngàn, Mậu Đức.   

Huyện Diễn Châu gồm các xã: Diễn Đồng, Diễn Hoa, Diễn Hùng, Diễn Tháp, Diễn Xuân, Diễn An, Diễn Lợi, Diễn Lộc, Diễn Nguyên, Diễn Liên, Diễn Mỹ, Diễn Thái, Diễn Cát, Diễn Hạnh, Diễn Tân, Diễn Hoàng, Diễn Vạn.

Huyện Đô Lương gồm các xã: Đặng Sơn, Nam Sơn, Lam Sơn, Trung Sơn, Quang Sơn, Thái Sơn, Hòa Sơn, Xuân Sơn, Lạc Sơn, Thượng Sơn, Văn Sơn, Tân Sơn, Hiến Sơn, Nhân Sơn, Yên Sơn, Giang Sơn Đông, Đà Sơn, Lưu Sơn, Thịnh Sơn, Minh Sơn, Mỹ Sơn, Thuận Sơn, Đông Sơn, Tràng Sơn.

Huyện Hưng Nguyên gồm các xã: Hưng Thịnh, Hưng Nghĩa, Hưng Yên Bắc, Hưng Lĩnh, Châu Nhân, Xuân Lam, Long Xá, Hưng Yên Nam, Hưng Đạo.

Huyện Nam Đàn gồm các xã: Nam Nghĩa, Nam Xuân, Nam Cát, Xuân Hòa, Nam Giang, Nam Lĩnh, Nam Anh, Xuân Lâm.

Huyện Nghi Lộc gồm các xã: Nghi Công Bắc, Nghi Hưng, Khánh Hợp, Nghi Đồng, Nghi Thịnh, Nghi Thiết, Nghi Công Nam, Nghi Quang, Nghi Hoa, Nghi Long, Nghi Phương, Nghi Trường.

Huyện Nghĩa Đàn gồm các xã: Nghĩa Lợi, Nghĩa Đức, Nghĩa Hưng, Nghĩa Trung, Nghĩa Yên, Nghĩa An, Nghĩa Lâm, Nghĩa Mai.

Huyện Quế Phong gồm các xã: Châu Thôn, Châu Kim, Quang Phong, Cắm Muộn.

Huyện Quỳ Châu gồm các xã: Châu Tiến, Châu Bính, Châu Phong.

Huyện Quỳ Hợp gồm các xã: Hạ Sơn, Châu Thành, Châu Lộc, Yên Sơn
Huyện Quỳnh Lưu gồm các xã: Quỳnh Bá, Quỳnh Đôi, Quỳnh Thuận, Quỳnh Hoa, Quỳnh Yên, Quỳnh Nghĩa, Quỳnh Diễn, Quỳnh Long, Quỳnh Tam, Tân Sơn, Quỳnh Hồng.

Huyện Tân Kỳ gồm các xã: Tân An, Phú Sơn, Tân Phú, Tân Hợp, Tân Xuân, Hương Sơn, Tiên Kỳ, Nghĩa Hành, Nghĩa Bình, Nghĩa Thái, Nghĩa Dũng, Kỳ Tân, Kỳ Sơn.

Huyện Thanh Chương gồm các xã: Xuân Tường, Thanh Đồng, Thanh Hà, Thanh Dương, Phong Thịnh, Thanh Sơn, Thanh Ngọc, Thanh Khê, Thanh Lĩnh, Thanh Yên, Thanh Lâm, Ngọc Lâm, Thanh Đức, Thanh An, Hạnh Lâm, Thanh Thủy, Thanh Hương, Cát Văn, Thanh Tiên, Ngọc Sơn, Thanh Lương, Thanh Mai, Thanh Thịnh.

Huyện Tương Dương gồm các xã: Yên Na, Yên Hòa, Nga My, Tam Đình, Tam Thái, Xá Lượng, Tam Quang.

Huyện Yên Thành gồm các xã: Lý Thành, Hậu Thành, Minh Thành, Bắc Thành, Thịnh Thành, Hùng Thành, Trung Thành, Tăng Thành, Tây Thành, Hồng Thành, Nam Thành, Hợp Thành, Phú Thành, Quang Thành, Sơn Thành, Mỹ Thành, Tiến Thành, Liên Thành, Vĩnh Thành, Mã Thành, Khánh Thành.

Thị xã Cửa Lò gồm các phường: Nghi Thu, Thu Thủy, Nghi Hòa

Thị xã Hoàng Mai gồm các xã, phường: Quỳnh Dị, xã Thành Liên

Thị xã Thái Hòa gồm các xã, phường: Xã Nghĩa Mỹ, xã Đông Hiếu, xã Tây Hiếu và phường Long Sơn.


                                                                                   

.

Đức Vũ

.