Thứ Tư, 22/07/2020, 16:59 [GMT+7]

Triển khai Ngày hội Toàn dân bảo vệ ANTQ năm 2020

(Congannghean.vn)-Chiều 22/7, Công ty Cổ phần vận tải ô tô số 5, Tổng Công ty Công nghiệp ô tô Việt Nam tổ chức Ngày hội Toàn dân bảo vệ ANTQ năm 2020. Tham dự có lãnh đạo các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh.

Ông Phan Huy Hoàng, Giám đốc Công ty báo cáo một số kết quả Công ty trong thời gian qua
Ông Phan Huy Hoàng, Giám đốc Công ty báo cáo một số kết quả Công ty trong thời gian qua
Các đại biểu dự Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ năm 2020 của Công ty CP vận tải ô tô số 5
Các đại biểu dự Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ năm 2020 của Công ty CP vận tải ô tô số 5
Trong những năm qua, cấp ủy, lãnh đạo Công ty luôn xác định công tác xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ là biện pháp cơ bản, chiến lược lâu dài trong công tác bảo vệ an ninh quốc gia và giữ gìn TTATXH nên đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nhằm phát huy sức mạnh của toàn công ty, góp phần vào công tác phòng, chống đảm bảo ANTT. Hàng năm, sau khi nhận được công văn hướng dẫn của Công an Nghệ An, Công ty đã đẩy mạnh tuyên truyền và tích cực triển khai, thực hiện các kế hoạch chỉ đạo về phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ đã ban hành, nhất là thực hiện Chỉ thị 09 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ trong tình hình mới” và Quyết định số 79 của UBND tỉnh về “Xây dựng khu dân cư, xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp đạt tiêu chuẩn “ANTT”. Lãnh đạo Công ty chỉ đạo các phòng, ban liên quan, các tổ chức đoàn thể tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ công nhân viên và người lao động bằng nhiều hình thức, biện pháp về phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ. 
 
Bên cạnh đó, Công ty đã lồng ghép với các hội nghị công tác chuyên môn để tổ chức hội nghị biểu dương về điển hình đối với lực lượng bảo vệ và cán bộ công nhân viên có thành tích đấu tranh phòng chống tội phạm; khen thưởng đối với tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ. Đồng thời, tổ chức các hoạt động về nguồn, đền  ơn đáp nghĩa, thăm hỏi, tặng quà động viên lực lượng nòng cốt bảo đảm ANTT và quần chúng bị thương trong đấu tanh phòng chống tội phạm. Nhờ đó, nhiều năm liền, Công ty đều được Công an tỉnh ghi nhân là đơn vị thực hiện có hiệu quả công tác xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ.
Thượng tá Đậu Khắc Cảnh, Phó trưởng phòng An ninh Kinh tế phát biểu tại Hội nghị
Thượng tá Đậu Khắc Cảnh, Phó trưởng phòng An ninh Kinh tế phát biểu tại Hội nghị
Đại diện các đơn vị tự quản của Công ty ký cam kết ngày hội Toàn dân bảo vệ ANTQ năm 2020
Đại diện các đơn vị tự quản của Công ty ký cam kết ngày hội Toàn dân bảo vệ ANTQ năm 2020
Tại Hội nghị, Thượng tá Đậu Khắc Cảnh, Phó trưởng phòng An ninh Kinh tế đã thông báo về tình hình thế giới, trong nước, trong tỉnh và kết quả đảm bảo ANTT trên địa bàn Nghệ An trong thời gian qua. Trong khuôn khổ chương trình, đại diện các đơn vị tự quản của Công ty Cổ phần vận tải số 5 đã ký cam kết thực hiện “Ngày hội Toàn dân bảo vệ ANTQ” và quy chế tự quản về ANTT năm 2020. Mục tiêu là đẩy mạnh và lan tỏa sâu rộng hơn nữa phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ trong cán bộ, công nhân viên, động viên cán bộ Công ty gắn chặt công tác đảm bảo ANTT với nhiệm vụ chuyên môn để đưa Công ty tiếp tục là điểm sáng trong hoạt động giảng dạy, giữ vững thành tích và thương hiệu nhiều năm qua. 
.

TUỆ TRANG

.