Thứ Năm, 08/12/2022, 19:32 [GMT+7]

Thúc đẩy chuyển đổi số trong chi trả an sinh xã hội

(Congan.nghean.gov.vn)-Bắt đầu từ ngày 07/12/2022, tại thành phố Vinh và huyện Thanh Chương, Công an tỉnh Nghệ An phối hợp với Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam Chi nhánh Nam Nghệ An (Agribank), Phòng Lao động thương binh & xã hội cấp huyện đã tổ chức hướng dẫn, mở tài khoản cho các khách hàng thuộc đối tượng hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn để nhận các khoản trợ cấp từ Ngân sách Nhà nước về chính sách an sinh xã hội.

 	 	  Việc triển khai chi trả qua tài khoản cho các đối tượng hưởng chính sách an sinh xã hội phải có sự phối hợp đồng bộ giữa Công an, Ngân hàng và các cơ quan liên quan
Việc triển khai chi trả qua tài khoản cho các đối tượng hưởng chính sách an sinh xã hội phải có sự phối hợp đồng bộ giữa Công an, Ngân hàng và các cơ quan liên quan

Thực hiện Chỉ thị số 21/CT-TTg ngày 25/11/2022 của Thủ tướng Chính phủ về thúc đẩy chuyển đổi số trong chi trả an sinh xã hội không dùng tiền mặt và Kế hoạch số 771/KH-UBND ngày 07/11/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An về triển khai thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 theo Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06/1/2022 của Thủ tướng Chính phủ (gọi tắt là Đề án 06/CP) trên địa bàn tỉnh Nghệ An, thời gian qua, với vai trò cơ quan thường trực Tổ công tác triển khai Đề án 06/CP tỉnh Nghệ An, Công an tỉnh Nghệ An đã chủ động tham mưu UBND tỉnh Nghệ An ban hành văn bản chỉ đạo UBND các huyện, thành, thị triển khai thực hiện công tác cấp tài khoản an sinh xã hội, đồng thời, lực lượng Công an đã tích cực, hỗ trợ, đôn đốc ngành Lao động - Thương binh và xã hội, các chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn trên địa bàn tỉnh thành lập các Tổ công tác và tổ chức cấp tài khoản an sinh xã hội miễn phí cho 100% hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn.

Cán bộ, công nhân viên Ngân hàng Agribank chi nhánh huyện Thanh Chương hỗ trợ, hướng dẫn người dân kích hoạt tài khoản
Cán bộ, công nhân viên Ngân hàng Agribank chi nhánh huyện Thanh Chương hỗ trợ, hướng dẫn người dân kích hoạt tài khoản

Bên cạnh tập trung đẩy mạnh công tác tư vấn, tuyên truyền về lợi ích của việc cấp tài khoản an sinh xã hội, Tổ công tác đã trực tiếp hỗ trợ, kích hoạt mở tài khoản cho 100% hộ gia đình với chính sách áp dụng mở tài khoản số dư 0 đồng, miễn phí phát hành thẻ đầu tiên, miễn phí quản lý tài khoản, miễn phí rút tiền mặt tại quầy... Người dân giờ đây không phải đưa các loại giấy tờ, đi lại, chờ đợi mất nhiều thời gian, chỉ cần sử dụng tài khoản của mình với thao tác nhanh gọn sẽ dễ dàng nhận về các khoản trợ cấp xã hội.

Được biết, trên địa bàn tỉnh Nghệ An hiện nay có 122.962 hộ nghèo, hộ cận nghèo với 504.940 nhân khẩu. Trước mắt, tỉnh Nghệ An tập trung tổ chức thực hiện điểm tại 25 xã, phường thuộc thành phố Vinh và 40 xã, thị trấn thuộc 20 huyện, thị xã. Trong đó, bắt đầu từ ngày 07/12/2022, trên địa bàn huyện Thanh Chương, các Tổ công tác đã triển khai cấp thí điểm tại thị trấn Thanh Chương và xã Đồng Văn với 258 hộ nghèo, hộ cận nghèo; riêng thành phố Vinh triển khai đồng loạt cấp tài khoản an sinh xã hội trên địa bàn 25 xã, phường với tổng số 624 hộ nghèo, hộ cận nghèo.

Thời gian tới, Công an tỉnh tiếp tục phối hợp với các ban, ngành triển khai đồng bộ, khẩn trương thúc đẩy chuyển đổi số trong thực hiện chính sách an sinh xã hội đảm bảo theo lộ trình của Đề án 06/CP.                                                                                    

.

Phan Tuyết - Hồ Hưng

.