Thứ Năm, 08/09/2022, 14:31 [GMT+7]

Lấy ý kiến đối với 03 dự thảo Tiêu chuẩn kỹ thuật quốc gia về phòng cháy và chữa cháy

Bộ Công an đã hoàn thành 03 dự thảo Tiêu chuẩn kỹ thuật quốc gia về phòng cháy và chữa cháy để lấy ý kiến đóng góp của các cơ quan, tổ chức, cá nhân.
 
Các phương tiện, thiết bị trong phòng cháy, chữa cháy.
Các phương tiện, thiết bị trong phòng cháy, chữa cháy.

Theo đó, dự thảo Tiêu chuẩn kỹ thuật quốc gia về Phòng cháy chữa cháy - Hệ thống phát hiện và báo động cháy - Phần 29: Đầu báo cháy video - Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử quy định các yêu cầu, phương pháp thử nghiệm và tiêu chí hiệu suất cho đầu báo cháy video (VFD), hoạt động trong quang phổ nhìn thấy được, để sử dụng trong phát hiện cháy và hệ thống báo động được lắp đặt trong và xung quanh các công trình (xem ISO 7240-1). Để kiểm tra các loại VFD khác hoạt động trên các điều kiện khác nhau, tiêu chuẩn này chỉ có thể được sử dụng như một hướng dẫn tham khảo. 

Đầu báo cháy video được phát triển để bảo vệ các rủi ro cụ thể kết hợp các đặc điểm riêng biệt (bao gồm các tính năng bổ sung hoặc chức năng nâng cao mà tiêu chuẩn này không xác định phương pháp kiểm tra hoặc đánh giá) nằm ngoài phạm vi của tiêu chuẩn này.

Dự thảo Tiêu chuẩn kỹ thuật quốc gia về Phòng cháy chữa cháy - Phương tiện chữa cháy - Thiết bị đầu nối - Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử áp dụng đối với đầu nối kiểu ngoàm và kiểu cắm rút, dùng để nối các vòi đẩy chữa cháy với nhau, nối vòi đẩy chữa cháy với các thiết bị chữa cháy khác; áp dụng cho các loại vòng đệm làm kín dùng cho đầu nối. Tiêu chuẩn này áp dụng đối với các cơ sở sản xuất và nhập khẩu đầu nối.

Dự thảo Tiêu chuẩn kỹ thuật quốc gia về Phòng cháy chữa cháy - Phương tiện bảo vệ cá nhân cho người chữa cháy - Phần 4: Găng tay chữa cháy - Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử quy định các yêu cầu về kỹ thuật và tính năng tối thiểu đối với găng tay chữa cháy là một phần của bộ phương tiện bảo vệ cá nhân (PPE) được sử dụng cho chiến sỹ chữa cháy để bảo vệ khỏi việc tiếp xúc với lửa và tải nhiệt cao.

Toàn văn 03 dự thảo Tiêu chuẩn kỹ thuật quốc gia được đăng trên Cổng Thông tin điện tử Bộ Công an để lấy ý kiến đóng góp trong thời gian 02 tháng kể từ ngày đăng (nội dung chi tiết xem tại tệp đính kèm). Các cơ quan, tổ chức, cá nhân có thể xem toàn văn dự thảo và tham gia đóng góp ý kiến tại đây.

.

Nguồn: Cổng Thông tin điện tử Bộ Công an

.