Thứ Năm, 22/09/2022, 22:52 [GMT+7]

Hội nghị đánh giá, hướng dẫn triển khai thực hiện Đề án 06/CP trên địa bàn thành phố Vinh

(Congan.nghean.gov.vn)-Chiều 21/9/2022, Công an tỉnh Nghệ An phối hợp UBND thành phố Vinh tổ chức Hội nghị đánh giá, hướng dẫn triển khai thực hiện Đề án 06/CP của Chính phủ về phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn thành phố Vinh.

Tham dự Hội nghị có đồng chí Đại tá Cao Minh Huyền, Phó Giám đốc Công an tỉnh - Thành viên Tổ công tác Đề án 06 Nghệ An và đại diện các sở, ban, ngành của tỉnh Nghệ An.

Đồng chí Đại tá Cao Minh Huyền, Phó Giám đốc Công an tỉnh phát biểu tại Hội nghị
Đồng chí Đại tá Cao Minh Huyền, Phó Giám đốc Công an tỉnh phát biểu tại Hội nghị

Đề án 06/CP phục vụ 05 nhóm tiện ích bao gồm: Phục vụ giải quyết thủ tục hành chính và cung cấp dịch vụ công trực tuyến; phục vụ phát triển kinh tế, xã hội; xây dựng dữ liệu công dân số; hoàn thiện hệ sinh thái phục vụ kết nối, khai thác, bổ sung làm giàu dữ liệu dân cư và phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo các cấp.

Trên địa bàn thành phố, hoạt động thực hiện chứng thực bản sao điện tử tại Bộ phận một cửa thành phố và các phường, xã đi vào nề nếp; đã tiếp nhận giải quyết 173 hồ sơ hộ tịch trực tuyến. Xác định địa bàn cấp xã là nguồn đầu vào cũng là địa bàn trực tiếp thụ hưởng những giá trị của Đề án 06 mang lại, do đó tại địa bàn thành phố Vinh, phường Hưng Phúc, xã Hưng Chính, xã Nghi Kim được lựa chọn là đơn vị thực hiện điểm các nhiệm vụ của Đề án.

Các đại biểu tham dự Hội nghị
Các đại biểu tham dự Hội nghị

Tại Hội nghị, các đại biểu đã tham luận, đánh giá tình hình thực hiện Đề án 06 tại đơn vị mình, nêu các khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện và đề xuất các giải pháp trong thời gian tới để việc thực hiện Đề án 06 được tốt hơn.

Kết luận Hội nghị, đồng chí Đại tá Cao Minh Huyền, Phó Giám đốc Công an tỉnh, thành viên Tổ công tác Đề án 06 tỉnh ghi nhận và biểu dương sự nỗ lực của các đồng chí Tổ giúp việc; các cấp, ngành, địa phương cùng những kết quả đạt được trong chỉ đạo, triển khai Đề án 06 trên địa bàn thành phố.

Đồng chí Đại tá Cao Minh Huyền, Phó Giám đốc Công an tỉnh chủ trì Hội nghị, lắng nghe các đại biểu đóng góp ý kiến
Đồng chí Đại tá Cao Minh Huyền, Phó Giám đốc Công an tỉnh lắng nghe các đại biểu đóng góp ý kiến

Đồng tình với những đánh giá về kết quả thực hiện, tồn tại, hạn chế mà Tổ công tác đã chỉ ra, để tiếp tục triển khai có hiệu quả Đề án 06/CP, đồng chí đề nghị thời gian tới các sở, ban, ngành, địa phương tiếp tục kiểm tra, rà soát, hoàn thành các nhiệm vụ được giao. Đồng thời cần khẩn trương hoàn thành dứt điểm, có hiệu quả việc triển khai cung cấp các dịch vụ công trực tuyến, đặc biệt là 25 dịch vụ công thiết yếu để phục vụ người dân, doanh nghiệp đã được xác định trong Đề án 06.

Một trong những đại biểu tại cơ sở nêu những vướng mắc trong quá trình thực hiện Đề án
Một trong những đại biểu tại cơ sở nêu các vướng mắc trong quá trình thực hiện Đề án

Tập trung rà soát, đánh giá và đề xuất trang cấp, bổ sung thiết bị phục vụ triển khai dịch vụ công trực tuyến. Các sở, ngành, UBND cấp thành phố, cấp xã chọn lựa, bố trí cán bộ, công chức, viên chức đảm bảo các yêu cầu, điều kiện về năng lực chuyên môn làm công tác tiếp nhận, giải quyết các dịch vụ công trực tuyến, Bộ phận một cửa cấp huyện, cấp xã để giải quyết tình trạng thiếu nhân lực.

Các cơ quan, đơn vị, địa phương tùy theo chức năng, nhiệm vụ đẩy mạnh thực hiện các công việc được giao trong Đề án; tăng cường công tác tuyên truyền việc triển khai thực hiện Đề án, những tiện ích khi sử dụng các dịch vụ công trực tuyến, tạo sự đồng thuận, khuyến khích các tổ chức, cộng đồng doanh nghiệp và người dân tham gia thực hiện các thủ tục hành chính trên môi trường điện tử. 

Trước hết cán bộ, công chức, viên chức tại các cơ quan Nhà nước phải gương mẫu sử dụng dịch vụ công trực tuyến khi có nhu cầu giải quyết các thủ tục hành chính.

.

Quỳnh Trang - Minh Khôi

.