Thứ Bảy, 26/12/2020, 16:54 [GMT+7]

Giữ vững danh hiệu lá cờ đầu trong phong trào thi đua của Bộ Công an

(Congannghean.vn)-Trong khuôn khổ chương trình triển khai công tác công an năm 2021, chiều 26/12, Công an tỉnh Nghệ An tổ chức ký giao ước thi đua năm 2021.
Các đơn vị ký kết giao ước thi đua năm 2021
Các đơn vị ký kết giao ước thi đua năm 2021
Năm 2021, Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh phát động phong trào thi đua “Vì An ninh Tổ quốc” với khẩu hiệu hành động “Chủ động, sáng tạo, kỷ cương, nêu gương, trách nhiệm, hiệu quả, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong mọi tình huống”. Phát động phong trào thi đua “Vì An ninh Tổ quốc” năm 2021, Đại tá Hồ Văn Tứ, Phó giám đốc Công an tỉnh chỉ rõ 7 nhiệm vụ trọng tâm và 3 nhiệm vụ trọng tâm đột phá. Trong đó chú trọng đẩy mạnh phong trào thi đua theo hướng chiều sâu, có sức lan tỏa lớn. Phát động các đợt thi đua ngắn, thi đua nước rút, liên tục; bám sát các nhiệm vụ trọng tâm, đột phá trong công tác đảm bảo ANTT và xây dựng lực lượng của Công an tỉnh. Gắn phong trào thi đua với việc thực hiện các Nghị quyết Đại hội các cấp, Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, Chỉ thị 04 và cuộc vận động “Xây dựng phong cách người cán bộ công an trên quê hương Bác Hồ bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”… Chủ động nắm, tổng hợp, phân tích, đánh giá, dự báo và xử lý tình hình, bảo đảm sát đúng, toàn diện kịp thời tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các cấp thực hiện có hiệu quả các chủ trương, chính sách, pháp luật về công tác bảo đảm ANTT. Phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị tham gia đấu tranh, phòng chống tội phạm, đảm bảo trật tự an toàn xã hội. Kìm giữ làm giảm tội phạm xâm phạm TTXH ít nhất 05% so với năm 2020…  
 
Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả 3 nhiệm vụ trọng tâm đột phá năm 2021 của Bộ Công an và 3 trọng tâm đột phá của Công an tỉnh đó là bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng… Tập trung đấu tranh với tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến an ninh mạng, tội phạm sử dụng công nghệ cao. Ổn định tổ chức bộ máy và nâng cao chất lượng, hiệu quả của lực lượng công an xã chính quy.
 
Thay mặt Ban Thường vụ Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh, Đại tá Hồ Văn Tứ, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an tỉnh kêu gọi toàn thể CBCS trong lực lượng đoàn kết một lòng, thống nhất ý chí, khắc phục mọi khó khăn, quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ công tác năm 2021; xây dựng lực lượng Công an Nghệ An “Trong sạch, chính quy, vững mạnh hơn”, tiếp tục là lá cờ đầu trong phong trào thi đua của Bộ Công an, tỉnh Nghệ An, giữ vững danh hiệu Cờ thi đua Thủ tướng Chính phủ, quyết tâm xây dựng Công an Nghệ An trở thành đơn vị “Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân trong thời kỳ đổi mới”.
.

Huyền Thương

.