Thứ Sáu, 09/12/2022, 10:32 [GMT+7]

Phát huy sự sáng tạo, cải tiến trong cải cách hành chính để phục vụ người dân

(Congan.nghean.gov.vn)-Qua khảo sát mức độ đáp ứng dịch vụ hành chính hàng tháng, lực lượng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (PCCC&CNCH) Công an tỉnh Nghệ An luôn là đơn vị có sự tín nhiệm cao. Tổng hợp kết quả đo lường sự hài lòng của các công dân, tổ chức, 100% hài lòng khi thực hiện thủ tục hành chính về PCCC&CNCH; không có phản ánh, kiến nghị gì.

Tiếp nhận, giải quyết 100% TTHC về PCCC mức độ 3, mức độ 4
Tiếp nhận, giải quyết 100% TTHC về PCCC mức độ 3, mức độ 4

Thời gian qua, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an tỉnh Nghệ An luôn chú trọng thực hiện công tác cải cách hành chính (CCHC), áp dụng công nghệ thông tin trong giải quyết thủ tục hành chính (TTHC), rút ngắn thời gian, chi phí đi lại, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp. Từ ngày 15/5/2022, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH đã triển khai tiếp nhận, giải quyết 100% thủ tục hành chính về PCCC thuộc thẩm quyền qua dịch vụ công ở mức độ 3, mức độ 4. Tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Nghệ An, luôn có cán bộ hướng dẫn người dân, doanh nghiệp thực hiện thủ tục thẩm duyệt thiết kế về PCCC. Đây cũng là một bước chuyển đột phá trong quan hệ và thủ tục giải quyết công việc giữa lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH với các cơ quan Nhà nước khác nhau, các tổ chức xã hội và với doanh nghiệp, công dân.

Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH đã bố trí các đồng chí Lãnh đạo phòng, 11 đồng chí chỉ huy đội và 27 cán bộ, chiến sĩ đảm bảo trình độ và năng lực thực hiện nhiệm vụ giải quyết TTHC. Ngày 08/9/2022, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH ban hành Công văn số 2118 về việc triển khai thực hiện cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 trên Cổng dịch vụ công Bộ Công an, trong đó chỉ đạo các đội công tác và Công an các huyện, thành phố, thị xã nâng tỷ lệ hồ sơ trực tuyến 06 tháng cuối năm 2022 lên tối thiểu 30% trên tổng số hồ sơ giải quyết TTHC cho người dân, doanh nghiệp. Bên cạnh đó, đã nâng cấp, chuẩn hóa khánh tiết tại Bộ phận một cửa Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH; bố trí cán bộ phân luồng, hướng dẫn, hỗ trợ khi người dân đến nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận một cửa; hỗ trợ người dân đăng ký tài khoản, thực hiện nộp hồ sơ trực tuyến đối với các hồ sơ đảm bảo yêu cầu. Xây dựng mô hình “Tuyên truyền hỗ trợ dịch vụ công trực tuyến” và tiến hành rà soát, tham mưu rút ngắn thời gian giải quyết đối với 07 trong số 14 TTHC trong lĩnh vực PCCC&CNCH thuộc thẩm quyền giải quyết của đơn vị.

Nâng cấp, chuẩn hóa khánh tiết Bộ phận một cửa
Nâng cấp, chuẩn hóa khánh tiết Bộ phận một cửa

Mặt khác, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH thường xuyên tổ chức gặp mặt, đối thoại trực tiếp với các cơ quan đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp về giải quyết TTHC; qua đó, kịp thời nắm bắt, tháo gỡ các vướng mắc cho người dân, tổ chức, doanh nghiệp. Khảo sát sự hài lòng qua phương pháp điều tra xã hội học, 100% phiếu đánh giá hài lòng với chất lượng phục vụ của đơn vị trong việc giải quyết các TTHC về lĩnh vực PCCC&CNCH. Không có cá nhân, tổ chức phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính cũng như cán bộ, chiến sĩ gây phiền hà, sách nhiễu trong quá trình giải quyết TTHC.

Với những sự đột phá, cải tiến trên, lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an tỉnh đã đẩy mạnh việc triển khai thực hiện cung cấp dịch vụ công trực tuyến trên Cổng dịch vụ công Bộ Công an. Đồng thời, khuyến khích người dân, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp sử dụng dịch vụ công trực tuyến trong lĩnh vực PCCC&CNCH.

Từ đầu năm 2022 đến nay, đã tiếp nhận 580 hồ sơ đề nghị giải quyết TTHC trực tuyến trên Cổng dịch vụ công Bộ Công an, trong đó, 100% hồ sơ được giải quyết trước thời hạn, chủ yếu là các hồ sơ về cấp giấy phép vận chuyển hàng nguy hiểm cháy nổ, thẩm duyệt thiết kế về PCCC, hồ sơ huấn luyện nghiệp vụ CNCH…

.

Chu Minh

.