Thứ Năm, 22/09/2022, 22:53 [GMT+7]

Thành lập Đoàn kiểm tra việc chấp hành bảo vệ bí mật Nhà nước

(Congan.nghean.gov.vn)-Chiều 22/9/2022, UBND tỉnh Nghệ An đã thành lập Đoàn kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật Nhà nước và bảo đảm an toàn, an ninh mạng trên địa bàn tỉnh Nghệ An năm 2022.

Trưởng Đoàn kiểm tra là đồng chí Đại tá Lê Văn Thái, Phó Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An, các đồng chí Phó trưởng đoàn, thành viên và thư ký đều là cán bộ của Công an tỉnh Nghệ An.

Toàn cảnh buổi công bố thành lập Đoàn kiểm tra
Toàn cảnh buổi công bố thành lập Đoàn kiểm tra

Đoàn kiểm tra của UBND tỉnh sẽ trực tiếp tiến hành kiểm tra đối với một số sở, cơ quan và UBND các huyện, thị xã nhằm đánh giá việc chấp hành các quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật Nhà nước và bảo đảm an toàn, an ninh mạng.

Đồng thời, hướng dẫn triển khai các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ bí mật Nhà nước, bảo đảm an ninh, an toàn hệ thống thông tin trong quá trình vận hành các hệ thống mạng và công tác phòng chống âm mưu, hoạt động thu thập bí mật Nhà nước của các thế lực thù địch, các đối tượng xấu, phòng ngừa nguy cơ lộ, mất và công tác quản lý, bảo đảm an toàn về bí mật Nhà nước tại các cơ quan, đơn vị.

.

Quỳnh Trang

.