Thứ Bảy, 09/05/2020, 07:47 [GMT+7]

Tăng cường quản lý hoạt động đấu giá quyền sử dụng đất

(Congannghean.vn)-Vừa qua, UBND tỉnh ban hành văn bản chỉ đạo tăng cường quản lý hoạt động đấu giá quyền sử dụng đất (QSDĐ) trên địa bàn. Trong đó, nhấn mạnh áp dụng hình thức đấu giá gián tiếp; lắp đặt camera an ninh trước khi tổ chức các cuộc đấu giá nhằm công khai, minh bạch trong quá trình đấu giá.
Đấu giá QSDĐ bằng hình thức bỏ phiếu kín các lô đất xóm Đức Vinh, xã Hưng Lộc, TP Vinh vào ngày 20/1/2020
Đấu giá QSDĐ bằng hình thức bỏ phiếu kín các lô đất xóm Đức Vinh, xã Hưng Lộc, TP Vinh vào ngày 20/1/2020
Thực tế cho thấy, trong thời gian qua, hoạt động đấu giá QSDĐ trên địa bàn Nghệ An đã có nhiều chuyển biến tích cực, đảm bảo tính khách quan, minh bạch khi thực hiện đấu giá đất. Tuy nhiên, trên thực tế, hoạt động đấu giá QSDĐ tại một số UBND cấp huyện chưa lựa chọn hình thức đấu giá gián tiếp hoặc đã lựa chọn nhưng việc tổ chức triển khai chưa quyết liệt, chặt chẽ nên vẫn còn tình trạng thông đồng, dìm giá, tình hình ANTT chưa đảm bảo… dẫn đến hiệu quả đấu giá chưa cao. Do vậy, để nâng cao hơn nữa hiệu quả đấu giá QSDĐ trong thời gian tới, đảm bảo công khai, minh bạch, khắc phục các tồn tại, hạn chế, ngày 17/4/2020, UBND tỉnh Nghệ An đã ra Công văn số 2318/UBND-NC, yêu cầu Sở Tư pháp tăng cường tuyên truyền, phổ biến rộng rãi những nội dung của Luật Đấu giá tài sản, các văn bản hướng dẫn thi hành Luật.
 
Cụ thể, UBND tỉnh giao Sở Tư pháp tiếp tục tăng cường quản lý Nhà nước, quan hệ phối hợp trong công tác thanh, kiểm tra, giám sát, hướng dẫn, giải quyết khó khăn, vướng mắc đối với hoạt động đấu giá QSDĐ để có sự chấn chỉnh kịp thời; phát hiện, xử lý theo thẩm quyền hoặc đề nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý các vụ tổ chức đấu giá tài sản, đấu giá viên, người tham gia đấu giá và những tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm pháp luật trong hoạt động đấu giá tài sản. Cùng với đó, chỉ đạo, giám sát các tổ chức đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh; đăng tải thông tin cuộc đấu giá lên Cổng thông tin điện tử của tỉnh, của Bộ Tư pháp để cho các cá nhân, tổ chức có thêm thông tin đăng ký tham gia đấu giá…
 
UBND tỉnh giao Sở Tài chính, tham mưu đấu giá chuyển nhượng QSDĐ, bán đấu giá tài sản trên đất đối với đất thuộc phạm vi sắp xếp lại cơ sở nhà đất thuộc sở hữu Nhà nước theo quy định của Luật Quản lý sử dụng tài sản công năm 2017.
 
Đối với Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức thực hiện việc đấu giá QSDĐ khi được UBND tỉnh giao đối với các dự án thuộc thẩm quyền quyết định của UBND tỉnh. Tham mưu UBND tỉnh xây dựng cơ chế, chính sách, trình tự thủ tục tạo quỹ đất sạch và quản lý khai thác quỹ đất công để thu hút đầu tư phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh…
Một phiên đấu giá quyền sử dụng đất thu hút rất nhiều người tham gia
Một phiên đấu giá quyền sử dụng đất thu hút rất nhiều người tham gia
UBND tỉnh giao Công an tỉnh, chỉ đạo các phòng chức năng, Công an cấp huyện, xã tăng cường công tác nắm tình hình, bảo đảm ANTT tại các cuộc đấu giá QSDĐ; kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật trong hoạt động đấu giá QSDĐ theo quy định của pháp luật.
 
Đáng chú ý, UBND tỉnh yêu cầu UBND các huyện, thành phố, thị xã áp dụng hình thức đấu giá gián tiếp để đấu giá QSDĐ ở thuộc thẩm quyền đấu giá của UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh từ thời điểm Công văn này ban hành. UBND các huyện, thành phố, thị xã yêu cầu tổ chức đấu giá tài sản dừng việc đấu giá khi có căn cứ cho rằng tổ chức đấu giá tài sản, đấu giá viên điều hành cuộc đấu giá, người tham gia đấu giá có hành vi vi phạm quy định của Luật Đấu giá tài sản. UBND cấp huyện không chỉ đạo dừng việc tổ chức đấu giá mà để xảy ra vi phạm thì phải chịu hoàn toàn trách nhiệm. Đồng thời, UBND tỉnh yêu cầu các đơn vị tổ chức đấu giá lắp đặt toàn bộ hệ thống camera an ninh trước khi tổ chức các cuộc đấu giá nhằm công khai, minh bạch trong quá trình đấu giá, đồng thời có căn cứ để xử lý các hành vi vi phạm các quy định pháp luật. Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh về kết quả thực hiện đấu giá QSDĐ thuộc thẩm quyền quản lý của mình; tổ chức đấu giá QSDĐ, quản lý việc đầu tư xây dựng của các tổ chức, cá nhân sau khi trúng đấu giá QSDĐ theo đúng quy định của pháp luật. Công văn này cũng hướng dẫn UBND cấp huyện lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản; giám sát đấu giá QSDĐ; bảo đảm ANTT tại cuộc đấu giá; công khai thông tin đấu giá.
 
Thực tế cho thấy, so với việc đấu giá QSDĐ công khai trước đây, thường xảy ra tình trạng thông đồng, ép giá, gây mất ổn định ANTT thì hình thức đấu giá gián tiếp QSDĐ bằng cách bỏ phiếu kín hiện nay đã có bước tiến vượt bậc. Tuy nhiên, hiện hình thức đấu giá QSDĐ bỏ phiếu kín vào thùng niêm phong nhưng lại mở hòm phiếu sau một thời gian nhất định, khiến nhiều người nghi ngại tính minh bạch và cho rằng, liệu hòm phiếu có thực sự được đảm bảo an toàn tuyệt đối?! Do vậy, để việc đấu giá QSDĐ thực sự khách quan, minh bạch, công tâm thì nhiều ý kiến cho rằng, nên tổ chức việc bỏ phiếu kín và mở hòm phiếu ngay trong ngày, dưới sự giám sát, theo dõi của những người tham gia bỏ phiếu. Có như vậy, với việc bắt buộc lắp đặt hệ thống camera giám sát tới đây, chắc chắn hoạt động đấu giá QSDĐ sẽ đảm bảo tính an toàn, công tâm, minh bạch.
.

Đ.T

.