Thứ Bảy, 26/12/2020, 17:05 [GMT+7]

Công bố thành lập Cơ quan Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Công an tỉnh

(Congannghean.vn)-Chiều 26/12, Công an tỉnh tổ chức lễ công bố Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc thành lập Cơ quan ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công an tỉnh Nghệ An.
 
Được sự ủy quyền của Giám đốc Công an tỉnh, đồng chí Thượng tá Đinh Anh Dũng, Trưởng phòng Tổ chức cán bộ đã công bố Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc thành lập Cơ quan ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công an tỉnh Nghệ An và các Quyết định  của Giám đốc Công an tỉnh về việc điều động cán bộ đến nhận công tác tại Cơ quan Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Công an tỉnh. 
Thiếu tướng Võ Trọng Hải Giám đốc Công an tỉnh trao các các quyết định điều động bổ nhiệm lãnh đạo, cán bộ đến nhận công tác tại UBKT Đảng uỷ Công an tỉnh
Đồng chí Thiếu tướng Võ Trọng Hải, Giám đốc Công an tỉnh trao các các Quyết định điều động bổ nhiệm Lãnh đạo, cán bộ đến nhận công tác tại UBKT Đảng uỷ Công an tỉnh
Đại tá Hồ Văn Tứ, Phó Giám đốc Công an tỉnh phát biểu giao nhiệm vụ tại lễ công bố
Đồng chí Đại tá Hồ Văn Tứ, Phó Giám đốc Công an tỉnh phát biểu giao nhiệm vụ tại lễ công bố
Đại tá Hồ Minh Thắng, Thủ trưởng cơ quan UBKT làm lễ tuyên thệ
Đồng chí Đại tá Hồ Minh Thắng, Thủ trưởng cơ quan UBKT làm lễ tuyên thệ
Đảng ủy - Lãnh đạo Công an tỉnh chúc mừng UBKT Đảng ủy Công an tỉnh
Đảng ủy - Lãnh đạo Công an tỉnh chúc mừng UBKT Đảng ủy Công an tỉnh
Phát biểu giao nhiệm vụ tại buổi lễ, Đại tá Hồ Văn Tứ, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc nhấn mạnh việc thành lập Cơ quan Ủy ban Kiểm tra trực thuộc Công an tinh thể hiện sự quan tâm của Đảng ủy Công an Trung ương với công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng, khắc phục những tồn tại, vướng mắc trong mô hình tổ chức bộ máy, trong lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện nhiệm vụ; nâng cao hiệu lực, hiệu quả của công tác kiểm tra, giám sát. Đồng chí Phó Giám đốc yêu cầu đơn vị cần tập trung thực hiện 5 nhiệm vụ trọng tâm trong đó nhanh chóng ổn định tổ chức, tập trung tham mưu cụ thể hóa các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Đảng và Đảng ủy Công an Trung ương, Tỉnh ủy Nghệ An về công tác kiểm tra, giám sát phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, tình hình đặc điểm của Đảng bộ Công an tỉnh. Quan tâm xây dựng đội ngũ làm công tác kiểm tra, giám sát có đủ phẩm chất, năng lực, thực hiện tốt phương châm “Mỗi cán bộ làm công tác kiểm tra, giám sát phải thường xuyên tự kiểm tra, xây dựng người cán bộ kiểm tra tuyệt đối trung thành, trung thực, liêm khiết, kỷ cương, tận tụy.
.

Huyền Thương

.