Thứ Sáu, 16/10/2020, 17:02 [GMT+7]

Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XIX tiến hành phiên trù bị

(Congannghean.vn)-Chiều ngày 16/10, Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025 đã tiến hành phiên trù bị. Đồng chí Thái Thanh Quý, Uỷ viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ Nghệ An điều hành phiên khai mạc trù bị. Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy cùng các đại biểu tham dự phiên trù bị. 

Đoàn chủ tịch tại đại hội
Đoàn chủ tịch tại đại hội
Tham dự phiên trù bị có 448 đại biểu tham dự, đại diện cho hàng ngàn đảng viên, tiêu biểu cho ý chí, trí tuệ và sức mạnh đoàn kết của toàn Đảng bộ tỉnh nhà
Tham dự phiên trù bị có 448 đại biểu tham dự, đại diện cho hàng ngàn đảng viên, tiêu biểu cho ý chí, trí tuệ và sức mạnh đoàn kết của toàn Đảng bộ tỉnh nhà
Tại phiên trù bị đại hội đã tiến hành bầu Đoàn Chủ tịch, Đoàn Thư ký, Ban Thẩm tra tư cách đại biểu Đại hội; thông qua Chương trình, nội quy, quy chế làm việc của Đại hội; quán triệt quy chế bầu cử trong Đảng; thông qua Đề án nhân sự Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX; đề án nhân sự Đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIX của Đảng; thành lập tổ, hướng dẫn thảo luận và tiến hành thảo luận. Đại hội đã tiến hành bầu Đoàn Chủ tịch gồm 15 đồng chí, Đoàn Thư ký gồm 3 đồng chí và Ban Thẩm tra tư cách đại biểu Đại hội gồm 7 đồng chí.
 
Đại hội sẽ tiến hành các nội dung: Tổng kết thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2015 - 2020, xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ 2020 - 2025; thảo luận, đóng góp ý kiến dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng và văn kiện trình Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Nghệ An  lần thứ XIX; bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025; bầu Đoàn Đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. 
 
Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX có nhiệm vụ tổng kết, đánh giá toàn diện việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, trong đó khẳng định những kết quả nổi bật trong nhiệm kỳ 2015-2020, nghiêm túc kiểm điểm những hạn chế, yếu kém; làm rõ nguyên nhân, rút ra bài học kinh nghiệm. 
Toàn cảnh Đại hội
Toàn cảnh Đại hội
Biểu quyết thông qua chương trình đại hội
Biểu quyết thông qua chương trình đại hội
Đại hội tiến hành phát động ủng hộ cho bà con gặp lũ lụt tại các tỉnh miền Trung vừa qua
Đại hội tiến hành phát động ủng hộ cho bà con gặp lũ lụt tại các tỉnh miền Trung vừa qua
Đặc biệt đại hội sẽ thảo luận, quyết định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và thông qua Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2020 – 2025; bầu Đoàn Đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Các đại biểu cũng sẽ thảo, đóng góp ý kiến vào các dự thảo văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

 

.

Hồ Hưng

.