Thứ Sáu, 21/02/2020, 16:26 [GMT+7]

Triển khai xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ năm 2020

(Congannghean.vn)-Chiều 21/2, Trung tâm kỹ thuật tài nguyên và môi trường, Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức Hội nghị triển khai công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ năm 2020. Tham dự Hội nghị có lãnh đạo các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh.

Đại tá Ngô Xuân Đề, Trưởng phòng An ninh Kinh tế biểu dương những nỗ lực, kết quả mà Trung tâm đạt được trong phong trào “Toàn dân bảo vệ ANTQ” năm 2019.
Đại tá Ngô Xuân Đề, Trưởng phòng An ninh Kinh tế biểu dương những nỗ lực, kết quả mà Trung tâm đạt được trong phong trào “Toàn dân bảo vệ ANTQ” năm 2019.
Ông Phan Sỹ Dương, Giám đốc Trung tâm phát biểu tại Hội nghị
Ông Phan Sỹ Dương, Giám đốc Trung tâm phát biểu tại Hội nghị

Trong thời gian qua, Trung tâm Kỹ thuật tài nguyên và môi trường, Sở Tài nguyên – Môi trường đã quan tâm triển khai và đạt hiệu quả cao trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo phong trào “Toàn dân bảo vệ ANTQ”. Ngay từ đầu năm, đơn vị đã tổ chức Hội nghị triển khai phong trào và thành lập, kiện toàn Ban chỉ đạo phong trào “Toàn dân bảo vệ ANTQ” và tự quản về ANTT sát, đúng với vị trí, chức năng, nhiệm vụ của đơn vị, các thành viên có sự đại diện các tổ chức đoàn thể, các tập thể trong Trung tâm. Đặc biệt là quán triệt một cách sâu sắc các nội dung, quy định liên quan đảm bảo ANTT tại đơn vị. Nhờ đó, Trung tâm đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị, cán bộ đảng viên trong đơn vị luôn nêu cao tinh thần cảnh giác, ý thức tổ chức kỷ luật, nghiêm túc chấp hành nội quy, quy chế của cơ quan, không có đảng viên và gia đình công chức, viên chức và người lao động trong đơn vị vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội. Tại Hội nghị, Đại tá Ngô Xuân Đề, Trưởng phòng An ninh Kinh tế Công an tỉnh đã thông báo tình hình, kết quả công tác đảm bảo ANTT của Công an Nghệ An trong thời gian qua. Đồng thời, nhấn mạnh tầm quan trọng của cán bộ, nhân dân trong công tác phòng ngừa, đấu tranh tội phạm.

Các đại biểu tham dự hội nghị
Các đại biểu tham dự hội nghị

Với mục tiêu phát huy kết quả đạt được trong năm 2019, tiếp tục nêu cao ý thức đoàn kết, chấp hành pháp luật của cán bộ công chức và người lao động, Trung tâm Kỹ thuật tài nguyên và môi trường đã triển khai phong trào  “Toàn dân bảo vệ ANTQ” năm 2020. Mục tiêu đặt ra là tăng cường hiệu quả công tác phối hợp với đơn vị giữa các ban, ngành, đoàn thể và các đơn vị trong lực lượng Công an trong công tác vận động cán bộ công chức, viên chức và người lao động tích cực tham gia bảo vệ ANTT và xây dựng lực lượng bảo vệ đơn vị trong sạch vững mạnh. Quá trình thực hiện, Ban chỉ đạo xây dựng quy chế hoạt động và cụ thể hoá kế hoạch xây dựng phong trào trong năm 2020 có lộ trình, đề ra các giải pháp thực hiện cụ thể, phù hợp, sát đúng với tình hình nhiệm vụ của đơn vị; tham mưu tổ chức hoạt động, sơ tổng kết kịp thời, chất lượng.

Các phòng nghiệp vụ ký cam kết triển khai phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ năm 2020.
Các phòng nghiệp vụ ký cam kết triển khai phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ năm 2020.

Tại Hội nghị, đại diện các phòng chức năng đã tổ chức ký cam kết thực hiện phong trào “Toàn dân bảo vệ ANTQ” năm 2020.

 

.

M.H

.