Thứ Hai, 19/09/2022, 08:56 [GMT+7]

Lấy ý kiến dự thảo Tiêu chuẩn kỹ thuật quốc gia về phòng cháy chữa cháy

Bộ Công an hoàn thành dự thảo Tiêu chuẩn kỹ thuật quốc gia về Phòng cháy chữa cháy – Hệ thống chữa cháy Package để lấy ý kiến đóng góp của các cơ quan, tổ chức, cá nhân.

Theo đó, dự thảo Tiêu chuẩn kỹ thuật quốc gia về Phòng cháy chữa cháy – Hệ thống chữa cháy Package quy định các yêu cầu đối với việc lắp đặt, bảo dưỡng, thử nghiệm hệ thống chữa cháy Package. Hệ thống chữa cháy Package được phép lắp đặt đối với các đối tượng sau:

- Hệ thống chữa cháy tự động Package được trang bị cho các đối tượng quy định tại Bảng A.1 Phụ lục A dự thảo Tiêu chuẩn này.

- Hệ thống họng nước chữa cháy Package được trang bị cho các đối tượng quy định tại Bảng A.2 Phụ lục A dự thảo Tiêu chuẩn này.

Công an tỉnh Phú Thọ tổ chức tuyên truyền phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tại Trường THCS Cao Xá.
Công an tỉnh Phú Thọ tổ chức tuyên truyền phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tại Trường THCS Cao Xá.

Hệ thống chữa cháy Package bao gồm hệ thống chữa cháy tự động Package và hệ thống họng nước chữa cháy Package, trong đó mỗi hệ thống phải bao gồm các thành phần là Hệ thống chữa cháy tự động Package phải bao gồm các bình chứa chất chữa cháy, van, đường ống, đầu phun và thiết bị báo cháy; Hệ thống họng nước chữa cháy Package phải bao gồm các bình chứa chất chữa cháy, van, vòi và lăng phun.

Bên cạnh đó, dự thảo Tiêu chuẩn cũng quy định yêu cầu thiết kế và lắp đặt đối với hệ thống chữa cháy tự động Package, trong đó, khu vực chữa cháy phải được phân chia theo từng phòng, khu vực được ngăn cách bằng tường, trần, sàn, cửa,… Nếu phòng, khu vực được ngăn cách bằng tường, trần, sàn, cửa,… có diện tích lớn hơn 13m2 thì cho phép bố trí thành 02 hoặc nhiều hơn 02 khu vực chữa cháy.

Diện tích bảo vệ của hệ thống chữa cháy tự động Package phải bằng hoặc lớn hơn diện tích của mỗi khu vực chữa cháy. Nếu có từ 02 hệ thống chữa cháy tự động Package trở lên thì diện tích tính bảo vệ bằng tổng diện tích bảo vệ của các hệ thống.

Đầu phun của hệ thống chữa cháy tự động Package phải lắp đặt tại tất cả các khu vực ngoại trừ các khu vực cầu thang, phòng tắm, nhà vệ sinh và những nơi có công năng tương tự; phòng thiết bị thông tin liên lạc, phòng thiết bị điện tử và các loại phòng có công năng tương tự; phòng kỹ thuật thang máy, phòng thiết bị thông gió và các phòng có công năng tương tự; nơi lắp đặt máy phát điện, máy biến áp hoặc các thiết bị điện tương tự; giếng thang máy, ống rác, ống gió điều hòa và các loại tương tự; khoảng thông thoáng ngoài nhà; phòng phẫu thuật, phòng nội soi, phòng gây mê, phòng chăm sóc đặc biệt cho bệnh nhân và các phòng tương tự; phòng chụp X-quang, phòng sử dụng, lưu giữ hoặc xử lý nguồn phóng xạ; các vị trí khác không cho phép lắp đặt đầu phun Spinkler.

Toàn văn dự thảo Tiêu chuẩn kỹ thuật quốc gia được đăng trên Cổng Thông tin điện tử Bộ Công an để lấy ý kiến đóng góp trong thời gian 02 tháng kể từ ngày đăng (nội dung chi tiết xem tại tệp đính kèm). Các cơ quan, tổ chức, cá nhân có thể xem toàn văn dự thảo và tham gia đóng góp ý kiến tại đây.

 

.

Nguồn: Cổng Thông tin điện tử Bộ Công an

.