Thứ Bảy, 21/11/2020, 08:45 [GMT+7]
CÔNG AN HUYỆN ĐÔ LƯƠNG

Tập huấn công tác CCHC và đăng ký, cam kết thực hiện nhiệm vụ CCHC năm 2021

(Congannghean.vn)-Ngày 20/11/2020, Công an huyện Đô Lương tổ chức Hội nghị tập huấn chuyên sâu công tác cải cách hành chính và đăng ký cam kết thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2021. Dự Hội nghị có các đồng chí Lãnh đạo Công an huyện, Chỉ huy các đội nghiệp vụ cũng như toàn thể lực lượng Công an xã chính quy trên địa bàn huyện.
Đồng chí Trung tá Chu Quang Thành, Trưởng Công an huyện Đô Lương phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.
Đồng chí Trung tá Chu Quang Thành, Trưởng Công an huyện Đô Lương phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.
Toàn cảnh Hội nghị
Toàn cảnh Hội nghị
Hội nghị được đồng chí Đại uý Trần Văn Thọ chuyên viên Phòng Tham mưu Công an tỉnh quán triệt, tập huấn một số vấn đề liên quan đến công tác cải cách hành chính đồng thời báo cáo quá trình triển khai thực hiện ý kiến chỉ đạo của Công an tỉnh về đăng ký, cam kết thực hiện nhiệm vụ CCHC năm 2021. 
 
Trong những năm qua, Công an huyện Đô Lương luôn xác định, nhận thức sâu sắc ý nghĩa, vai trò quan trọng của công tác CCHC là nhiệm vụ cốt lõi, có chiều sâu chiến lược an dân mà trước hết là phục vụ có hiệu quả cho công tác Công an. Luôn bám sát tư tưởng, quan điểm chỉ đạo công tác CCHC của Ban Thường vụ Đảng uỷ, Lãnh đạo Công an tỉnh cũng như của Huyện uỷ, UBND huyện… nên Công an huyện đã triển khai quyết liệt, có hiệu quả các giải pháp trong công tác CCHC trong nội bộ đơn vị và các lĩnh vực liên quan đến cá nhân, tổ chức ngoài xã hội. 
 
Thông qua hội nghị này nhằm giúp đội ngũ lãnh đạo, chỉ huy cấp đội cũng như trưởng phó, Công an viên các xã, thị trấn nghiên cứu kỹ các nội dung CCHC trong giai đoạn 2020-2025, để từ đó tiếp tục khắc phục những khó khăn, vướng mắc, cũng như đẩy mạnh công tác cải cách hành chính góp phần nâng cao hiệu quả các mặt công tác công an từ huyện đến cơ sở, góp phần hoàn thành xuất sắc các mặt công tác công an cũng như đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng chính đáng của nhân dân trên địa bàn.
 
Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Trung tá Chu Quang Thành, Bí Thư Đảng uỷ, Trưởng Công an huyện nhấn mạnh sau Hội nghị này yêu cầu các đội công tác, các tổ chức đoàn thể, Trưởng Công an các xã, thị trấn cần tập trung nghiên cứu, tiếp thu sâu sắc, toàn diện các nội dung tập huấn của đồng chí chuyên viên Phòng Tham mưu. Nghiên cứu kỹ các văn bản hội nghị, các nội dung CCHC mà các đồng chí đã đăng ký, cam kết thực hiện trong năm 2021 với Lãnh đạo Công an tỉnh, Lãnh đạo Công an huyện. Phải xây dựng kế hoạch thực hiện cụ thể cho từng nội dung đăng ký theo từng tháng, từng quý. Đồng thời tập trung đẩy nhanh tiến độ hoàn thành dự án dữ liệu quốc gia về dân cư; tăng cường tuyên truyền, phổ biến pháp luật tại các trường học, địa bàn trọng điểm phức tạp về ANTT. Duy trì tiếp dân từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần; tiếp tục sửa chữa, nâng cấp bộ phận một cửa; Siết chặt hơn nữa kỷ luật, kỷ cương, điều lệnh, trật tự, nội vụ đơn vị, bảo đảm nề nếp, chính quy, sẵn sàng chiến đấu trong mọi tình huống. Tiếp tục huy động CBCS ủng hộ về vật chất để giúp đỡ những người nghèo khó, bệnh tật, người có công với cách mạng với tinh thần lá lành đùm lá rách…
Các đội công tác, Trưởng Công an các xã, thị tr ký cam kết thực hiện các nhiệm vụ CCHC trong năm 2021.
Các đội công tác, Trưởng Công an các xã, thị trấn ký cam kết thực hiện nhiệm vụ CCHC trong năm 2021.
Sau khi nghe quán triệt, dưới sự chứng kiến của Lãnh đạo Đơn vị, chuyên viên theo dõi mảng CCHC Công an tỉnh, Chỉ huy các Đội nghiệp vụ, Trưởng công an các xã, thị trấn đã ký cam kết thực hiện các nội dung CCHC trong năm 2021. 
.

MẠNH CƯỜNG