Thứ Tư, 23/11/2022, 16:57 [GMT+7]

Đẩy mạnh thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm trong công tác cải cách hành chính

(Congan.nghean.gov.vn)-Cùng với xây dựng Bộ phận một cửa Công an cấp huyện kiểu mẫu thì lắp đặt hệ thống mã QR để công dân đánh giá chất lượng phục vụ tại Bộ phận một cửa của Công an cấp xã; lắp đặt hệ thống camera giám sát tại Bộ phận một cửa Công an các xã, phường, thị trấn; lắp đặt màn hình tuyên truyền dịch vụ công trực tuyến tại Bộ phận một cửa Công an các huyện, thành, thị là những nhiệm vụ trọng tâm sẽ được Công an tỉnh Nghệ An đẩy mạnh thực hiện trong thời gian tới.

Trao đổi một số nội dung xây dựng Bộ phận một cửa Công an cấp huyện kiểu mẫu tại Công an một số địa phương
Trao đổi một số nội dung xây dựng Bộ phận một cửa Công an cấp huyện kiểu mẫu tại Công an một số địa phương

Theo đó, về xây dựng Bộ phận một cửa kiểu mẫu, hiện Công an tỉnh Nghệ An đang tập trung, chỉ đạo thực hiện tại 05 địa phương gồm: Công an thị xã Hoàng Mai; Công an thị xã Thái Hòa; Công an huyện Quỳ Châu; Công an huyện Nam Đàn và Công an huyện Yên Thành.

Đến thời điểm hiện tại các phần việc như mua sắm trang thiết bị, bố trí khánh tiết, cảnh quan… trong xây dựng Bộ phận một cửa kiểu mẫu đã được Công an các đơn vị thực hiện đạt 90% khối lượng. Theo kế hoạch Công an các địa phương thuộc diện xây dựng mô hình điểm Bộ phận một cửa Công an cấp huyện kiểu mẫu sẽ hoàn thành việc xây dựng Bộ phận một cửa trước ngày 01/01/2023; Công an 16 đơn vị còn lại hoàn thành việc xây dựng mô hình Bộ phận một cửa Công an đơn vị mình trước 01/02/2023.

Về các nhiệm vụ trọng tâm khác trong công tác cải cách hành chính như: Lắp đặt hệ thống mã QR để công dân đánh giá chất lượng phục vụ tại Bộ phận một cửa của Công an cấp xã; lắp đặt hệ thống camera giám sát tại Bộ phận một cửa Công an các xã, phường, thị trấn; lắp đặt màn hình tuyên truyền dịch vụ công trực tuyến tại Bộ phận một cửa Công an các huyện, thành, thị… đến nay gần 100% Công an các địa phương cơ bản đã thực hiện tốt được Nhân dân ghi nhận, đồng tình, ủng hộ.

Người dân đánh giá mực độ hài lòng tại Bộ phận một cửa Công an cấp huyện
Người dân đánh giá mực độ hài lòng tại Bộ phận một cửa Công an cấp huyện

Để không ngừng nâng cao nhận thức, trang bị kiến thức cho lãnh đạo, chỉ huy Công an các cấp, Công an tỉnh đã cử các chuyên gia trực tiếp tổ chức tập huấn ngay tại cơ sở. Riêng đối với Công an cấp xã, 100% cán bộ Công an xã chính quy đều được tập huấn chuyên đề cải cách hành chính (CCHC) khi về với cơ sở. Hiện nay Công an mỗi xã, phường, thị trấn đều bố trí 01 cán bộ tham mưu lĩnh vực CCHC.

Công an tỉnh Nghệ An cũng đã công khai rộng rãi số điện thoại; thiết lập các đường dây nóng; thành lập tổ kiểm tra đặc biệt để tiến hành kiểm tra, đột xuất xuống tận xã, phường, thị trấn. Đồng thời, xử lý nghiêm cán bộ nếu có vi phạm.

Một trong những giải pháp nâng cao chất lượng CCHC tại Công an các phường, xã, thị trấn được Công an tỉnh Nghệ An triển khai thực hiện đó là đã ban hành bộ tiêu chí chấm điểm CCHC và gắn kết quả thực hiện với danh hiệu thi đua của tập thể, người đứng đầu đơn vị. Bên cạnh đó, kịp thời biểu dương những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác CCHC.

Kiểm tra việc lắp đặt hệ thống camera giám sát tại Bộ phận một cửa Công an các xã, phường, thị trấn ở Công an một số địa phương
Kiểm tra việc lắp đặt hệ thống camera giám sát tại Bộ phận một cửa Công an các xã, phường, thị trấn ở Công an một số địa phương

Nhằm thực hiện tốt công tác CCHC trong thời gian tới, Công an tỉnh Nghệ An sẽ tiếp tục chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương nỗ lực hơn nữa trong việc triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm của công tác CCHC; tiếp tục chỉ đạo, quán triệt các nội dung cải cách thủ tục hành chính theo hướng công khai, minh bạch, rút ngắn thời gian, đặc biệt các thủ tục hành chính liên quan trực tiếp đến quyền lợi của Nhân dân; nâng cao khả năng tiếp cận các dịch vụ, điều kiện tiếp đón, trả lời kết quả thủ tục hành chính nhanh chóng, đúng quy định; phục vụ tốt hơn nhu cầu chính đáng của người dân gắn với đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính; tăng cường công tác tuyên truyền để Nhân dân biết và tham gia giám sát hoạt động của cán bộ, chiến sĩ lực lượng Công an trong thi hành nhiệm vụ…

.

Văn Hậu

.