Thứ Sáu, 09/09/2022, 09:50 [GMT+7]

Dự thảo Thông tư quy định phù hiệu, giấy chứng nhận công tác đặc biệt, trang phục huấn luyện, trang phục chiến đấu của Cảnh sát cơ động

Bộ Công an đã hoàn thành dự thảo Thông tư quy định phù hiệu, giấy chứng nhận công tác đặc biệt, trang phục huấn luyện, trang phục chiến đấu của Cảnh sát cơ động để lấy ý kiến đóng góp của các cơ quan, tổ chức, cá nhân. Dự thảo áp dụng đối với các đơn vị, cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát cơ động; tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động của Cảnh sát cơ động (CSCĐ).
Trang phục của Cảnh sát cơ động.
Trang phục của Cảnh sát cơ động.

 Theo đó, dự thảo Thông tư này quy định chi tiết khoản 2 Điều 24 Luật Cảnh sát cơ động số 04/2022/QH15 ngày 14/6/2022 về phù hiệu, giấy chứng nhận công tác đặc biệt, trang phục huấn luyện, trang phục chiến đấu của CSCĐ. Không quy định tiêu chuẩn kỹ thuật chi tiết, tiêu chuẩn định mức và mẫu trang phục huấn luyện, trang phục chiến đấu của CSCĐ.

 
Đối với phù hiệu của CSCĐ thực hiện theo quy định tại Nghị định số 160/2007/NĐ-CP ngày 30/10/2007 của Chính phủ quy định cờ truyền thống, Công an hiệu, cấp hiệu, phù hiệu và trang phục của lực lượng Công an nhân dân (Được sửa đổi bổ sung bởi Nghị định số 29/2016/NĐ-CP ngày 21/4/2016). Cán bộ, chiến sĩ CSCĐ khi sử dụng trang phục chiến đấu và trang phục huấn luyện mang phù hiệu kết hợp với cấp hiệu.
 
Giấy chứng nhận công tác đặc biệt của CSCĐ có hình dáng, kích thước là hình chữ nhật, chiều dài: 85,6 mm, chiều rộng: 53,98 mm. Mặt trước có nền đỏ tươi, xung quanh có viền vàng kích thước 49 mm x 81 mm. Từ trên xuống theo thứ tự: Dòng chữ “CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM” cỡ chữ 8; “SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM” cỡ chữ 6,5; hình ký hiệu CSCĐ in nổi đường kính 23 mm; dòng chữ “GIẤY CHỨNG NHẬN CÔNG TÁC ĐẶC BIỆT” cỡ chữ 15 và “CERTIFICATION OF SPECIAL DUTY” cỡ chữ 13,5; các dòng chữ màu vàng.
 
Mặt sau có nền xanh nhạt, xung quanh có viền màu xanh, giữa khung in chìm hình phù hiệu Công an nhân dân đường kính 21 mm, xung quanh hoa văn hình rẻ quạt. Phía dưới bên trái có tem bảo mật, dưới tem có dòng chữ “Số:…..” cỡ chữ 8, màu đen; bên phải có bốn dòng chữ, màu đen theo thứ tự từ trên xuống: “Hà Nội, ngày…. tháng….năm….” cỡ chữ 8; “Hanoi, “MINISTER OF PUBLIC SECURITY” cỡ chữ 6,5. Có chữ ký Bộ trưởng Bộ Công an và đóng dấu của Bộ Công an.
 
Bộ trưởng Bộ Công an cấp ban hành Giấy chứng nhận công tác đặc biệt và giao Tư lệnh CSCĐ, Giám đốc Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quản lý, cấp phát, thu hồi. Giấy chứng nhận công tác đặc biệt được cấp cho cán bộ, chiến sĩ CSCĐ khi được giao thực hiện phương án tác chiến chống khủng bố và áp tải hàng đặc biệt. Giấy chứng nhận công tác đặc biệt được thu hồi ngay sau khi hoàn thành nhiệm vụ.
 
Dự thảo Thông tư cũng quy định trang phục chiến đấu của CSCĐ, gồm 06 loại trang phục: Trang phục chiến đấu chung; Trang phục chiến đấu của Cảnh sát đặc nhiệm; Trang phục Bảo vệ mục tiêu; Trang phục nghiệp vụ của Không quân Công an nhân dân; Trang phục nghi lễ đặc thù của Cảnh sát cơ động Kỵ binh; Trang phục biểu diễn đặc thù của Đoàn Nghi lễ Công an nhân dân.
 
Ngoài ra, nguyên tắc cấp, quản lý, sử dụng phù hiệu, giấy chứng nhận công tác đặc biệt và trang phục huấn luyện, trang phục chiến đấu của CSCĐ quy định rõ phù hiệu, giấy chứng nhận công tác đặc biệt của lực lượng CSCĐ phải được quản lý chặt chẽ, cấp đúng đối tượng, sử dụng đúng mục đích. Trang phục huấn luyện, trang phục chiến đấu của CSCĐ được sử dụng trong huấn luyện, diễn tập và ra quân làm nhiệm vụ.
 
Toàn văn dự thảo Thông tư được đăng trên Cổng Thông tin điện tử Bộ Công an để lấy ý kiến đóng góp trong thời gian 02 tháng kể từ ngày đăng (nội dung chi tiết xem tại tệp đính kèm). Các cơ quan, tổ chức, cá nhân có thể xem toàn văn dự thảo và tham gia đóng góp ý kiến tại đây.

 

.

Nguồn: Cổng Thông tin điện tử Bộ Công an

.