Thứ Năm, 29/10/2020, 11:22 [GMT+7]

Một số điểm mới dự án Luật Bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ

(Congannghean.vn)-Việc xây dựng Luật Bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ là một trong những biện pháp nhằm triển khai thực hiện có hiệu quả chỉ đạo của Ban Bí thư tại Chỉ thị số 18-CT/TW ngày 4/9/2012 và Kết luận số 45-KL/TW ngày 1/2/2019, trong đó xác định: Công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông là một nội dung của công tác bảo đảm an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội và đề ra một trong những nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm là: Tiến hành rà soát, sửa đổi, bổ sung để hoàn thiện hệ thống pháp luật về trật tự, an toàn giao thông phù hợp với tình hình mới. Khắc phục bất cập của Luật Giao thông đường bộ năm 2008 đồng thời tách hai lĩnh vực khác nhau là: Bảo đảm trật tự, an toàn giao thông thuộc nội dung của bảo đảm an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội và đầu tư, xây dựng, phát triển, quản lý kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ, vận tải đường bộ thuộc lĩnh vực kinh tế - kỹ thuật. Luật Bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ có một số điểm mới sau:
 
Về phạm vi điều chỉnh của Luật
 
Luật Bảo đảm trật tự, an toàn giao thông điều chỉnh các hoạt động giao thông “động” liên quan đến hành vi của người tham gia giao thông. Trên cơ sở đó, Luật Bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ điều chỉnh về các chính sách: Quy tắc giao thông; phương tiện và người điều khiển phương tiện tham gia giao thông; tổ chức an toàn giao thông, chỉ huy, điều khiển và giải quyết ùn tắc giao thông; giải quyết tai nạn giao thông; thực thi pháp luật trong phát hiện, xử lý vi phạm và trách nhiệm quản lý Nhà nước trong lĩnh vực này.
CSGT Công an thị xã Cửa Lò tuyên truyền pháp luật trong trường học
CSGT Công an thị xã Cửa Lò tuyên truyền pháp luật trong trường học
 
Về nội dung đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe
 
Theo quy định của Luật Bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ thì Bộ Công an quản lý Nhà nước về công tác đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe. Việc quy định vấn đề đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe trong dự án Luật Bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ sẽ quản lý được hành vi chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông một cách xuyên suốt và nhất quán, từ khâu đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe và sau khi được cấp giấy phép lái xe, giải quyết được những vấn đề thực tiễn đang đặt ra hiện nay đòi hỏi phải tăng cường công tác quản lý Nhà nước, nâng cao chất lượng người lái xe về kỹ năng điều khiển, kiến thức và ý thức chấp hành pháp luật an toàn giao thông, phòng ngừa, hạn chế các vụ tai nạn giao thông, phù hợp với Công ước Viên về Giao thông đường bộ năm 1968 và luật của nhiều nước trên thế giới, bảo đảm tính hợp lý, đồng bộ và thống nhất, phù hợp với chuẩn mực quốc tế, bảo vệ tính mạng, tài sản, bảo vệ quyền con người. 
 
Dự thảo quy định Giấy phép lái xe gồm 11 hạng, trong khi đó theo Luật Giao thông đường bộ năm 2008 là 13 hạng. Đây là nội dung được nội luật hóa từ các quy định về phân hạng Giấy phép lái xe tại Công ước Viên năm 1968, tạo điều kiện cho việc sử dụng Giấy phép lái xe của Việt Nam ở nước ngoài và sử dụng giấy phép lái xe nước ngoài tại Việt Nam, đồng thời đây là nghĩa vụ của quốc gia thành viên khi Việt Nam ký kết, gia nhập công ước này. Việc cấp giấy phép lái xe theo hạng mới sẽ được thực hiện đối với người cấp lần đầu và cho những giấy phép lái xe thuộc các trường hợp cấp đổi, cấp lại.
CSGT Công an thị xã Cửa Lò tuyên truyền pháp luật trong trường học
CSGT Công an thị xã Cửa Lò tuyên truyền pháp luật trong trường học
Về đăng ký, cấp biển số xe .
 
Luật Giao thông đường bộ (sửa đổi) quy định tiêu chuẩn chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường của phương tiện giao thông cơ giới đường bộ còn Luật Bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ quy định điều kiện về đăng ký phương tiện, trách nhiệm của chủ phương tiện khi tham gia giao thông, trách nhiệm khắc phục bồi thường thiệt hại khi xảy ra tai nạn giao thông, quy định quản lý chặt chẽ di biến động của phương tiện để phòng ngừa tai nạn giao thông, ùn tắc giao thông.
 
Dự thảo Luật Bảo đảm trật tự, an toàn giao thông quy định mua biển số thông qua đấu giá là hợp pháp. Đồng thời, quy định cấp biển số thông qua đấu giá là một trong các hình thức cấp biển số xe.
 
Về nội dung tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm
 
Dự thảo Luật Bảo đảm trật tự, an toàn giao thông quy định việc xây dựng, sử dụng hệ thống giám sát, xử lý vi phạm TTATGT đường bộ; sử dụng các phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ để phục vụ kiểm soát TTATGT, phát hiện vi phạm hành chính về TTATGT; quy định xây dựng các hệ thống cơ sở dữ liệu dùng chung trong công tác bảo đảm TTATGT đường bộ; quy định quản lý, vận hành các trung tâm chỉ huy giao thông; quy định việc kết nối dữ liệu thông tin giám sát hành trình, hệ thông camera trên xe ôtô kinh doanh vận tải, hệ thống quản lý điều hành giao thông trên các tuyến đường cao tốc.
 
Về điểm của giấy phép lái xe
 
Dự thảo Luật quy định trừ điểm, phục hồi điểm giấy phép lái xe, thu hồi giấy phép lái xe là biện pháp quản lý hành chính Nhà nước (không phải hình thức xử phạt vi phạm hành chính), đồng thời quy định trong 12 tháng người lái xe không bị trừ hết điểm sẽ được phục hồi điểm nhằm khuyến khích người lái xe nâng cao và có ý thức hơn trong việc chấp hành pháp luật về trật tự, an toàn giao thông đường bộ.
 
Đảm bảo việc trừ điểm được thực hiện khi có quyết định xử phạt vi phạm hành chính (đối với hành vi vi phạm có quy định trừ điểm); thủ tục trừ điểm, phục hồi điểm thu hồi giấy phép lái xe đơn giản, hợp lý, theo hướng ứng dụng công nghệ thông tin, số hóa hệ thống cơ sở dữ liệu về sát hạch, cấp giấy phép lái xe; hệ thống cơ sở dữ liệu về xử phạt vi phạm hành chính, hệ thống tự động trừ điểm.
 
.
Trần Văn Ngọc - Đội trưởng CSGT Công an Cửa Lò
.