Thứ Tư, 14/09/2022, 08:22 [GMT+7]

Đề xuất bổ sung chính sách nhà ở cho lực lượng vũ trang

Mới đây, tại dự thảo Luật Nhà ở (sửa đổi), Bộ Xây dựng đề xuất bổ sung chính sách nhà ở cho lực lượng vũ trang.

Theo đó, dự thảo Luật nêu rõ, đối tượng thụ hưởng chính sách nhà ở cho lực lượng vũ trang bao gồm: Sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ, hạ sĩ quan chuyên môn kỹ thuật, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân trong cơ quan, đơn vị thuộc Công an nhân dân và Quân đội nhân dân và viên chức quốc phòng, công chức quốc phòng, người làm công tác cơ yếu thuộc Quân đội nhân dân và Công an nhân dân hưởng lương từ ngân sách nhà nước.

Bộ Xây dựng đề xuất bổ sung chính sách nhà ở cho lực lượng vũ trang. (Nguồn: chinhphu.vn).
 Bộ Xây dựng đề xuất bổ sung chính sách nhà ở cho lực lượng vũ trang. (Nguồn: chinhphu.vn).

Bộ Quốc phòng và Bộ Công an quy định về điều kiện thụ hưởng chính sách nhà ở cho lực lượng vũ trang.

Kế hoạch phát triển nhà ở cho lực lượng vũ trang

Bộ Quốc phòng, Bộ Công an có trách nhiệm xác định nhu cầu và xây dựng kế hoạch phát triển nhà ở cho lực lượng vũ trang cho các đối tượng quy định và trình Thủ tướng Chính phủ chấp thuận sau khi có ý kiến thống nhất của Bộ Xây dựng.

Ủy ban nhân dân cấp tỉnh lập và phê duyệt kế hoạch phát triển nhà ở cho lực lượng vũ trang trong kế hoạch phát triển nhà ở của địa phương theo quy định trên cơ sở nhu cầu và kế hoạch của Bộ Quốc phòng và Bộ Công an.

Cơ quan lập kế hoạch phải xác định rõ nhu cầu về nhà ở cho lực lượng vũ trang bao gồm loại nhà ở, số lượng, diện tích sàn nhà ở; địa điểm xây dựng và diện tích đất để xây dựng nhà ở; nguồn vốn và phân kỳ đầu tư hằng năm và 05 năm; xác định trách nhiệm của các cơ quan liên quan.

Hình thức phát triển nhà ở cho lực lượng vũ trang

Theo dự thảo Luật, nhà nước đầu tư xây dựng nhà ở cho lực lượng vũ trang bằng vốn đầu tư công, vốn nhà nước ngoài đầu tư công để cho các đối tượng quy định thuê.

Doanh nghiệp, hợp tác xã bỏ vốn đầu tư xây dựng nhà ở cho lực lượng vũ trang để cho các đối tượng quy định mua, thuê mua, thuê.

Loại nhà và tiêu chuẩn diện tích nhà ở cho lực lượng vũ trang là nhà chung cư phù hợp với quy hoạch chi tiết xây dựng được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

Căn hộ chung cư phải được thiết kế, xây dựng theo kiểu khép kín, bảo đảm tiêu chuẩn, quy chuẩn xây dựng, tiêu chuẩn diện tích nhà ở xã hội.

Nội dung chi tiết dự thảo Luật xem tại tệp đính kèm.


 

.

Nguồn: Cổng Thông tin điện tử Bộ Công an

.