Thứ Sáu, 20/11/2020, 15:34 [GMT+7]

Phòng Cảnh sát kinh tế: Tập huấn chuyên sâu về cải cách hành chính

(Congannghean.vn)-Sáng 20/11/2020, Phòng Cảnh sát kinh tế tổ chức Hội nghị tập huấn chuyên sâu công tác cải cách hành chính và đăng ký cam kết thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2021. Dự Hội nghị có các đồng chí Lãnh đạo Phòng, Chỉ huy và CBCS các đội công tác.  

Thượng tá Phạm Anh tuấn, Trưởng Phòng Cảnh sát kinh tế phát biểu tại Hội nghị
Thượng tá Phạm Anh tuấn, Trưởng Phòng Cảnh sát kinh tế phát biểu tại Hội nghị
Toàn cảnh hội nghị
Toàn cảnh hội nghị
Tại Hội nghị, đồng chí Thượng tá Phạm Anh tuấn, Trưởng Phòng Cảnh sát kinh tế chủ trì hội nghị báo cáo thành tích, kết quả đạt được của đơn vị trong công tác cải cách hành chính (CCHC) năm 2020. Trong đó, Phòng Cảnh sát kinh tế thực hiện tốt một số nội dung trọng tâm trong công tác CCHC, điển hình như: Làm tốt công tác tham mưu về CCHC, thực hiện tốt nhiệm vụ quy chế phối hợp với các ban, ngành, phối hợp làm tốt công tác tiếp nhận, xử lý, kiến nghị của các cá nhân, tổ chức; Công tác tiếp nhận tin báo đảm bảo chính xác, theo đúng quy trình pháp luật; Tổ chức, rà soát chất lượng cán bộ, trình độ đào tạo chuyên môm nghiệp vụ và năng khiếu sở trường để bố trí phù hợp với các đội công tác trong đơn vị; làm tốt công tác quản lý cán bộ, thực hiện đúng quy định về đánh giá cán bộ, giữ vững kỷ luật, kỷ cương, không để CBCS sai phạm, không có đơn thư, khiếu nại, tố cáo bị xử lý; làm tốt công tác quản lý hồ sơ, tài liệu, quản lý văn bản, áp dụng các công nghệ thông tin nhằm khai thác các thông tin trong công tác phòng ngừa và đấu tranh với các loại tội phạm đặc biệt là tội phạm kinh tế; tuyên truyền giáo dục cho CBCS nắm chắc quan điểm, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, thực hiện nghiêm túc, kịp thời, đầy đủ, chất lượng các chương trình CCHC của Công an tỉnh, Bộ Công an.
 
Hội nghị được đồng chí Đại uý Trần Văn Thọ chuyên viên Phòng Tham mưu Công an tỉnh quán triệt, tập huấn một số vấn đề liên quan đến công tác cải cách hành chính đồng thời báo cáo quá trình triển khai thực hiện ý kiến chỉ đạo của Công an tỉnh về đăng ký, cam kết nhiệm vụ CCHC năm 2021. 
 
Tại Hội nghị, đồng chí Thượng tá Phạm Anh tuấn cũng quán triệt đầy đủ các nội dung, nhiệm vụ CCHC năm 2021. Đồng thời, đồng chí đã bày tỏ mong muốn, thông qua Hội nghị này, các đồng chí CBCS trong đơn vị tập trung nghiên cứu kỹ các nội dung CCHC để thẳng thắn nhìn nhận những khó khăn, hạn chế, vướng mắc. Qua đó, tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được và kịp thời khắc phục những hạn chế, vướng mắc; đẩy mạnh công tác CCHC, đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng chính đáng của nhân dân; Các đội công tác tập trung tực hiện các nhiệm vụ CCHC đã đề ra.
Đội trưởng các Đội nghiệp vụ ký cam kết
Các Đội nghiệp vụ ký cam kết
Sau khi nghe quán triệt, dưới sự chứng kiến của Lãnh đạo Đơn vị, chuyên viên theo dõi mảng CCHC Công an tỉnh, Chỉ huy các Đội nghiệp vụ ký cam kết thực hiện các nội dung CCHC trong năm 2021.

 

.

Cao Loan

.