Thứ Năm, 20/02/2020, 15:09 [GMT+7]
Công an huyện Diễn Châu

Hội nghị nghiên cứu, học tập các chuyên đề về xây dựng Đảng

(Congannghean.vn)-Vừa qua, Đảng ủy Công an huyện Diễn Châu, Nghệ An tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập chuyên đề năm 2020 về: "tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" cho cán bộ, đảng viên trong đơn vị.

Bằng hình thức nói chuyện chuyên đề, chiếu phim tư liệu, các đồng chí trong Đảng uỷ, Lãnh đạo đơn vị đã chuyển tải nhiều thông tin qua trong trong công tác xây dựng Đảng, tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc đến toàn bộ CBCS trong đơn vị.

Thông qua việc triển khai học tập chuyên đề năm 2020 nhằm nâng cao nhận thức cho toàn thể cán bộ, đảng viên Công an huyện về những nội dung cơ bản, giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, qua đó góp phần xây dựng lực lượng Công an huyện trong sạch, vững mạnh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao trong tình hình mới.

Toàn cảnh Hội nghị
Toàn cảnh Hội nghị

 

.

Thuỳ Anh